Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Gdzie były, co robiły twoje ręce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Gdzie były, co robiły twoje ręce"— Zapis prezentacji:

1 „Gdzie były, co robiły twoje ręce
„Gdzie były, co robiły twoje ręce?” – projekt w ramach ogólnopolskiej akcji Akademia Czystych Rąk CAREX 2012 Cele operacyjne projektu Wstęp Zastosowane metody i techniki Proces dla nauczyciela dla uczniów Ewaluacja Zadania Efekty i wnioski Źródła autorka: Anna Janik – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

2 Cele operacyjne projektu
wypracowanie nawyków właściwej higieny rąk, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego w zakresie konsekwencji związanych z brakiem higieny osobistej, nabycie przez uczniów umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi dziećmi, integracja zespołu klasowego poprzez realizację projektu, rozwijanie kreatywności u uczniów, usprawnienie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, rozwijanie zdolności uczniów: informatycznych, literackich, plastycznych. POWRÓT

3 Zastosowane metody i techniki
przeprowadzenie godziny wychowawczej na temat prawidłowej higieny rąk, praktyczne sprawdzenie umiejętności prawidłowego mycia rąk przez uczniów, tworzenie krzyżówki, quizu, ankiet przygotowanie artykułu do szkolnej gazetki "Kurier Szkolny", przygotowanie ściennej gazetki na szkolnym korytarzu, przygotowanie zajęć dla oddziału sześciolatków, zaprojektowanie strony internetowej klasowego projektu, opracowanie klasowego albumu "Akademii czystych rąk". POWRÓT

4 Ewaluacja POWRÓT

5 Ewaluacja POWRÓT

6 Ewaluacja POWRÓT

7 Efekty i wnioski Obserwacja pracy dzieci pozwala wyciągnąć wniosek o dużym zaangażowaniu dzieci w działania oraz zainteresowaniu tematem, bez czego nie można mówić o powodzeniu żadnego projektu edukacyjnego. Uczniowie, poza zaproponowanymi zadaniami, zrealizowali również swoje własne pomysły: 1) Grupa wychowawcza zmontowała logo projektu, z którym prowadziła zajęcia dla dzieci z oddziału „0”.   2) Ta sama grupa postanowiła wystąpić w białych fartuchach szpitalnych, by podkreślić profilaktyczny charakter zajęć.  3) Grupa wychowawcza przygotowała dyplom dla „zerówki”, który zostanie wręczony dzieciom podczas apelu szkolnego w pierwszych dniach kwietnia.  4) Grupa dziennikarska wymyśliła hasło, które bardziej przemawia do uczniów: „Brud twe Zycie rujnuje, mydło i ciepła woda je ratuje”.  5) Grupa dziennikarska wykorzystała talent jednego z uczniów i wywiesiła na gazetce ściennej jego szkice ukazujące technikę mycia rąk. Te same szkice zostały umieszczone w artykule do gazetki szkolnej i na stronie internetowej.  6) Powstała strona internetowa z ćwiczeniami interaktywnymi mojego autorstwa z zakresu prowadzonego projektu zawierająca: - ćwiczenia interaktywne mojego autorstwa, - krzyżówkę interaktywną, - puzzle interaktywne, - ankiety interaktywne, - opis działań klasy w ramach projektu.  7) Wszyscy uczniowie wraz z zaprzyjaźnioną klasą 5 „a” brali udział w happeningu zorganizowanym przez nauczyciela przyrody. POWRÓT

8 Wstęp Projekt, który właśnie czytasz jest skierowany do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Twój udział w projekcie zakłada, że nauczysz się właściwej higieniczny rąk i będziesz o tym pamiętał codziennie oraz nauczysz tego rodziców i kolegów. Projekt ma również na celu nauczenie Cię zdobywania wiedzy z użyciem nowoczesnych źródeł informacji. Realizując ten projekt będziesz pracował w grupie, a więc nauczysz się również, że praca w zespole przynosi lepsze efekty i znacznie ciekawszy efekt niż praca w pojedynkę. Pamiętaj, że praca w zespole rządzi się swoimi prawami, ale o tym powie twój wychowawca na godzinbie wychowawczej. Powodzenia! POWRÓT

9 Proces Na wykonanie zadania każda z grup ma dwa tygodnie.
  Podzielcie się na grupy: Grupa wychowawcza Grupa dziennikarska Grupa informatyczna Grupa porządkowa  W każdej grupie wybierzcie lidera. Będzie on odpowiedzialny za kontakt z wychowawcą klasy oraz będzie nadzorował prace całego zespołu. Na wykonanie zadania każda z grup ma dwa tygodnie. Przygotowując projekt możecie korzystać z zaproponowanych źródeł lub poszukać informacji samodzielnie. POWRÓT

10 Klikając na nazwę swojej grupy dowiesz się, jakie zadania Was czekają:
Grupa wychowawcza Grupa informatyczna Grupa dziennikarska Grupa porządkowa POWRÓT

