Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: mgr Beata Gorzelańczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: mgr Beata Gorzelańczyk"— Zapis prezentacji:

1 Autor: mgr Beata Gorzelańczyk
WebQuest z matematyki MAGIA SYMETRII Autor: mgr Beata Gorzelańczyk

2 WebQuest z matematyki Spis treści: Wprowadzenie Zadanie Proces
Ewaluacja Konkluzja Źródła, zasoby

3 Wprowadzenie Z pewnością wiecie, co oznacza słowo symetria. Już od najdawniejszych czasów piękno figur geometrycznych przykuwało uwagę nie tylko matematyków, ale i artystów, malarzy, rzeźbiarzy i rzemieślników. A czy znane są Wam takie obiekty jak pentagram, tarcza króla Dawida, czy gwiazda szeryfa? Czy wiecie jak powstaje płatek śnieżynki Nilsa Fabiana Kocha? Rozejrzyjcie się wokoło i spróbujcie zgłębić magiczny świat symetrii.

4 Zadanie Waszym zadaniem będzie:
Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą zawierały: definicję i przykłady figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych, w tym wielokątów gwiaździstych, fazy powstawania symetrii i odpowiedź na pytanie, gdzie w życiu codziennym można spotkać przejawy symetrii, a także przygotowanie kilka przykładowych zadań związanych z symetrią figur. Zaprojektowanie i wykonanie kilku modeli figur symetrycznych metodą origami i wycinanek. Potrzebne dane zbierać można przy użyciu Internetu, dostępnej literatury oraz wycieczki w plener z aparatem fotograficznym lub kamerą.

5 Proces Klasa podzieli się na trzy zespoły.
Zadaniem każdego z nich będzie wykonanie prezentacji w Power Point (od 20 do 30 slajdów) oraz zaprojektowanie i wykonanie z papieru od 10 do 20 modeli figur osiowo lub środkowo symetrycznych. Wszyscy powinni ze sobą współpracować, przy czym każda osoba może pełnić kilka funkcji w zespole. Rolą lidera jest koordynowanie pracą zespołu. Każdy zespół będzie oceniany według ściśle ustalonych kryteriów.

6 Proces Lidera - który będzie kierować pracą grupy;
W każdej grupie wybierzcie spośród siebie: Lidera - który będzie kierować pracą grupy; Grafika - który stworzy prezentację multimedialną; Prezentera - który na forum szkoły przedstawi Waszą pracę; Matematyków - którzy zajmą się przygotowaniem i wykonaniem odpowiednich zadań matematycznych; Fotografów - którzy zajmą się wykonaniem zdjęć obiektów symetrycznych; Badaczy - którzy zajmą się poszukiwaniem symetrii w życiu codziennym; Architektów - którzy zajmą się problemem powstawania symetrii w sztuce i technice. Artystów – którzy zaprojektują i wykonają z papieru figury symetryczne metodą origami i wycinanek.

7 Proces Razem wszyscy przypomnicie sobie, co to są figury symetryczne i jakie mają własności. Grupa badaczy wyszuka po pięć przykładów obiektów symetrycznych w takich dziedzinach jak przyroda, architektura i sztuka. A może uda się znaleźć przejawy symetrii gdzieś jeszcze? Grupa architektów przygotuje dwie lub trzy fazy powstawania symetrii w sztuce i technice oraz w każdym przypadku poda jeden lub dwa przykłady. Grupa fotografów rozejrzy się po okolicy i wykona od 5 do 10 zdjęć obiektów z widoczną symetrią. Grupa matematyków przygotuje odpowiedź na pytanie co to jest „gwiazda szeryfa”, jak ją można wykreślić i policzyć jej obwód lub pole oraz przedstawi sposób powstawania krzywej Nilsa Fabiana Kocha zwanej „płatkiem śnieżynki”. Może również dodatkowo przygotować dwa zadania związane z figurami symetrycznymi.

