Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W latach szkolnych 2012/13 i 2013/14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W latach szkolnych 2012/13 i 2013/14."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W latach szkolnych 2012/13 i 2013/14 o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 decydują rodzice.

3

4

5 Gotowość szkolną dziecko osiąga w przedszkolu. Nad osiągnięciem dojrzałości szkolnej pracuje się w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

6 Dojrzałość szkolna Umysłowa Emocjonalno- społeczna Gotowość do czytania, pisania, liczenia Fizyczna

7

8 przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej uczy się czytania, pisania i matematyki

9 Sześciolatek w przedszkolu rozwija sprawność rąk (rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny itp.), przygotowuje się do nauki pisania np. kreśli szlaki literopodobne, słucha np. opowiadań, baśni, wierszy i rozmawia o nich, interesuje się książkami i czytaniem, wyodrębnia wyrazy w zdaniach, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie. Sześciolatek w klasie pierwszej doskonali sprawność rąk (rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny itp.), uczy się wszystkich liter alfabetu, pisze proste, krótkie zdania; przepisuje, pisze z pamięci przestrzegając zasad kaligrafii, słucha w skupieniu czytanych utworów, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: zdanie, wyraz, głoska, litera, sylaba.

10 Sześciolatek w przedszkolu uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów, podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach, dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia np. krokami, stopa za stopą, poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące. Sześciolatek w klasie pierwszej liczy (także wspak) do 20 oraz zapisuje liczby cyframi do 10, sprawnie dodaje i odejmuje do 10 oraz zapisuje te działania, rozwiązuje zadania z treścią, mierzy długość posługując się np. linijką, porównuje długości obiektów, poznaje zależności między porami roku a zjawiskami przyrody, korzysta z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku.

11 Nauczyciel realizując podstawę programową może wzbogacać i pogłębiać treści programowe dostosowując je do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Daje to nauczycielowi szerokie możliwości w doborze metod i form pracy z dziećmi.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Opracowano na podstawie materiałów upowszechnianych na stronach:


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W latach szkolnych 2012/13 i 2013/14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google