11 Nie zapomnijcie nagrodzić dzieci za ich aktywny udział w zajęciach.
Grupa wychowawcza W grupie odpowiedzcie na pytania: 1) Czym są drobnoustroje, jak się dzielą oraz czym się charakteryzują? 2) Dlaczego niektóre mikroby mogą być szkodliwe dla człowieka i jak mogą człowiekowi zaszkodzić? 3) Dlaczego mycie rąk mydłem w kostce nie niszczy wszystkich drobnoustrojów? Wyszukaj informacje na temat skuteczności prawidłowej higieny rąk w walce z chorobami. Przygotujcie zajęcia dla oddziału przedszkolnego naszej szkoły, w czasie których dzieci nauczą się prawidłowo myć swoje ręce. Zajęcia powinny zawierać: - krótką pogadankę na temat higieny rąk, - instruktaż mycia rąk dla dzieci, - zajęcia praktyczne z mycia rąk dla dzieci, Zaproponujcie dzieciom część artystyczną. Możecie nauczyć dzieci piosenki o tematyce związanej z projektem lub zaproponować zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów przysłanych przez firmę CAREX. Nie zapomnijcie nagrodzić dzieci za ich aktywny udział w zajęciach. W realizacji tego zadani pomoże wam wychowawca klasy lub nauczyciel z oddziału „0”. POWRÓT

12 Grupa dziennikarska W grupie odpowiedzcie na pytania:
1) Czym są drobnoustroje, jak się dzielą oraz czym się charakteryzują? 2) Dlaczego niektóre mikroby mogą być szkodliwe dla człowieka i jak mogą człowiekowi zaszkodzić? 3) Dlaczego mycie rąk mydłem w kostce nie niszczy wszystkich drobnoustrojów? Wyszukaj informacje na temat skuteczności prawidłowej higieny rąk w walce z chorobami. Przygotujcie gazetkę ścienną na korytarzu naszej szkoły oraz artykuł do najbliższego wydania „Kuriera Szkolnego”. Wasze publikacje powinny zawierać: - instruktaż mycia rąk, - informacje ukazujące zagrożenia wynikające z braku właściwej higieny rąk, - krzyżówkę związaną tematycznie z naszym projektem. Przygotujcie również ankietę związaną z myciem rąk, a następnie przekażcie ją grupie informatycznej. Ankieta powinna zawierać przynajmniej trzy pytania. W realizacji tego zadani pomoże wam wychowawca klasy, nauczyciel polonista lub nauczyciel – bibliotekarz (opiekun szkolnej gazetki). POWRÓT

13 Przy tworzeniu strony, możecie skorzystać z portalu www.republika.pl.
Grupa informatyczna W grupie odpowiedzcie na pytania: 1) Czym są drobnoustroje, jak się dzielą oraz czym się charakteryzują? 2) Dlaczego niektóre mikroby mogą być szkodliwe dla człowieka i jak mogą człowiekowi zaszkodzić? 3) Dlaczego mycie rąk mydłem w kostce nie niszczy wszystkich drobnoustrojów? Wyszukaj informacje na temat skuteczności prawidłowej higieny rąk w walce z chorobami. Pod opieką nauczyciela informatyki lub wychowawcy klasy przygotujcie prostą stronę internetową oraz materiały, które na niej zmieścicie. Strona projektu klasowego powinna zwierać: - instruktaż mycia rąk, - opis działań klasy lub poszczególnych grup zadaniowych, - ankietę przygotowaną przez grupę dziennikarską. W realizacji zadania pomoże wam wychowawca klasy lub nauczyciel informatyki. Przy tworzeniu strony, możecie skorzystać z portalu POWRÓT

14 Grupa porządkowa W grupie odpowiedzcie na pytania:
1) Czym są drobnoustroje, jak się dzielą oraz czym się charakteryzują? 2) Dlaczego niektóre mikroby mogą być szkodliwe dla człowieka i jak mogą człowiekowi zaszkodzić? 3) Dlaczego mycie rąk mydłem w kostce nie niszczy wszystkich drobnoustrojów? Wyszukaj informacje na temat skuteczności prawidłowej higieny rąk w walce z chorobami. Wasze zadanie związane jest z uporządkowaniem wszystkich działań poszczególnych grup oraz z ich dokumentowaniem. Efektem waszej pracy powinien być stworzony przez was album działań projektowych: - wymyślcie stronę tytułową (możecie korzystać z techniki komputerowej lub wykonać album samodzielnie), - podzielcie album na działy związane z zadaniami grup, - wybierzcie najciekawsze zdjęcia i wkomponujcie je w album, - stwórzcie ciekawe opisy do albumu. W realizacji tego zadani pomoże wam wychowawca klasy, nauczyciel polonista lub nauczyciel plastyki. POWRÓT

15 Źródła O drobnoustrojach:
O prawidłowej higienie rąk i skutkach jej braku: O tworzeniu stron internetowych: POWRÓT


Pobierz ppt "„Gdzie były, co robiły twoje ręce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google