Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU RAMOWEGO

2 Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Stan sieci drogowej w Polsce ROZWÓJ SEKTORA Planowana sieć dróg szybkiego ruchu - ok km Koszt rozwoju sieci drogowej - 80 mld zł. Zrealizowano odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 768 km, tj. 16% zaplanowanej sieci Instytut Badawczy Dróg i Mostów

3 Priorytetowe tematy badawcze: 1.Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej 2.Nowoczesne systemy efektywnego zarz ą dzania infrastruktur ą drogow ą i mostow ą 3.Inteligentne systemy zarz ą dzania ruchem drogowym Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów

4 Priorytetowe tematy badawcze 1. Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej Materiały i technologie Wpływ na ś rodowisko pracy i ś rodowisko naturalne Materiały alternatywne (produkty uboczne i odpady przemysłowe) Modelowanie konstrukcji nawierzchni i konstrukcji in ż ynierskich Interakcja pojazd – nawierzchnia, pojazd – obiekt in ż ynierski Walidacja w warunkach rzeczywistych – przy ś pieszone badania w skali rzeczywistej (wykorzystanie do ś wiadcze ń i urz ą dze ń badawczych w krajach UE) Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów

5 Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Priorytetowe tematy badawcze 2.Nowoczesne systemy efektywnego zarz ą dzania infrastruktur ą drogow ą i mostow ą Diagnostyka Zarządzanie na podstawie wiarygodnych danych z pomiarów diagnostycznych Systemy ważenia pojazdów w ruchu (most jako waga) Własne modele degradacji stanu konstrukcji uwzględniające warunki: - materiałowe - technologiczne - klimatyczne - obciążenia ruchem Strategie utrzymania sieci drogowej i obiektów mostowych Bezpieczeństwo ruchu drogowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów

6 Priorytetowe tematy badawcze 3. Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym Telemetria i teledetekcja drogowa - Sensory drogowe - Urządzenia monitoringu drogi (mobilne i stacjonarne) Teleinformatyka drogowa - Systemy transmisji danych - Systemy eksperckie - Systemy analityczne - Systemy czasu rzeczywistego. Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów

7 UCZESTNICY POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ TRANSPORTU DROGOWEGO 1.Koordynator - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 2.Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 3.Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 4.Polska Izba Konstrukcji Stalowych 5.Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna 6.Polski Cement Sp. z o.o 7.PEKAES S.A 8.ORLEN ASFALT Sp. z o.oBUDIMEX DROMEX S.A 10.Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o 11.Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A 12.Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 'MOSTY - Łódź' S.A 13.CZMUDA S.A 14.Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT 15.MSR Traffic Sp. z o.o 16.INTER METAL Sp. z o.o 17.Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TRAX Elektronik 18.Slag Recycling Sp. z o.o 19. Infotron Sp. z o.o 20.Energomar-Nord Sp. z o.o Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów

8 Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów

9 Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w organizacjach: FEHRL i FERSI, zrzeszających czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego IBDiM posiada 8 akredytowanych laboratoriów badawczych i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów swoimi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, systemy zarządzania siecią drogową, rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów INFORMACJA O KOORDYNATORZE PLATFORMY

10 Akredytacja Instytut od dnia 4 stycznia 2002 r. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji dla 8 laboratoriów: Nr AB 378 dla Laboratorium Betonu Nr AB 421 dla Laboratorium Geotechniki Nr AB 422 dla Pracowni Lepiszczy Bitumicznych Nr AB 423 dla Pracowni Technologii Nawierzchni Nr AB 424 dla Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska Nr AB 425 dla Polowego Laboratorium Badań Pali Nr AB 426 dla Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni Nr AB 547 dla Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów

11 Skala prac inwestycyjnych i modernizacyjnych programu rozwoju infrastruktury drogowej przy planowanych nakładach wysokości 80 mld zł. stwarza ogromną szansę opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w praktyce inżynierskiej. Obszar badawczy 7.3. TRANSPORT DROGOWY Instytut Badawczy Dróg i Mostów


Pobierz ppt "KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google