Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się."— Zapis prezentacji:

1 Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się.

2 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com cykl efektywnej nauki wg Davida Kolba 2. OBSERWACJA I REFLEKSJA 3. TWORZENIE HIPOTEZ 4. TESTOWANIE W NOWYCH SYTUACJACH 1. DOŚWIADCZENIE

3 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Efektywne uczenie się to: Posiadanie i rozwijanie w sobie: doświadczenia obserwacji i refleksji tworzenia hipotez i testowania ich w praktyce.

4 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Podstawowe czynności w procesie uczenia się odczuwanie obserwacja myślenie działanie

5 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com style uczenia się według Dawida Kolba: PRAKTYKA sprawdzanie na własną rękę. REFLEKSJA analiza doświadczeń, zarówno własnych, jak i innych osób. MODELOWANIE tworzenie teorii objaśniających rzeczywistość. METODA PRÓB I BŁĘDÓW eksperymentowanie z różnymi metodami.

6 AKTYWNY osoby, które uczą się najlepiej przez działanie, konkretne doświadczenie

7 REFLEKSYJNY cechuje ludzi, którzy uczą się najlepiej poprzez ocenę skutków działania, refleksyjną obserwację, rozważają, ustalają przyczyny, porównują

8 TEORETYCZNY osoby, które uczą się najlepiej, kiedy mają do czynienia z modelem, teorią, integrują z dotychczasową wiedzą, uogólniają, ustalają prawidłowości

9 PRAGMATYCZNY planujący, aktywne eksperymentowanie, zastosowanie, kiedy występuje bezpośrednie ogniwo łączące zadanie z problemem lub wykonywanym ćwiczeniem

10 FORMUŁOWANIE MYŚLI - wzrokowcy To mi wygląda na dobry pomysł. Uczą się poprzez patrzenie, obserwację pokazu, demonstrowanie, wykresy, plansze, mapy….

11 FORMUŁOWANIE MYŚLI - słuchowcy Ten pomysł brzmi interesująco Uczą się przez słuchanie siebie lub innych

12 FORMUŁOWANIE MYŚLI - kinestetycy Ten pomysł pulsuje energią, ma dobry smaczek. Uczą się przez wykonywanie, ruch, przekładanie, bezpośrednie zaangażowanie w działania

13 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Czynniki wydłużające czas koncentracji uwagi różnorodność zmiana w intensywności bodźców ruch kontrast atrakcyjność ( odpowiedź na potrzeby uczestników)

14 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Warunki, w których powtarzanie jest skuteczniejsze zrozumienie rozłożenie nauki w czasie uczenie się na głos utrwalanie zaufanie do własnych możliwości zasada całości reintegracja efekt von Restorffa

15 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Zapamiętywanie - praktyczne wskazówki Kieruj całą uwagę na to, co chcesz zapamiętać. Powtarzaj materiał aż do pełnego jego opanowania. Staraj się wzmóc swoje zainteresowanie tematem. Wykorzystuj kojarzenie pojęć.

16 MOTYWACJA Na motywację do uczenia lub nieuczenia się mają wpływ stosowane przez nauczyciela bodźce: mogą one zarówno zachęcać, jak i zniechęcać do nauki.

17 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com CELE Cele ogólne są raczej dalekosiężne, opisują stan końcowy (nie środki do jego zrealizowania). Cel ma być jasno, zrozumiale i zwięźle sformułowany. Z celów powinny wynikać możliwe do zrealizowania zadania i rezultaty. Zadania, które mają być konkretne i dokładne i możliwe do zrealizowania są przełożeniem celów na praktykę. Cele powinny motywować wszystkich uczestników projektu do działania. Cele długo- i krótkoterminowe (ogólne i szczegółowe) powinny być ze sobą zbieżne.

18 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com SMART Specific – dokładny, konkretny Measurable – mierzalny, łatwo poddający się ocenie Achievable – osiągalny Realistic – realny, możliwy do osiągnięcia w konkretnym działaniu Time oriented – osadzony w czasie

19 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com JAKIE POWINNY BYĆ CELE? cele powinny wymagać rozsądnego wysiłku bardzo szczegółowe cele wyznacza się do zadań powtórzeniowych, służących wyćwiczeniu nawyków (rachunki, pisownia, pisanie na komputerze, rzuty do kosza, zagrywka) przy pracach wymagających twórczego myślenia, kreatywności, inwencji lepiej stawiać cele jakościowe cele powinny być dla uczniów wskazówkami, jak się uczyć i co zrobić wyznaczamy uczniom cele na początku, zanim sami zaczną je sobie wyznaczać

