Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KUMOTERSTWO. NIEGOSPODARNOŚĆ. NEPOTYZM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KUMOTERSTWO. NIEGOSPODARNOŚĆ. NEPOTYZM."— Zapis prezentacji:

1

2 KUMOTERSTWO. NIEGOSPODARNOŚĆ. NEPOTYZM.
PAŻP KUMOTERSTWO. NIEGOSPODARNOŚĆ. NEPOTYZM.

3 w PAŻP 2007-2010 W okresie od 12.08.2010r. do 15.11.2010r.
Kancelaria Premiera przeprowadziła kontrolę w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania w latach w PAŻP

4 KONTROLA WYKAZAŁA: -kumoterstwo -nepotyzm -niegospodarność
-faworyzowanie krewnych i znajomych w obsadzie stanowisk, ustalaniu wysokości wynagrodzeń i podwyżek

5 „Kumoterstwo i nepotyzm w Agencji są odzwierciedleniem panującego w niej systemu wartości i norm postępowania.”

6 „O tym, że problem nepotyzmu w Agencji jest poważny świadczy nie tylko zakres tego zjawiska, ale przede wszystkim to, że jest ono w niej powszechnie akceptowane.”

7   Na 1715 pracowników PAŻP   678 pracowników (40%) nosi powtarzające się nazwiska 198 pracowników (12%) jest ze sobą wprost powiązanych (mają ten sam adres zamieszkania lub przyznają się, że w PAŻP są zatrudnieni członkowie ich rodzin)

8 Obowiązujące w Agencji przepisy wewnętrzne
tylko pozornie przeciwdziałają zjawisku faworyzowania krewnych i znajomych przy zatrudnianiu W praktyce okazały się one nieskuteczne.

9 W Agencji zatrudniono m.in.:
dwie córki Prezesa PAŻP(zatrudnione od r i r.) zięcia Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego (od r.) syna Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu (od r.) córkę Kierownika Działu Zarządzania i Organizacji (od r.)

10 z mocy ustawy o PAŻP z dnia 09.12.2006r.
Pracownikami Agencji z mocy ustawy o PAŻP z dnia r. stały się osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze Agencja Ruchu Lotniczego.

11 w tym m.in.: żona Prezesa PAŻP
żona Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego zięć Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego żona Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu współmałżonek Kierownika Działu Zarządzania i Organizacji synowa Głównego Księgowego żona Szefa Służby Dozorowania córka Kierownika Zespołu Ogólnotechnicznego

12 Aby uniknąć podporządkowania osób spokrewnionych spłaszczono strukturę organizacyjną:
od kwietnia 2007r. regulamin organizacyjny modyfikowano 14 razy, wprowadzono 433 zmiany, z których większość polegała na zmianie zakresu zadań komórek (155) oraz utworzenia (83) lub likwidacji komórki (72), w 51 na 187 jednostek organizacyjnych zatrudniono 1,2 lub 3 pracowników, 1/3 kierowników (42 ze 138) zarządzała pracą lub 2 osób, stwierdzono również przypadek, gdzie kierownik zarządzał jednostką, w której nie było pracowników.

13 Chęć zatrudnienia w PAŻP krewnych i znajomych mogła wynikać z wyjątkowo atrakcyjnych wynagrodzeń

14 W lipcu 2010r. średnie wynagrodzenie w Agencji wynosiło 15,2 tys. zł. przeciętne miesięczne zarobki pracownika administracyjnego i praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wynosiły 8,2 tys. zł. najniższe przeciętne wynagrodzenie praktykanta ruchu lotniczego wynosiło 2,4 tys. zł. najwyższe średnie wynagrodzenie miesięczne kontrolera ruchu lotniczego, oddelegowanego do innych zadań 40,7 tys. zł.

15 Krewnym i znajomym pracowników PAŻP w momencie przyjęcie do pracy oferowano preferencyjne warunki zatrudnienia Na zbadanych 21 angaży krewnych i znajomych pracowników PAŻP w momencie przyjęcia do pracy /3 otrzymywało najwyższą lub prawie najwyższą kategorię zaszeregowania.

16 Rodzina i znajomi szybko otrzymywali podwyżki w znacznej wysokości
Przykłady: -wynagrodzenie siostry Prezesa wzrosło po miesiącach od zatrudnienia o 25%, -wynagrodzenie córki i zięcia Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego po 2 miesiącach o 29%.

17 Nabór do pracy w PAŻP odbywał się z naruszeniem zasad otwartości i konkurencyjności
Według Dyrektora Biura: „mniejsze znaczenie ma dotychczas nabyta wiedza, a zdecydowanie większe cechy osobowościowe.”

18 Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią i Przygotowania Operacyjnego
Dlatego: na stanowisko Praktykanta Ruchu Lotniczego – Projektanta Procedur Lotu wybrano córkę (doświadczenie koncertmistrz orkiestry) oraz przyszłego zięcia (doświadczenie: dystrybutor gazet, opiekun dzieci, wolontariusz w komendzie policji) Dyrektora Biura Zarządzania Przestrzenią i Przygotowania Operacyjnego

19 Kontrola wykazała niegospodarność w zawieraniu umów
Przykłady: 174 tys. zł. (4 umowy) z byłym Zastępcą Prezesa na doradztwo w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną oraz tworzenia optymalnej struktury organizacyjnej 108 tys. zł. z teściową syna Głównego Księgowego (3 umowy) na sporządzenie sprawozdań finansowych, weryfikację kont księgowych, wykonanie prac bilansowych 8 tys. zł. syn byłego Pełnomocnika ds. Zarządzania za dokonanie analizy faktur VAT za energię elektryczną 39 tys. zł. znajoma Głównego Księgowego (9 umów) za wprowadzenie dokumentów do systemu księgowego

20 Wątpliwości wydatkowania środków
od kwietnia 2008r. corocznie zawierano umowę z jednym z pracowników Agencji na wykonywanie skoków spadochronowych na pokazach lotniczych celem promowania PAŻP (wydatek 64 tys. zł.) w ramach promocji wykonano 200 sztuk srebrnych i złotych firmowych znaczków lojalnościowych za 19 tys. zł. zapłacono za 3 opracowania „Strategii rozwoju PAŻP do 2020” 42 tys. zł. Opracowań tych nie przedłożono do kontroli twierdząc, że zostały zniszczone.

21 PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
NADZORUJE MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Więcej na stronie internetowej

22


Pobierz ppt "KUMOTERSTWO. NIEGOSPODARNOŚĆ. NEPOTYZM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google