Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i strategie skutecznego uczenia się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i strategie skutecznego uczenia się"— Zapis prezentacji:

1 Zasady i strategie skutecznego uczenia się
Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

2 cykl efektywnej nauki wg Davida Kolb’a
Joanna Bienia Fijas

3 Efektywne uczenie się to:
Posiadanie i rozwijanie w sobie: doświadczenia obserwacji i refleksji tworzenia hipotez i testowania ich w praktyce. Joanna Bienia Fijas

4 Podstawowe czynności w procesie uczenia się
odczuwanie obserwacja myślenie działanie Joanna Bienia Fijas

5 style uczenia się według Dawida Kolb’a:
PRAKTYKA — sprawdzanie na własną rękę. REFLEKSJA — analiza doświadczeń, zarówno własnych, jak i innych osób. MODELOWANIE — tworzenie teorii objaśniających rzeczywistość. METODA PRÓB I BŁĘDÓW — eksperymentowanie z różnymi metodami. Joanna Bienia Fijas

6 AKTYWNY osoby, które uczą się najlepiej przez działanie, konkretne doświadczenie

7 REFLEKSYJNY cechuje ludzi, którzy uczą się najlepiej poprzez ocenę skutków działania, refleksyjną obserwację, rozważają, ustalają przyczyny, porównują

8 TEORETYCZNY osoby, które uczą się najlepiej, kiedy mają do czynienia z modelem, teorią, integrują z dotychczasową wiedzą, uogólniają, ustalają prawidłowości

9 PRAGMATYCZNY planujący, aktywne eksperymentowanie, zastosowanie, kiedy występuje bezpośrednie ogniwo łączące zadanie z problemem lub wykonywanym ćwiczeniem

10 FORMUŁOWANIE MYŚLI - wzrokowcy
To mi wygląda na dobry pomysł. Uczą się poprzez patrzenie, obserwację pokazu, demonstrowanie, wykresy, plansze, mapy… .

11 FORMUŁOWANIE MYŚLI - słuchowcy
Ten pomysł brzmi interesująco Uczą się przez słuchanie siebie lub innych

12 FORMUŁOWANIE MYŚLI - kinestetycy
Ten pomysł pulsuje energią, ma dobry smaczek. Uczą się przez wykonywanie, ruch, przekładanie, bezpośrednie zaangażowanie w działania

13 Czynniki wydłużające czas koncentracji uwagi
różnorodność zmiana w intensywności bodźców ruch kontrast atrakcyjność ( odpowiedź na potrzeby uczestników) Joanna Bienia Fijas

14 Warunki, w których powtarzanie jest skuteczniejsze
zrozumienie rozłożenie nauki w czasie uczenie się na głos utrwalanie zaufanie do własnych możliwości zasada całości reintegracja efekt von Restorffa Joanna Bienia Fijas

15 Zapamiętywanie - praktyczne wskazówki
Kieruj całą uwagę na to, co chcesz zapamiętać. Powtarzaj materiał aż do pełnego jego opanowania. Staraj się wzmóc swoje zainteresowanie tematem. Wykorzystuj kojarzenie pojęć. Joanna Bienia Fijas

16 MOTYWACJA Na motywację do uczenia lub nieuczenia się mają wpływ stosowane przez nauczyciela bodźce: mogą one zarówno zachęcać, jak i zniechęcać do nauki.

17 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
CELE Cele ogólne są raczej dalekosiężne, opisują stan końcowy (nie środki do jego zrealizowania). Cel ma być jasno, zrozumiale i zwięźle sformułowany. Z celów powinny wynikać możliwe do zrealizowania zadania i rezultaty. Zadania, które mają być konkretne i dokładne i możliwe do zrealizowania są przełożeniem celów na praktykę. Cele powinny motywować wszystkich uczestników projektu do działania. Cele długo- i krótkoterminowe (ogólne i szczegółowe) powinny być ze sobą zbieżne. Joanna Bienia Fijas

18 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
SMART Specific – dokładny, konkretny Measurable – mierzalny, łatwo poddający się ocenie Achievable – osiągalny Realistic – realny, możliwy do osiągnięcia w konkretnym działaniu Time oriented – osadzony w czasie Joanna Bienia Fijas

19 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
JAKIE POWINNY BYĆ CELE? cele powinny wymagać rozsądnego wysiłku bardzo szczegółowe cele wyznacza się do zadań powtórzeniowych, służących wyćwiczeniu nawyków (rachunki, pisownia, pisanie na komputerze, rzuty do kosza, zagrywka) przy pracach wymagających twórczego myślenia, kreatywności, inwencji lepiej stawiać cele jakościowe cele powinny być dla uczniów wskazówkami, jak się uczyć i co zrobić wyznaczamy uczniom cele na początku, zanim sami zaczną je sobie wyznaczać Joanna Bienia Fijas

