Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego

2 2 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Konieczność opracowania strategii dla Aeroklubu Polskiego Dokonać strategicznego wyboru: Jakie domeny mają stanowić istotę działalności AP? Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

3 3 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Kluczowe domeny działalności BZAP zgodne z uchwałą XXVI NWZD AP: pełnienie funkcji Polskiego Związku Sportów Lotniczych Reprezentowanie naszego środowiska na zewnątrz wobec władz krajowych i międzynarodowych Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

4 4 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Kluczowe domeny działalności AP: Polski Związek Sportów Lotniczych Wykonawcy - dział sportu BZAP Nadzór nad realizacją – SG AP Finansowanie - umowa z MS – obsługa zadania zlec, - opłaty za licencje, - opłaty za wpis do kalendarza sportowego, - wpływy z organizacji MS i ME w Polsce. Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

5 5 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Kluczowe domeny działalności AP: Reprezentowanie naszego środowiska na zewnątrz Wykonawcy Prezes wraz z ZAP SG AP Delegaci i przedstawiciele w FAI; przedstawiciele AP organizacjach krajowych i międzynarodowych; Finansowanie – składka na AP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

6 6 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Działalność uzupełniająca BZAP (działalność wspierająca AR) Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz analiza BL Finansowanie – składka na AP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

7 7 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Działalność uzupełniająca BZAP (działalność wspierająca AR) Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami Finansowanie – opłata na podstawie umów zawartych z AR gł. użytkownikami lotnisk Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

8 8 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Główne kierunki działania Naprawa finansów Biura ZAP połączona ze strukturalnymi zmianami w BZAP – doprowadzenie do poziomu kosztów w pełni pokrywanych z realnych przychodów Systemowe rozwiązania dla zapewnienia transparentności AP – budowa zaufania do AP Realizacja celów postawionych przez WZD AP Usamodzielnienie szkół szybowcowych i GOBL-L Przekazanie nieruchomości dla AR Kontrola procesu naprawy AP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

9 9 Struktura Biura ZAP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik Zarząd 10-osobowy 1e Sekretariat 1e Spec. ds. Sportu 1e Specjalista GSS Żar - oddział z osobowością prawną CSS Leszno - oddział z osobowością prawną 1e Specjalista Prezes Zarządu Biuro rachunkowe Kanc. Prawna 1e Spec. ds. lotnisk 1e Gł. Spec. Ds. lotnisk 1e Gł. Spec. ds. Szkolenia i BL 1e Dyrektor Sportowy GOBLL – odrębna os. prawna Sekretarz Generalny 1e Asystent ZAP Spec. ds. admin. ¼ e Gł. księgowa

10 10 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Podstawowe założenia finansowania AP: Przestrzeganie zasady równoważenia kosztów z realnymi przychodami Kategoryczna rezygnacja finansowania bieżącej działalności ze sprzedaży majątku (ewentualne przychody ze sprzedaży majątku zbędnego dla AP reinwestować w nowy majątek lub nowe kierunki działalności) Funkcjonowanie finansów Biura ZAP w oparciu o regulamin zatwierdzony przez ZAP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

11 11 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Główne źródła finansowania Biura ZAP tworzące roczne przychody: Obsługa zadań zleconych Ministerstwa Sportu ,- Licencje sportowe (indywidualne i klubów) ,- Składki członkowskie ,- Organizacja imprez sportowych ,- Umowy na zarządzanie lotniskami ,- RAZEM ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

12 12 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Finansowanie kluczowych działalności Biura ZAP: Realizacja zadań Polskiego Związku Sportów Lotniczych ,- Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz ,- Działalność administracyjna i operacyjna Biura ZAP ,- Opracowywanie programów szkoleniowych i analiza BL ,- Zarządzanie lotniskami ,- Koszty finansowe ,- Rezerwa ,- RAZEM ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

13 13 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Podejmowanie innej działalności (zwłaszcza polegającej na wspieraniu – obsłudze - AR) pod warunkiem finansowania w 100% jej kosztów przez AR których dany rodzaj działalności dotyczy Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

14 14 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Realizacja zadań Polskiego Związku Sportów Lotniczych ,- Zakres działalności wynika z ustawy i stosownych rozporządzeń Ilość osób zatrudnionych: Kierownik/dyrektor 3 pracowników Koszty Fundusz płac ,- Koszty biurowo-admin ,- Składka do FAI ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

15 15 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz ,- Obejmuje: Udział reprezentantów AP w FAI Udział reprezentantów w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych Współpraca z władzami krajowymi Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych Współpraca z innymi aeroklubami narodowymi Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

16 16 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz ,- Osoby uczestniczące Prezes AP SG AP Delegaci pełnomocnicy Koszty WynagrodzenieSG AP ,- Delegacje kraj i mn ,- Wsparcie prawne ,- Admin.-biurowe ,- Składki i inne ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

17 17 Zarys naprawy Biura Zarządu AP Działalność administracyjna i operacyjna Biura ZAP ,- Ilość osób zatrudnionych: Sekretariat BZAP Księgowa Prawnik Koszty Fundusz płac ,- Koszty biurowo-admin ,- Obsługa księgowa ,- Obsługa prawna ,- Inne ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

18 18 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Poprawa komunikacji AP wewnątrz i na zewnątrz środowiska Systematyczne publikowanie informacji o działaniach władz AP i Biura ZAP Comiesięczny Biuletyn AP Nowa strona internetowa AP Intranet dla Aeroklubów Regionalnych Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

19 19 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010 Kontrola realizacji programu - Systematyczne publikowanie informacji z wykorzystaniem intranetu - Coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego - Coroczne zatwierdzanie sprawozdania finansowego AP przez Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google