20 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com PLANOWANIE język i literatura: plany wymagające czytania, pisania, mówienia i słuchania matematyka: plany rozwiązania problemu lub zademonstrowania metod i procedur fizyka, chemia: plany badań i eksperymentów technika: plany projektowania i wykonawstwa historia: odtwarzanie planów postępowania ludzi i społeczności, plany w historii alternatywnej, plany bitew i badań historycznych geografia: plany wycieczek, badań geograficznych muzyka: plany dotyczące wykonywania, komponowania, odtwarzania muzyki plastyka: plany prac plastycznych, wystaw wychowanie fizyczne: plany zawodów, rozgrywek

21 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com CECHY DOBREGO PLANU koncentruje (kiedy i od czego zacząć) dotyczy działań (co i w jakiej kolejności robić) przewiduje kontrolowanie (kto i jak będzie nadzorować postęp prac) pokazuje, jak oceniać (czy wykonano zadanie, czy plan był dobry)

22 Trójstopniowa teoria myślenia Sternberga Zakłada istnienie trzech podstawowych typów myślenia. Na wyniki uczniów ma wpływ fakt, czy potrafią oni uruchomić odmienne typy myślenia w trakcie opanowywania różnego materiału. Uczniowie powinni uczyć się za pomocą wszystkich trzech sposobów myślenia oraz wykorzystując pamięć.

23 myślenie analityczne wiąże się z analizą, osądem, porównaniem, opiniowaniem i badaniem

24 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Uczeń, który myśli analityczne : bardzo dobre stopnie wysokie wyniki testów lubi szkołę lubiany przez nauczyciela pasuje do szkoły wypełnia polecenia widzi niedostatki koncepcji urodzony krytyk często lubi być kontrolowany

25 myślenie twórcze wiąże się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem założeń

26 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Uczeń, który preferuje myślenie twórcze: średnie i niskie stopnie średnie wyniki testów czuje się ograniczony przez szkołę często postrzegany przez nauczycieli jako kłopotliwy niezbyt pasuje do szkoły nie lubi wypełniać poleceń lubi proponować własne idee urodzony marzyciel lubi sam sprawować nad sobą kontrolę

27 myślenie praktyczne wiąże się z praktycznym zastosowaniem, używaniem i wprowadzaniem w życie określonych pomysłów

28 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Uczeń, który myśli praktycznie średnie i niskie stopnie średnie i niskie wyniki testów szkoła go nudzi często postrzegany jako uczeń niezwiązany ze szkołą niezbyt pasuje do szkoły lubi wiedzieć, jakim celom służą zadania i polecenia lubi pragmatycznie stosować idee typ zdroworozsądkowy lubi znajdować polecenia w naturalnym otoczeniu

29 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Cechy dobrego pytania: jest wyzwaniem do myślenia sprawia kłopoty rzadko bywa oczywiste wymaga raczej nieschematycznych odpowiedzi jego efektem jest wytworzenie czegoś nowego może zawierać: osądzanie (zjawiska, problemu itp. a nie człowieka, porównywanie, ocenianie

30 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Na udzielenie odpowiedzi uczniowie muszą mieć czas. Daj im pomyśleć!

31 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com Trójstopniowe podejście do rozumienia wg J. Davidson i R. Sternberga wybiórcze kodowanie oddzielanie informacji istotnych od zbędnych wybiórcza kombinacja łączenie pozornie oddzielnych informacji w jedną całość wybiórcze porównanie łączenie nowych informacji z informacjami zdobytymi w przeszłości; przykładem zadań z zastosowaniem wybiórczego porównania są analogie

32 MNEMONIKA sposoby usprawniające pamięć albo ułatwiające zapamiętanie czegoś na zasadzie skojarzeń

33 Kiepski humor dzisiaj mają dzieci cioci Madzi kilo -, hekto -, deka -, metr, decy -, centy -, mili -

34 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com PRZYPADKI Mama Dała Celci Bułkę Nasmarował Masłem Wujek Mianownik Dopełniacz Celownik Biernik Narzędnik Miejscownik Wołacz

35 cyfry reprezentowane przez słowa o odpowiedniej liczbie liter U taty, u mamy pierwiastek z dwóch mamy 1, 414 = pierwiastek z 2

36 gra słów Wiosną do przodu, jesienią do tyłu sposób przestawiania zegarów z czasu zimowego na letni

37 wierszyki pomagające zapamiętać daty JEDEN CZTERY DZIEWIĘĆ DWA KOLUMB SWE RZEMIOSŁO ZNA

38 Joanna Bienia Fijas www.brainybetty.com K O SKI


Pobierz ppt "Zasady i strategie skutecznego uczenia się. Indywidualne style uczenia się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google