Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kozieł Mirosława Pasożyty wokół nas. Spis treści 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kozieł Mirosława Pasożyty wokół nas. Spis treści 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja."— Zapis prezentacji:

1 Kozieł Mirosława Pasożyty wokół nas

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja 6. Konkluzja Konkluzja

3 Wprowadzenie Jednym z wymaga ń uko ń czenia gimnazjum jest opracowanie projektu gimnazjalnego. Proponuj ę Wam realizacj ę projektu na temat paso ż ytów, z którymi mo ż emy mie ć do czynienia na co dzie ń, mimo ż e nie zawsze zdajemy sobie z tego spraw ę. Wykonanie poni ż szego zadania pomo ż e Wam u ś wiadomi ć sobie ten fakt i pokaza ć, jak mo ż na ustrzec si ę paso ż ytów w swoim ż yciu. powrótpowrót powrót

4 Zadanie Twoim zadaniem jest: we współpracy z kolegami w grupie 4-osobowej: stworzyć prezentację multimedialną na temat wskazanej przez nauczyciela grupy pasożytów zaprezentować ją na forum klasy przedstawić zasady higieny zapobiegające zakażeniu danym pasożytem powrót

5 Proces Warunki wykonania zadania: nauczyciel dzieli uczniów na grupy 4-osobowe każdy zespół wybiera swojego lidera, który będzie odpowiadał za przebieg pracy zespołu i koordynował ją, w razie wątpliwości kontaktował się z nauczycielem prezentacja każdej grupy powinna zawierać informacje na temat: miejsca życia pasożyta przystosowania do pasożytnictwa dróg zakażenia i sposobów zapobiegania powrót

6 Proces cd. Poszczególne zespoły opracują następujące grupy pasożytów: zespół 1-wirusy i bakterie zespół 2-pierwotniaki zespół 3-płazińce zespół 4-obleńce [nicienie] Przygotowując prezentację korzystacie z podanych źródeł informacji. Efekt swojej pracy prezentujecie na forum klasy. Prezentacja nie powinna trwać krócej niż 5 minut. powrót

7 Źródła http://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo http://www.e-pasozyty.pl/ http://www.edukator.pl/portal-edukacyjny/choroby- bakteryjne/414.html http://www.edukator.pl/portal-edukacyjny/choroby- bakteryjne/414.html http://edunauka.pl/zlogplaob.php http://www.youtube.com/watch?v=giWqZkEx4f8 i inne, które znajdziesz sam powrót

8 Ewaluacja cz.1 Wymagania Składniki podstawowerozszerzającedopełniającewykraczające ilość pkt. Zgodność i wyczerpanie tematu Informacje ubogie, niepełne, nie w pełni zgodne z tematem lub tylko skopiowane ze źródeł bezrefleksyjnie. Korzystanie z 1 źródła Informacje zgodne z tematem ale chaotyczne, częściowo tylko skopiowane. Zawierają wyłącznie wiedze encyklopedyczną. Korzystanie z niewielu źródeł Informacje pełne, opracowane samodzielnie, wyczerpujące temat ale nie zawierające ciekawych, interesujących informacji. Korzysta z kilku źródeł Informacje w pełni wyczerpują temat, podane ciekawie, wykraczają poza wiedze encyklopedyczną, opracowane samodzielnie z wykorzystaniem różnych źródeł (zawiera także filmy) 1 - 4 Estetyka pracy Słaba szata graficzna, zdjęcia małej rozdzielczości, nieczytelne, przeładowanie slajdów treściami. Kolorystyka niedobrana. Żadnych pozatekstowych informacji Szata graficzna nienajlepszej jakości, na slajdach nie wszystkie ilustracje są czytelne. Zawiera mało lub wcale tabelek lub filmów. Nie do końca zgodna kolorystyka Szata graficzna dobra, zawiera wyraźne ilustracje, slajdy są czytelne, ładna kolorystyka. Zawiera niewiele informacji poza tekstowych Wizualnie bardzo dobra, przejrzysta, rysunki i zdjęcia czytelne, opatrzone źródłami lub wykonane samodzielnie. Zawiera filmy, animacje, tabelki 1 - 4 Sposób ustnej prezentacji i zgodność z czasem Prowadzący mówi niewyraźnie, nieciekawie, nie zna treści prezentowanej pracy, czyta z notatek, nie potrafi zmieścić się w przewidzianym czasie Prezentujący mieści się w czasie, ale ma z tym problem, nie do końca zna treść prezentacji, często korzysta z notatek, Prowadzący mówi jasno i wyraźnie, od czasu do czasu spogląda w notatki, zna treści prezentacji, mieści się w przewidzianym czasie Prezentujący mieści się w czasie, mówi interesująco, używa logicznych argumentów, zna prezentowany materiał 1 - 4 Współpraca w grupie Brak lub bardzo mała – wykonanie pracy przez 1 osobę Współpraca niewielka, znaczna część pracy wykonana przez 1 osobę, pozostali członkowie wkład niewielki, po interwencji nauczyciela lub lidera Nie w pełni zadowalająca współpraca, niektórych członków grupy trzeba było zmuszać do podjęcia zadań, choć ostatecznie wszyscy wzięli udział w tworzeniu zadania Wszyscy członkowie zaangażowani w zadanie, współpraca pełna i zadowalająca. Członkowie sami chętnie podejmowali się zadań 1 - 4 dalej

9 Ewaluacja cz. 2 SKALA OCENIANIA: 15 - 16 pkt - ocena celująca 13 - 14 pkt - ocena bardzo dobra 10 - 12 pkt - ocena dobra 8 - 9 pkt - ocena dostateczna 6 - 7 pkt - ocena dopuszczająca 0 - 5 pkt - ocena niedostateczna powrót

10 Podsumowanie Wykonując samodzielnie zadania mogliście utrwalić umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, kopiować, edytować obiekty typu rysunek, zdjęcia, opracowywać teksty. Na przykładzie poznanych pasożytów poznaliście ich adaptację do pasożytniczego trybu życia. Dowiedzieliście się również jakie choroby mogą wywoływać wirusy, bakterie, pierwotniaki i pasożyty zwierzęce oraz poznaliście zasady profilaktyki tych chorób. powrót


Pobierz ppt "Kozieł Mirosława Pasożyty wokół nas. Spis treści 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google