20 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
PLANOWANIE język i literatura: plany wymagające czytania, pisania, mówienia i słuchania matematyka: plany rozwiązania problemu lub zademonstrowania metod i procedur fizyka, chemia: plany badań i eksperymentów technika: plany projektowania i wykonawstwa historia: odtwarzanie planów postępowania ludzi i społeczności, plany w historii alternatywnej, plany bitew i badań historycznych geografia: plany wycieczek, badań geograficznych muzyka: plany dotyczące wykonywania, komponowania, odtwarzania muzyki plastyka: plany prac plastycznych, wystaw wychowanie fizyczne: plany zawodów, rozgrywek Joanna Bienia Fijas

21 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
CECHY DOBREGO PLANU koncentruje (kiedy i od czego zacząć) dotyczy działań (co i w jakiej kolejności robić) przewiduje kontrolowanie (kto i jak będzie nadzorować postęp prac) pokazuje, jak oceniać (czy wykonano zadanie, czy plan był dobry) Joanna Bienia Fijas

22 Trójstopniowa teoria myślenia Sternberga
Zakłada istnienie trzech podstawowych typów myślenia. Na wyniki uczniów ma wpływ fakt, czy potrafią oni uruchomić odmienne typy myślenia w trakcie opanowywania różnego materiału. Uczniowie powinni uczyć się za pomocą wszystkich trzech sposobów myślenia oraz wykorzystując pamięć.

23 wiąże się z analizą, osądem, porównaniem, opiniowaniem i badaniem
myślenie analityczne wiąże się z analizą, osądem, porównaniem, opiniowaniem i badaniem

24 Uczeń, który myśli analityczne:
bardzo dobre stopnie wysokie wyniki testów lubi szkołę lubiany przez nauczyciela „pasuje” do szkoły wypełnia polecenia widzi niedostatki koncepcji „urodzony krytyk” często lubi być kontrolowany Joanna Bienia Fijas

25 myślenie twórcze wiąże się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem założeń

26 Uczeń, który preferuje myślenie twórcze:
średnie i niskie stopnie średnie wyniki testów czuje się ograniczony przez szkołę często postrzegany przez nauczycieli jako kłopotliwy niezbyt pasuje do szkoły nie lubi wypełniać poleceń lubi proponować własne idee „urodzony marzyciel” lubi sam sprawować nad sobą kontrolę Joanna Bienia Fijas

27 myślenie praktyczne wiąże się z praktycznym zastosowaniem, używaniem
i wprowadzaniem w życie określonych pomysłów

28 Uczeń, który myśli praktycznie
średnie i niskie stopnie średnie i niskie wyniki testów szkoła go nudzi często postrzegany jako uczeń niezwiązany ze szkołą niezbyt pasuje do szkoły lubi wiedzieć, jakim celom służą zadania i polecenia lubi pragmatycznie stosować idee typ „zdroworozsądkowy” lubi znajdować polecenia w naturalnym otoczeniu Joanna Bienia Fijas

29 Cechy dobrego pytania:
jest wyzwaniem do myślenia sprawia kłopoty rzadko bywa oczywiste wymaga raczej nieschematycznych odpowiedzi jego efektem jest wytworzenie czegoś nowego może zawierać: osądzanie (zjawiska, problemu itp. a nie człowieka, porównywanie, ocenianie Joanna Bienia Fijas

30 Na udzielenie odpowiedzi uczniowie muszą mieć czas. Daj im pomyśleć!
Joanna Bienia Fijas

31 Trójstopniowe podejście do rozumienia wg J. Davidson i R. Sternberg’a
wybiórcze kodowanie  oddzielanie informacji istotnych od zbędnych wybiórcza kombinacja  łączenie pozornie oddzielnych informacji w jedną całość wybiórcze porównanie  łączenie nowych informacji z informacjami zdobytymi w przeszłości; przykładem zadań z zastosowaniem wybiórczego porównania są analogie Joanna Bienia Fijas

32 sposoby usprawniające pamięć albo ułatwiające zapamiętanie czegoś
MNEMONIKA sposoby usprawniające pamięć albo ułatwiające zapamiętanie czegoś na zasadzie skojarzeń

33 Kiepski humor dzisiaj mają dzieci cioci Madzi
kilo - , hekto -, deka -, metr, decy -, centy -, mili -

34 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
PRZYPADKI Mama Dała Celci Bułkę Nasmarował Masłem Wujek Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik Wołacz Joanna Bienia Fijas

35 cyfry reprezentowane przez słowa o odpowiedniej liczbie liter
U taty, u mamy pierwiastek z dwóch mamy 1, 414 = pierwiastek z 2

36 gra słów „Wiosną do przodu, jesienią do tyłu”
sposób przestawiania zegarów z czasu zimowego na letni

37 wierszyki pomagające zapamiętać daty
„JEDEN CZTERY DZIEWIĘĆ DWA KOLUMB SWE RZEMIOSŁO ZNA”

38 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com
KOSKI Joanna Bienia Fijas


Pobierz ppt "Zasady i strategie skutecznego uczenia się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google