Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009- Rok Wojciecha Korfantego Polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009- Rok Wojciecha Korfantego Polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja."— Zapis prezentacji:

1 2009- Rok Wojciecha Korfantego Polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja

2 Wstęp 2009 rok został ustanowiony przez Sejmik województwa śląskiego rokiem Wojciecha Korfantego ze względu na 70 rocznicę jego śmierci. Czy ludzie wiedzą kim był i jakie są jego osiągnięcia? Jakie było jego życie? Jak rysuje się jego portret w ludzkiej świadomości? Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja

3 Zadanie Należy znaleźć odpowiedzi na zadane pytania wcielając się w role historyków, biografów, socjologów, politologów, reporterów i informatyków. Kolejno trzeba uporządkować pracę i stworzyć prezentację obrazującą świadomość i nastawienie współczesnych Polaków do postaci Wojciecha Korfantego. Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja

4 Procedura Podzielcie się na 6 grup: historyków, biografów, politolodzy, socjolodzy, reporterów i informatyków. Zadaniem grupy historyków jest przedstawienie tła historycznego życia Wojciecha Korfantego. Grupa biografów opracuje życiorys Wojciecha. Politolodzy oceniają działalność Wojciecha i jego wkład w politykę Polski Reporterzy przeprowadzą sondaże w różnych środowiskach i przedziałach wiekowych dotyczące znajomości postaci Wojciecha Korfantego Socjologowie oceniają stosunek Polaków do Wojciecha na podstawie materiałów zebranych przez reporterów Zadaniem informatyków jest przygotowanie czytelnej prezentacji multimedialnej Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja

5 Źródła Internet Biblioteka Śląska Biblioteka Szkolna Wywiady z ludźmi z różnych kręgów wiekowych i społecznych Media Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja

6 Ewaluacja WymaganiaPodstawowe 1 pkt. Rozszerzające 2 pkty Dopełniające 3 pkty Wykraczające 4 pkty Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna Zebrane wiadomości są niekompletne nie zostały uporządkowane w logiczną całość, źle dobrane informacje, błędy merytoryczne, brak własnych opracowań Zebrano podstawowe informacje, temat zrealizowano poprawnie, lecz brakuje szczegółów, nieliczne własne opracowania Zebrano wystarczającą ilość materiałów, który został uporządkowany w logiczną całość, temat zrealizowany dobrze, zawiera szczegółowe informacje i własne opracowania Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczają poza założone cele, temat wyczerpująco opracowany, zawiera liczne własne opracowania Jakość wykonania folderu (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność) Wykonanie folderu nieestetyczne, brak elementów graficznych, folder słabo czytelny, nieznajomość techniki tworzenia folderów Wykonanie folderu dość przejrzyste i czytelne, nieodpowiedni dobór kolorów, uboga ilość grafiki, poprawna kompozycja folderu Folder wykonany poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane działy folderu Bardzo dobrze zaprojektowany folder, przejrzysty, czytelny, właściwy dobór kolorów, dużo elementów graficznych, informacje przedstawione w interesujący sposób, wyjątkowa inwencja twórcza uczniów Gramatyka, ortografia, interpunkcja Folder zawiera liczne błędy gramatyczne, ortograiczne i interpunkcyjne Folder zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograicznych lub interpunkcyjnych Folder zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograiczne lub interpunkcyjne Nie ma żadnych błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych w tekscie Umiejętność współpracy w grupie Całkowity brak współpracy w grupie, duża indywidualność, zadania nie są wykonywane dokładnie i terminowo Mała kolektywność, przeważa praca indywidualna, kolejne kroki zadania wykonywane są częściowo i nieterminowo Dobra współpraca w grupie, większość uczniów uczestniczy wspólnie w realizacji wszystkich zadań, które są wykonywane dokładnie, lecz nieterminowo Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane dokładnie i terminowo Strona Główna Wstęp Zadanie Procedura Źródła Ewaluacja Konkluzja

7 Praca nad zleconym zadaniem sprawiła, że rozwinęliście swoją kreatywność oraz nauczyliście się hierarchizować informacje. Wykształciliście także umiejętność pracy w grupie i dzielenia się obowiązkami. Staliście się także ekspertami w dziedzinie życia Wojciecha Korfantego. Bądźcie z siebie dumni! Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja Blandyna Markewka- uczennica AZSO w Chorzowie (klasa IIe)


Pobierz ppt "2009- Rok Wojciecha Korfantego Polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska Strona GłównaStrona Główna/Wstęp/Zadanie/Procedura/Źródła/Ewaluacja/KonkluzjaWstępZadanieProceduraŹródłaEwaluacjaKonkluzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google