Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 SERDECZNIE WITA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 SERDECZNIE WITA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 SERDECZNIE WITA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.

2 KALENDARZ WPROWADZANIA ZMIAN Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczęcia nauki w szkole ma być rozłożone na trzy lata, będzie to tzw. okres przejściowy, w którym 6-latek może rozpocząć naukę w szkole. od 1 września 2011 Obowiązkowa nauka przedszkolna dla dzieci 5-letnich. od 1 września 2012 Obowiązkowa edukacja szkolna dla dzieci 6-letnich.

3

4 DZIECKO KOŃCZĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ POWINNO: brać udział w zabawach ruchowych wykonywać zadania ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała lepić z plasteliny, ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej prawidłowo wymawiać wszystkie głoski prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia- nazywać jakie zwierzęta lub przedmioty wydają dany dźwięk

5 wyróżniać głoskę na początku wyrazu, np. nazywać głoskę, którą słyszy na początku swojego imienia różnicować dźwięki podobne rozwiązywać proste zagadki umieć słuchać baśni, opowiadań, legend, w tym własnego regionu, jako inspiracji do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć uczestniczyć w grach zespołowych, teatralnych

6 wyrażać się poprawnie pod względem gramatycznym orientować się w przestrzeni odróżniać lewą stronę swego ciała od prawej posługiwać się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru kolorować obrazek, nie wykraczając poza linie prawidłowo posługiwać się przyborami do pisania, rysowania narysować postać ludzką, która jest kompletna a części ciała są rozmieszczone właściwie

7 śpiewać i tworzyć prosty akompaniament do piosenek, zabaw ruchowych grupować klocki według barwy, kształtu, wielkości znaleźć kilka różnic w dwóch obrazkach pozornie identycznych grupować przedmioty i obrazki według określonych kryteriów kojarzyć przedmioty lub obrazki pasujące do siebie dobrać do wzoru takie same obrazki,takie same litery

8 odtworzyć wzór z klocków-ułożyć tak samo jak na rysunku skupiać się na wykonanej czynności około 30 minut wysłuchać 4-5 poleceń,następnie zastosować się do nich po skończonej zabawie posprzątać po sobie zgodnie bawić się z rówieśnikami podporządkować się poleceniom dorosłych- stosować się do ustalonych zasad

9 CZEGO I W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ UCZYĆ W PIERWSZEJ KLASIE?

10 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZMIAN PROGRAMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dzieci w pierwszej klasie, zamiast powtarzać to czego uczyły się rok wcześniej, będą kontynuować naukę w sposób dostosowany do wieku Szkoła dostosuje ofertę do potrzeb edukacyjnych uczniów, zarówno tych wymagających wyrównania szans, jak i tych o ponadprzeciętnych uzdolnieniach

11 Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijają się w bardzo różnym tempie Szkoła zindywidualizuje swoją pracę z uczniami- zarówno słabymi, jak i bardzo zdolnymi-oraz będzie przeplatać naukę małych dzieci odpoczynkiem i zabawą.

12 W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) edukacja wczesnoszkolna w dalszym ciągu będzie realizowana w formie kształcenia zintegrowanego a w skład jej wchodzą: ORGANIZACJA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

13 edukacja polonistyczna język obcy nowożytny edukacja muzyczna edukacja plastyczna edukacja społeczna edukacja przyrodnicza edukacja matematyczna zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne religia/etyka

14 EDUKACJA POLONISTYCZNA polegać będzie na: wspomaganiu rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się dbałości o kulturę języka początkowej nauce czytania i pisania kształtowaniu umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych

15 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.

16 EDUKACJA MUZYCZNA wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie, muzykowanie, słuchanie i rozumienie

17 EDUKACJA PLASTYCZNA poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu

18 EDUKACJA SPOŁECZNA wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi

19 EDUKACJA PRZYRODNICZA wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

20 EDUKACJA MATEMATYCZNA wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych

21 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie

22 ZAJĘCIA TECHNICZNE wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) działalność konstrukcyjna dzieci

23 WYCHOWANIE FIZYCZNE kształtowanie sprawności fizycznej i wychowanie zdrowotne

24 RELIGIA kształtowanie umiejętności odnajdywania śladów Boga w otaczającym świecie. ETYKA przybliżenie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacja życia codziennego

25 WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI w pierwszej klasie czas przeznaczony na edukację, to zarówno zajęcia przy stolikach jak i zorganizowane działania dziecka poza miejscem siedzącym kształtowanie wiedzy odbywać się będzie nie tylko w oparciu o pakiet edukacyjny, ale również w naturalnym środowisku

26 Na początku nauki w szkole będą dominować: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe

27 RODZICE - NAJWAŻNIEJSZE OGNIWO WSPÓŁPRACY DZIECKO NAUCZYCIEL RODZIC


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 SERDECZNIE WITA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google