Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ TI na jakość kształcenia IKT įtaka ugdymo kokybei Przygotowała nauczycielka metodyk nauczania początkowego Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudaminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ TI na jakość kształcenia IKT įtaka ugdymo kokybei Przygotowała nauczycielka metodyk nauczania początkowego Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudaminie."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ TI na jakość kształcenia IKT įtaka ugdymo kokybei Przygotowała nauczycielka metodyk nauczania początkowego Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudaminie Mirosława Klim Rudamina, 2011

2 TI Powstanie nowych technologii informacyjnych powoduje przełom w dotychczasowych metodach i środkach kształcenia, gdyż komputer jako nowoczesny środek dydaktyczny stwarza nowe możliwości wspomagania edukacji, w tym także wczesnoszkolnej. Powstanie nowych technologii informacyjnych powoduje przełom w dotychczasowych metodach i środkach kształcenia, gdyż komputer jako nowoczesny środek dydaktyczny stwarza nowe możliwości wspomagania edukacji, w tym także wczesnoszkolnej.

3 Kształcenie wspomagane komputerem staje się bardziej skuteczne; staje się bardziej skuteczne; podwyższa efektywność procesu dydaktycznego; podwyższa efektywność procesu dydaktycznego; stanowi dla dzieci dużą atrakcję ; stanowi dla dzieci dużą atrakcję ; jest też nawyk do skoncentrowania się i dobrego organizowania swojej pracy; jest też nawyk do skoncentrowania się i dobrego organizowania swojej pracy; wyrabia nawyki myślenia pojęciowego i twórczego; wyrabia nawyki myślenia pojęciowego i twórczego; dostarcza bodźców sensomotorycznych działających na wzrok, słuch, dotyk; dostarcza bodźców sensomotorycznych działających na wzrok, słuch, dotyk; czynne uczestnictwo w zajęciach uwarunkowuje zrozumienie i opanowanie określonych wiadomości i umiejętności; czynne uczestnictwo w zajęciach uwarunkowuje zrozumienie i opanowanie określonych wiadomości i umiejętności;

4 Jako środek dydaktyczny, komputer spełnia następujące funkcje w procesie dydaktycznym: Aktywizująco – motywująco, jeśli wyzwala wszechstronną aktywność uczniów i pobudza ich zainteresowanie. Aktywizująco – motywująco, jeśli wyzwala wszechstronną aktywność uczniów i pobudza ich zainteresowanie. Poznawczo – twórczą, jeśli służy jako źródło wiedzy, tym bardziej cenne, o ile uczeń korzysta z niego. Poznawczo – twórczą, jeśli służy jako źródło wiedzy, tym bardziej cenne, o ile uczeń korzysta z niego. Problemowo – ćwiczeniowe, jeśli zadanie rozwiązane samodzielnie przez uczniów służą utrwalaniu wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności. Problemowo – ćwiczeniowe, jeśli zadanie rozwiązane samodzielnie przez uczniów służą utrwalaniu wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności.

5 kontrolną – jeśli podczas pracy z komputerem uczniowie poddawani są kontroli (także samokontroli) bieżącej i końcowej w celu nie dopuszczenia do powstania zaległości i błędów; kontrolną – jeśli podczas pracy z komputerem uczniowie poddawani są kontroli (także samokontroli) bieżącej i końcowej w celu nie dopuszczenia do powstania zaległości i błędów; wychowawczą – jeśli stwarza dobre warunki oddziaływania na osobowość ucznia; wychowawczą – jeśli stwarza dobre warunki oddziaływania na osobowość ucznia; terapeutyczną – jeśli umożliwia usuwanie zaburzeń rozwojowych terapeutyczną – jeśli umożliwia usuwanie zaburzeń rozwojowych

6 Istnieje kilka sposobów wykorzystania komputera do przygotowania i przeprowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego. Możemy do nich zaliczyć: - wykorzystywanie gotowego oprogramowania edukacyjnego, - wykorzystywanie gotowego oprogramowania edukacyjnego, - wykorzystywanie edytorów tekstowych i graficznych, - wykorzystywanie edytorów tekstowych i graficznych, - tworzenie przez nauczyciela własnych prezentacji multimedialnych, - tworzenie przez nauczyciela własnych prezentacji multimedialnych, - korzystanie z Internetu. - korzystanie z Internetu. - korzystanie z programów malarskich (graficznych). Komputer wspaniale zastępuje kartkę papieru, kredki i farby, a projektowanie rysunku stwarza silną motywację do pracy. Doskonałe efekty daje kolorowanie gotowych rysunków prezentowanych na stronach Internetu np. www.dzieci.pl. - korzystanie z programów malarskich (graficznych). Komputer wspaniale zastępuje kartkę papieru, kredki i farby, a projektowanie rysunku stwarza silną motywację do pracy. Doskonałe efekty daje kolorowanie gotowych rysunków prezentowanych na stronach Internetu np. www.dzieci.pl.www.dzieci.pl

7 Wartość dydaktyczna programów Niezwykle cenne w codziennej praktyce szkolnej jest zastosowanie programu prezentacyjnego. Pozwala on na przygotowanie i sterowanie ekspozycją kolejnych slajdów zawierających tekst, obrazy, dźwięk lub ich kombinacje, także z dodatkowym tłem. Prezentacja może przypominać projekcję filmową. Uzyskane efekty są bardzo atrakcyjne dla ucznia i umożliwiają przeżywanie i wielozmysłowe poznanie fragmentu otaczającej rzeczywistości Niezwykle cenne w codziennej praktyce szkolnej jest zastosowanie programu prezentacyjnego. Pozwala on na przygotowanie i sterowanie ekspozycją kolejnych slajdów zawierających tekst, obrazy, dźwięk lub ich kombinacje, także z dodatkowym tłem. Prezentacja może przypominać projekcję filmową. Uzyskane efekty są bardzo atrakcyjne dla ucznia i umożliwiają przeżywanie i wielozmysłowe poznanie fragmentu otaczającej rzeczywistości

