Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa atomu Katarzyna Chojnacka. Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa atomu Katarzyna Chojnacka. Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja."— Zapis prezentacji:

1 Budowa atomu Katarzyna Chojnacka

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja

3 Wprowadzenie Pomysł, że materia składa się z mikroskopijnych składników, których nie da się w nieskończoność dzielić na mniejsze części, był znany już w starożytności. Nie opierał się jednak na żadnych danych empirycznych, a jedynie stanowił jedną z filozoficznych koncepcji natury rzeczywistości. Cechy tych mikroskopijnych składników różnie opisywały różne szkoły filozoficzne, często uwzględniając ich duchowe właściwości. Istnienie atomów zostało powszechnie zaakceptowane w XVIII wieku, gdy okazało się, że pozwala w elegancki sposób opisać prawa chemii. (wikipedia) Spis treści

4 Zadanie grupa A Zespół pierwszy opracowuje historię budowy atomu. Podzielcie się zadaniem tak, żeby każdy wiedział, jakie pojęcia powinien znaleźć. Macie odszukać informacje na temat poglądów Demokryta, teorii Daltona, modelu atomu Thomsona, modelu Rutherforda i Bohra. Przykładowa strona: = = Spis treści

5 Zadanie grupa B Zespół drugi zajmuje się podstawowymi pojęciami związanymi z atomem. Podzielcie się zadaniem tak, żeby każdy wiedział, jakie pojęcia powinien znaleźć: 1.Atom. 2.Cząstki elementarne (proton, neutron, elektron). 3.Elektrony walencyjne, wolne pary elektronowe, elektrony niesparowane, dziury elektronowe. 4. Powłoki elektronowe, liczby kwantowe, zakaz Pauliego, reguła Hunda, elektroujemność. 5. Orbital, konfiguracja elektronowa atomów (z zaznaczeniem wyjątków).ttp://pl.wikipedia.org/wiki/Konfiguracja_elektronowa Spis treści

6 Zadanie grupa C Zespół trzeci część związaną z tematem wiązania chemiczne: Wiązanie chemiczne, konfiguracja gazu szlachetnego i reguła oktetu. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane wiązanie koordynacyjne, wiązanie jonowe, wiązanie metaliczne. Siły międzycząsteczkowe: Siły van der Waalsa, wiązanie wodorowe. Przykładowa strona: Spis treści

7 Proces Uważnie przeczytajcie zadania i zapoznajcie się z nimi; Wybierzcie lidera grupy ma on koordynować pracę grupy; Ustalcie plan pracy i w każdemu członkowi grupy przydzielcie odpowiednie zadanie; Opracujcie razem zebrane materiały, możecie pracować przy pomocy programów komputerowych np. Power Point oraz korzystać z różnego typu stron internetowych, wykorzystując fotografie, filmy. Spis treści

8 Źródła dium.pdf dium.pdf stamp= stamp= Spis treści

9 Ewaluacja Ocenie podlega cała grupa, zostaniecie ocenieni według następujących kryteriów Wymagania Poziom minimalny 1 punkt Poziom rozszerzony 2 punkty Poziom zaawansowany 3 punkty Poziom wzorcowy 4 punkty Wyniki wyszukiwania informacji (ilość i jakość wyszukanych informacji oraz materiałów Zgromadzono niektóre wymagane materiały i informacje, jednak w ilości niewystarczającej do zrealizowania zadania. Zgromadzono niektóre z wymaganych informacji i materiałów. Zgromadzono większość z wymaganych informacje i materiały konieczne do zrealizowania w pełni zadania. Zgromadzono wszystkie informacje i materiały konieczne do zrealizowania zadania Zawartość merytoryczna (dobór informacji i materiałów, poprawność merytoryczna, sposób opracowania) Temat opracowany pobieżnie, źle dobrane informacje, liczne błędy merytoryczne, brak własnych opracowań. Poprawnie opracowany temat, lecz bez szczegółowych informacji, nie wykorzystano wszystkich zebranych informacji nieliczne opracowania własne. Dobrze opracowany temat, zawiera szczegółowe informacje oraz wykorzystano większość zebranych informacji do podsumowania pracy i zawiera własne opracowania,. Wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji, spójne opracowanie własne podsumowujące pracę. Spis treści

10 Ewaluacja Wymagania Poziom minimalny 1 punkt Poziom rozszerzony 2 punkty Poziom zaawansowany 3 punkty Poziom wzorcowy 4 punkty Umiejętność współpracy w zespole i współpraca podczas pracy nad zadaniem Całkowity brak współpracy w obrębie grupy Niektórzy uczniowie nie uczestniczą w pracy grupy. Występują konflikty w grupie lub brak komunikacji. Uczniowie starają się współpracować ze sobą, ale nie wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji ważnych aspektów zadania.. Częściowa komunikacja. Uczniowie dobrze współpracują z partnerami, większość uczniów uczestniczy w realizacji wszystkich aspektów zadania,. Bardzo dobra współpraca całej grupy, wszyscy uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania.. Pełna prawidłowa komunikacja Poprawność i atrakcyjność przeprowadzonej prezentacji Prezentacja nieatrakcyjna. Materiał przygotowany do prezentacji zawiera błędy stylistyczne, ortograficzne i merytoryczne, w tekście brak logiki i spójności, mało estetyczny układ graficzny, Prezentacja mało oryginalna, ale materiał do prezentacji przygotowany poprawnie, pojedyncze błędy w spójności przedstawionych treści. Prezentacja przeprowadzona poprawnie (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), materiał spójny i logiczny, forma prezentacji atrakcyjna. Atrakcyjna prezentacja przygotowana i przeprowadzona w sposób oryginalny, brak błędów merytorycznych, stylistycznych i gramatycznych, starannie opracowana od strony graficznej. Spis treści

11 Ewaluacja Liczba zdobytych punktówOcena 16celujący 15 – 14bardzo dobry 13 – 12dobry 11 – 9dostateczny 8 – 7dopuszczający 6 – 0niedostateczny Spis treści

12 Konkluzja Gratulacje!! Bardzo dobrze wykonaliście Wasze zadania. Mam nadzieję, że dzięki tej lekcji lepiej poznaliście atom i wszystko co z nim związane. Spis treści


Pobierz ppt "Budowa atomu Katarzyna Chojnacka. Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google