Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rośliny - nie tylko tlen i ozdoba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rośliny - nie tylko tlen i ozdoba"— Zapis prezentacji:

1 Rośliny - nie tylko tlen i ozdoba
Webquest Rośliny - nie tylko tlen i ozdoba „Więcej pokarmów roślinnych dla zdrowia, lepsze naturalne produkty roślinne na co dzień”

2 Zawartość Wprowadzenie Zadanie Proces Zasoby Ewaluacja Podsumowanie

3 Wprowadzenie Już wkrótce czeka Was egzamin gimnazjalny. Jednym z wymagań ukończenia gimnazjum jest opracowanie Projektu Uczniowskiego. Można dokonać realizacji tego zadania dzięki WebQuest’owi. Proponuję Wam realizację WebQuest’a na temat użyteczności roślin, które są obecne w naszym życiu, mimo że nie zawsze zastanawiamy się nad ich ogromną rolą Wykonanie poniższego zadania pomoże Wam uświadomić sobie ten fakt i zdobyć argumenty, aby przekonać o nim innych.

4 Zadanie Twoim zadaniem jest
we współpracy z kolegami z grupy (4-6 osób) … stworzyć prezentację multimedialną… na temat wskazanej przez nauczyciela grupy roślin użytkowych… i przedstawić ja na forum klasy, oraz umotywować główną tezę zawarta w tytule

5 Proces cz.1 Warunki wykonania zadania:
Nauczyciel dzieli klasę na 4-5 osobowe zespoły, Każdy zespół wybiera swojego lidera (szefa), który będzie odpowiadał za przebieg pracy zespołu i koordynował ją, a w razie wątpliwości kontaktował się z nauczycielem. Prezentacja każdej grupy powinna zawierać informacje na temat: Pochodzenia i występowania każdej rośliny (minimum 6 roślin z danej grupy), sposobów wykorzystania omawianych roślin przez człowieka w różnych dziedzinach życia, składników odżywczych, które zawierają te rośliny (jeśli zawierają) lub specyficznych własności decydujących o ich wykorzystaniu na co dzień, zdjęcia (rysunki) roślin użytkowych, ciekawostki na ich temat.

6 Proces cz.2 Zespoły opracowują następujące grupy roślin użytkowych:
Zespół 1 – zboża Zespół 2 – zioła (rośliny lecznicze) Zespół 3 – rośliny włókniste Zespół 4 – rośliny warzywne Zespół 5 – rośliny owocowe Zespół 6 – rośliny oleiste Zespół 7 – rośliny przyprawowe Przygotowując prezentację korzystasz z podanych zasobów (w tym internetowych) Efekt swojej pracy prezentujecie na forum klasy. Prezentacja nie powinna trwać krócej niż 3-5 minut i musi zawierać Waszą argumentację tezy „Więcej pokarmów roślinnych dla zdrowia, lepsze naturalne produkty roślinne na co dzień”

7 Ewaluacja cz.1 podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające
Wymagania Składniki podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające ilość pkt. Zgodność i wyczerpanie tematu Informacje ubogie, niepełne, nie w pełni zgodne z tematem lub tylko skopiowane ze źródeł bezrefleksyjnie. Korzystanie z 1 źródła Informacje zgodne z tematem ale chaotyczne, częściowo tylko skopiowane. Zawierają wyłącznie wiedze encyklopedyczną. Korzystanie z niewielu źródeł Informacje pełne, opracowane samodzielnie, wyczerpujące temat ale nie zawierające ciekawych, interesujących informacji. Korzysta z kilku źródeł Informacje w pełni wyczerpują temat, podane ciekawie, wykraczają poza wiedze encyklopedyczną, opracowane samodzielnie z wykorzystaniem różnych źródeł (zawiera także filmy) 1 - 4 Estetyka pracy Słaba szata graficzna, zdjęcia małej rozdzielczości, nieczytelne, przeładowanie slajdów treściami. Kolorystyka niedobrana. Żadnych pozatekstowych informacji Szata graficzna nienajlepszej jakości, na slajdach nie wszystkie ilustracje są czytelne. Zawiera mało lub wcale tabelek lub filmów. Nie do końca zgodna kolorystyka Szata graficzna dobra, zawiera wyraźne ilustracje, slajdy są czytelne, ładna kolorystyka. Zawiera niewiele informacji poza tekstowych Wizualnie bardzo dobra, przejrzysta, rysunki i zdjęcia czytelne, opatrzone źródłami lub wykonane samodzielnie. Zawiera filmy, animacje, tabelki Sposób ustnej prezentacji i zgodność z czasem Prowadzący mówi niewyraźnie, nieciekawie, nie zna treści prezentowanej pracy, czyta z notatek, nie potrafi zmieścić się w przewidzianym czasie Prezentujący mieści się w czasie, ale ma z tym problem, nie do końca zna treść prezentacji, często korzysta z notatek, Prowadzący mówi jasno i wyraźnie, od czasu do czasu spogląda w notatki, zna treści prezentacji, mieści się w przewidzianym czasie Prezentujący mieści się w czasie, mówi interesująco, używa logicznych argumentów, zna prezentowany materiał Współpraca w grupie Brak lub bardzo mała – wykonanie pracy przez 1 osobę Współpraca niewielka, znaczna część pracy wykonana przez 1 osobę, pozostali członkowie wkład niewielki, po interwencji nauczyciela lub lidera Nie w pełni zadowalająca współpraca, niektórych członków grupy trzeba było zmuszać do podjęcia zadań, choć ostatecznie wszyscy wzięli udział w tworzeniu zadania Wszyscy członkowie zaangażowani w zadanie, współpraca pełna i zadowalająca. Członkowie sami chętnie podejmowali się zadań

8 Ewaluacja cz. 2 SKALA OCENIANIA: 15 - 16 pkt - ocena celująca
pkt - ocena bardzo dobra pkt - ocena dobra 8 - 9 pkt - ocena dostateczna 6 - 7 pkt - ocena dopuszczająca 0 - 5 pkt - ocena niedostateczna

9 Zasoby Encyklopedia Biologia, wyd. GREG, Warszawa 2010
Podbielkowski Zbigniew, Sudnik-Wójcikowska Barbara „Słownik roślin użytkowych” PWRiL, Warszawa 2003 – wyszukiwanie zastosowania roślin wg ich nazw, I inne, które znajdziesz sam 

10 Podsumowanie Wykonując samodzielnie zadania mogliście utrwalić umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, kopiować, edytować obiekty typu rysunek, zdjęcia, opracowywać teksty, tabele Dowiedzieliście się jakie znaczenie mają dla nas rośliny w codziennym życiu, Mogliście poznać ile wartości odżywczych mają pokarmy roślinne i jak ważne są dla zdrowia


Pobierz ppt "Rośliny - nie tylko tlen i ozdoba"

Podobne prezentacje


Reklamy Google