Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

28 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY – ILO* MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "28 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY – ILO* MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH –"— Zapis prezentacji:

1 28 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY – ILO* MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH – ITUC* * WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH – ITUC * * *ILO - International Labour Organization - Międzynarodowa Organizacja Pracy – MOP **ITUC – Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

2 W Polsce, uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 roku dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

3 Wszyscy mamy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Wszyscy mamy prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy co zapewnia nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483) Art. 66 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz Obowiązki pracodawcy określa ustawa. Art. 68 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

4 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne. OCHRONA PRACY OCHRONA PRACY to całokształt norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

5 Każdy członek organizacji powinien sobie zadać poniższe pytania i uczciwie na nie odpowiedzieć ? Czy zdajesz sobie sprawę co by się stało, gdybyś uległ wypadkowi przy pracy, jaki to miałoby wpływ na Ciebie i Twoich najbliższych, jakie byłyby skutki zdrowotne, emocjonalne, finansowe ? Czy masz świadomość konieczności bezpiecznych zachowań i nie stwarzania zagrożenia dla siebie i innych ? Czy masz świadomość, że wiele zależy od Ciebie i Twoich zachowań ? Czy wyznajesz zasadę, że człowiek jest najważniejszy a życie i zdrowie to wartości bezcenne ? 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

6 Dbałość o dobry stan zdrowia i bezpieczeństwo należy traktować jako dobrą inwestycję, a nie utrudnienie czy wręcz barierę dla konkurencyjności ! * *(źródło Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - oprac. CIOP-PIB) KADRA MENEDŻERSKA ŚWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW uwzględniająca w podejmowanych działaniach zagadnienia bezpieczeństwa, higieny, zdrowia, dobrego samopoczucia jest gwarantem tworzenia firmy nowoczesnej i społecznie odpowiedzialnej ! 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

7 BĄDŹCIE ŚWIADOMII, że MACIE WPŁYW na WASZ SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY i tylko od WAS zależy w JAKI SPOSÓB ją wykonacie: BEZPIECZNY czy zagrażający Wam i innym ?! Nie narażajcie ŻYCIA i ZDROWIA własnego i innych ! PAMIĘTAJCIE nic cenniejszego ponad ŻYCIE i ZDROWIE ! 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

8 PAMIĘTAJCIE ! WSZYSCY MACIE WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY ! BĄDŹCIE więc ZAANGAŻOWANI, w tworzenie BEZPIECZNYCH MIEJSC PRACY ! NIE LEKCEWAŻCIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP, NIE RYZYKUJCIE UTRATY ŻYCIA I ZDROWIA ! BIERZCIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE CZYNY ! 28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY


Pobierz ppt "28 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY – ILO* MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google