Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO
PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU RAMOWEGO KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów

2 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY”
ROZWÓJ SEKTORA Planowana sieć dróg szybkiego ruchu - ok km Koszt rozwoju sieci drogowej - 80 mld zł. Zrealizowano odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 768 km, tj. 16% zaplanowanej sieci Stan sieci drogowej w Polsce Instytut Badawczy Dróg i Mostów

3 Priorytetowe tematy badawcze:
Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY” Priorytetowe tematy badawcze: Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej Nowoczesne systemy efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową i mostową Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym Instytut Badawczy Dróg i Mostów

4 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY”
Priorytetowe tematy badawcze 1. Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej Materiały i technologie Wpływ na środowisko pracy i środowisko naturalne Materiały alternatywne (produkty uboczne i odpady przemysłowe) Modelowanie konstrukcji nawierzchni i konstrukcji inżynierskich Interakcja pojazd – nawierzchnia, pojazd – obiekt inżynierski Walidacja w warunkach rzeczywistych – przyśpieszone badania w skali rzeczywistej (wykorzystanie doświadczeń i urządzeń badawczych w krajach UE) Instytut Badawczy Dróg i Mostów

5 Priorytetowe tematy badawcze
Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY” Priorytetowe tematy badawcze 2. Nowoczesne systemy efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową i mostową Diagnostyka Zarządzanie na podstawie wiarygodnych danych z pomiarów diagnostycznych Systemy ważenia pojazdów w ruchu (most jako waga) Własne modele degradacji stanu konstrukcji uwzględniające warunki: - materiałowe - technologiczne - klimatyczne - obciążenia ruchem Strategie utrzymania sieci drogowej i obiektów mostowych Bezpieczeństwo ruchu drogowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów

6 Priorytetowe tematy badawcze
Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY” Priorytetowe tematy badawcze 3. Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym Telemetria i teledetekcja drogowa - Sensory drogowe - Urządzenia monitoringu drogi (mobilne i stacjonarne) Teleinformatyka drogowa - Systemy transmisji danych - Systemy eksperckie - Systemy analityczne - Systemy czasu rzeczywistego. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

7 UCZESTNICY POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ TRANSPORTU DROGOWEGO
Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY” UCZESTNICY POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ TRANSPORTU DROGOWEGO Koordynator - Instytut Badawczy Dróg i Mostów   Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa  Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych  Polska Izba Konstrukcji Stalowych  Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna  Polski Cement Sp. z o.o PEKAES S.A  ORLEN ASFALT Sp. z o.oBUDIMEX DROMEX S.A  Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o  Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A  Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 'MOSTY - Łódź' S.A  CZMUDA S.A Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT MSR Traffic Sp. z o.o  INTER METAL Sp. z o.o  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TRAX Elektronik Slag Recycling Sp. z o.o  19. Infotron Sp. z o.o  Energomar-Nord Sp. z o.o Instytut Badawczy Dróg i Mostów

8 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY”
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

9 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY”
INFORMACJA O KOORDYNATORZE PLATFORMY Instytut Badawczy Dróg i Mostów swoimi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, systemy zarządzania siecią drogową, rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w organizacjach: FEHRL i FERSI, zrzeszających czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego IBDiM posiada 8 akredytowanych laboratoriów badawczych i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

10 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY”
Akredytacja Instytut od dnia 4 stycznia 2002 r. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji dla 8 laboratoriów: Nr AB 378 dla Laboratorium Betonu Nr AB 421 dla Laboratorium Geotechniki Nr AB 422 dla Pracowni Lepiszczy Bitumicznych Nr AB 423 dla Pracowni Technologii Nawierzchni Nr AB 424 dla Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska Nr AB 425 dla Polowego Laboratorium Badań Pali Nr AB 426 dla Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni Nr AB 547 dla Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY”
Skala prac inwestycyjnych i modernizacyjnych programu rozwoju infrastruktury drogowej przy planowanych nakładach wysokości 80 mld zł. stwarza ogromną szansę opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w praktyce inżynierskiej. Instytut Badawczy Dróg i Mostów


Pobierz ppt "POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google