8 Dobry program przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym powinien być Dobry program przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym powinien być atrakcyjny graficznie i pobudzać jego wyobraźnię; atrakcyjny graficznie i pobudzać jego wyobraźnię; zawierać ciekawe i różnorodne ćwiczenia z elementami zabawy o różnorodnym stopniu trudności; zawierać ciekawe i różnorodne ćwiczenia z elementami zabawy o różnorodnym stopniu trudności; nagradzać za dobrze wykonane zadania albo zawierać elementy oceny, współzawodnictwa oraz być nieskomplikowany w obsłudze; nagradzać za dobrze wykonane zadania albo zawierać elementy oceny, współzawodnictwa oraz być nieskomplikowany w obsłudze;

9 Wykorzystanie komputera podczas zajęć * Na lekcjach matematyki można w sposób łatwy i przyjemny doskonalić technikę rachunkową w zakresie czterech podstawowych działań, ale istnieją też programy bardzo pomocne w kształceniu pojęć matematycznych, np. liczb, pojęć geometrycznych. * Programy edukacyjne z języka polskiego (lub obcego) pozwalają szybko i obiektywnie ocenić ucznia wskazującego szukaną literę, uzupełniającego wyrazy brakującymi literami czy zapisującego dyktowane wyrazy lub zdania. Użycie właściwego programu umożliwia także samodzielne redagowanie przez dzieci tekstów, doskonalenie ortografii itp. * Na lekcjach plastyki komputer może zastąpić z powodzeniem kartkę papieru, kredki, farby, a projektowanie samego rysunku rozwija wyobraźnię dziecka i stwarza silną motywację do twórczej pracy z komputerem. * Na lekcjach muzyki można graficznie zapisać melodię, zaprezentować wysokość dźwięków, wartość nut i schematów rytmicznych na ekranie monitora. Komputer może służyć także jako generator barw i brzmień różnych instrumentów, Których tonację i tempo melodii uczeń może zmienić.

10 Praca uczniów z komputerem Mogą tworzyć własne prace i dokumenty, które następnie drukowane i powielane mogą być wykorzystywane w dalszych etapach procesu dydaktycznego, a nawet w życiu codziennym. Mogą tworzyć własne prace i dokumenty, które następnie drukowane i powielane mogą być wykorzystywane w dalszych etapach procesu dydaktycznego, a nawet w życiu codziennym. Możliwość wykonania pracy przy komputerze, a następnie jej wydrukowanie jest źródłem ogromnego zaangażowania podczas zajęć i dostarcza uczniom wiele radości i dumy z samodzielnego wykonania pracy Możliwość wykonania pracy przy komputerze, a następnie jej wydrukowanie jest źródłem ogromnego zaangażowania podczas zajęć i dostarcza uczniom wiele radości i dumy z samodzielnego wykonania pracy

11

12

13

14 Pełny sukces można osiągnąć: wykorzystując starannie dobrany program edukacyjny, ściśle związany z treściami nauczania, których realizacja jest celem zajęć; wykorzystując starannie dobrany program edukacyjny, ściśle związany z treściami nauczania, których realizacja jest celem zajęć; umiejętność obsługi komputera przez ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego manualnych umiejętności; umiejętność obsługi komputera przez ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego manualnych umiejętności;

15 Właściwy program edukacyjny potrafi znacznie dłużej niż inne środki dydaktyczne przyciągnąć uwagę dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Dzieje się tak dzięki bliskiej mu tematyce, atrakcyjności graficznej i dźwiękowej, zawartości ciekawych i zróżnicowanych pod względem trudności zadań z elementami zabawy, czy też stosowaniu różnych form nagradzania za dobrze wykonaną pracę. potrafi znacznie dłużej niż inne środki dydaktyczne przyciągnąć uwagę dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Dzieje się tak dzięki bliskiej mu tematyce, atrakcyjności graficznej i dźwiękowej, zawartości ciekawych i zróżnicowanych pod względem trudności zadań z elementami zabawy, czy też stosowaniu różnych form nagradzania za dobrze wykonaną pracę.

16 W życiu codziennym komputeryzacja dotyczy już niemal wszystkich dziedzin życia. W tej sytuacji szkoła, a także nauczyciele nie mogą stać z boku, ale powinni wykorzystać ten nowoczesny środek dydaktyczny, jakim jest komputer do wspomagania edukacji na każdym jej etapie, także w nauczaniu zintegrowanym, które jest "terenem" naszego działania. W życiu codziennym komputeryzacja dotyczy już niemal wszystkich dziedzin życia. W tej sytuacji szkoła, a także nauczyciele nie mogą stać z boku, ale powinni wykorzystać ten nowoczesny środek dydaktyczny, jakim jest komputer do wspomagania edukacji na każdym jej etapie, także w nauczaniu zintegrowanym, które jest "terenem" naszego działania.

17 Które z wyżej wymienionych sposobów korzystania z komputera znajdą miejsce w praktyce szkolnej zależy głównie od pomysłowości i umiejętności nauczyciela. Które z wyżej wymienionych sposobów korzystania z komputera znajdą miejsce w praktyce szkolnej zależy głównie od pomysłowości i umiejętności nauczyciela.

18 Dziękuję za uwagę! Ačiū už demėsi!


Pobierz ppt "Wpływ TI na jakość kształcenia IKT įtaka ugdymo kokybei Przygotowała nauczycielka metodyk nauczania początkowego Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudaminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google