8 Proces Grupa artystów zaprojektuje i wykona z papieru figury symetryczne metodą origami i wycinanek (od 5 do 10 każdą metodą). Wspólnie podejmijcie decyzję, co umieścić w prezentacji. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła informacji. Przy tworzeniu opracowania dbajcie zarówno o poprawność matematyczną jak i ortograficzną, stylistyczną oraz estetyczną. POWODZENIA!!!

9 Źródła, zasoby Strony internetowe: www.interklasa.pl
Bibliografia: Jeleński S.: Śladami Pitagorasa. WSiP, Warszawa 1974 Kowal S.: Przez rozrywkę do wiedzy. WNT, Warszawa 1973

10 Poziom wykonania zadań
Ewaluacja Wykonanie zadania będzie oceniane indywidualnie i grupowo według następujących kryteriów: Poziom wykonania zadań Za co będziecie oceniani Niski - 1 punkt Średni - 2 punkty Dobry - 3 punkty Wysoki - 4 punkty Wyszukiwanie informacji Zgromadzono niektóre wymagane informacje. Zgromadzono większość wymaganych informacji. Zgromadzono wszystkie potrzebne informacje. Zakres informacji poszerzono o ciekawe i istotne zagadnienia. Selekcja informacji Duża pobieżność w opracowaniu materiałów. Dużo informacji, brak selekcji. Informacje średnio wyselekcjonowane. Wybrano najistotniejsze, ciekawe informacje. Opracowanie materiału zgodnie z procesem Opracowany materiał zawiera nieliczne błędy merytoryczne. Opracowany materiał jest poprawny merytorycznie, nie jest jednak kompletny. Opracowany materiał jest poprawny, zawiera wszystkie istotne informacje opisane w zadaniu. Wykonanie modeli figur symetrycznych Wykonano niekompletny zestaw. Wykonano właściwą ilość  z każdego rodzaju. Prace pod względem estetycznym nie są zadowalające. Wykonano właściwą ilość  z każdego rodzaju. Prace wykonane są estetycznie. Prace nie są zbyt oryginalne. Wykonano kompletny zestaw estetycznych i oryginalnych modeli  z każdego rodzaju. Prezentacja efektów pracy Prezentacja mało atrakcyjna, nieprzystająca do treści, trudna w odbiorze, chaotyczna. Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowa-na. Prezentacja czytelna, ciekawa, właściwa ilość slajdów. Prezentacja oryginalna, wykraczająca poza wymagane kryteria, wzbudzająca zainteresowanie widzów. Zespół nie potrafi przedstawić efektów swojej pracy. Przekaz mało przejrzysty, ograniczenie się do czytania slajdów. Płynna i poprawna językowo wypowiedź. Płynna i poprawna językowo wypowiedź, pewność siebie prowadzących, swobodny kontakt z publicznością. Współpraca w grupie Całkowity brak współpracy. Większość pracy wykonana indywidualnie. Dobra organizacja pracy, współdziałanie, większość zadań realizowana wspólnie. Doskonała współpraca, konstruktywna pomoc, dzielenie się nowymi pomysłami.

11 Ewaluacja Ocena Liczba punktów Celujący (6) 28 - 27 Bardzo dobry (5)
Dobry (4) Dostateczny (3) Dopuszczający (2) 12 - 8

12 Konkluzja Mam nadzieję, że wykonanie powyższego zadania pozwoliło Wam spojrzeć inaczej na matematykę. Mieliście okazję przyjrzeć się uważnie otaczającemu światu, a zdobyte informacje, rysunki, wycinanki i zdjęcia pozwolą uwiecznić wasze wysiłki w poszukiwaniu związku matematyki ze sztuką, architekturą, techniką i przyrodą. Pracując nad tym projektem, z pewnością mieliście okazję przekonać się, jak ogromnym źródłem informacji jest Internet, z czego warto korzystać również przy zdobywaniu wiedzy matematycznej, a to, czego nauczyliście się, zgłębiając magiczny świat symetrii, było dla Was przygodą z matematyką i zachęci Was do większego zainteresowania tym przedmiotem.


Pobierz ppt "Autor: mgr Beata Gorzelańczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google