Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka OPT w produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka OPT w produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka OPT w produkcji
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach Spec. AUTOMATYKA Metodyka OPT w produkcji Grzegorz Szady Michał Stelmasiński

2 Jak osiągnąć wyznaczony cel?
Można to zrobić wpływając na główne wyznaczniki operacyjne: 1. Zwiększając wydajność Wskaźnik tempa, w którym produkty wychodzą (są sprzedawane) z fabryki 2. Zmniejszając zapasy Wszystkie surowe produkty, materiały, komponenty oraz gotowe produkty, których jeszcze nie sprzedano. 3. Zmniejszając wydatki operacyjne Cena, którą ponosimy wytwarzając z półproduktów gotowe produkty. bezpośrednia i pośrednia siła robocza energia ogólne warunki

3 OPT – Optimised Production Technology
System OPT (technologia optymalizacji produkcji) został wynaleziony i opatentowany w 1990 roku przez dr Eliyahu M. Goldratta z firmy Creative Output. Łączy on w sobie elementy MRP II i JiT oraz nową ideę zwaną koncepcją „wąskich gardeł”, która stanowi główną część systemu. MRP II – Manufacturing Resources Planning (planowanie zasobów produkcyjnych) JiT – Just in Time (produkcja na czas)

4 „Wąskie gardło” (bottleneck) kluczem do OPT
Czym jest „wąskie gardło”? To obszar (punkt) w procesie produkcji, który zmniejsza prędkość produkcji oraz wstrzymuje pewną ilość produktów wchodzących w ów obszar. Zasadniczym podejściem jest identyfikacja „wąskich gardeł” i skoncentrowanie się na na zapewnieniu im 100% przepustowości, wtedy tylko możemy znaleźć drogę do pożądanego efektu.

5 „Wąskie gardło” (bottleneck) kluczem do OPT
40szt/h 28szt/h 25szt/h 20szt/h 10szt/h 4szt/h Proces produkcyjny Z powyższego rysunku można wywnioskować, który blok procesu stanowi „wąskie gardło”. Gdyby komuś się nie udało dodaję, że jest oznaczone kolorem czerwonym. Ten proces obrazuje także rysunek obok.

6 „Wąskie gardło” (bottleneck) kluczem do OPT
40szt/h 28szt/h 25szt/h PRÓG 20szt/h 10szt/h 4szt/h Proces produkcyjny Najbardziej optymalne rozwiązanie

7 1. Wykorzystanie i uruchomienie środków to nie to samo.
10 praw OPT 1. Wykorzystanie i uruchomienie środków to nie to samo. Uruchomienie środków jest czymś co powinno być zrobione. Wykorzystanie środków jest czymś co może być zrobione. 100%-owe wykorzystanie „obszarów szerokich” jest marnotrawstwem! „obszary szerokie” – tam gdzie nie ma „wąskich gardeł”

8 10 praw OPT 2.Poziom wykorzystania „obszarów szerokich” jest zdeterminowany nie przez ich własny potencjał, ale przez inne ograniczenia w systemie

9 10 praw OPT 3.Godzina stracona w „wąskim gardle” jest godziną straconą w całym systemie

10 4. Godzina zyskana w „obszarze szerokim” to tylko złuda.
10 praw OPT 4. Godzina zyskana w „obszarze szerokim” to tylko złuda.

11 5. „Wąskie gardła” sterują zapasami i wydajnością systemu
10 praw OPT 5. „Wąskie gardła” sterują zapasami i wydajnością systemu

12 10 praw OPT 6.Wielkość partii transportowej nie musi być i często nie powinna być równoważna z wielkością partii produkcyjnej

13 7. Wielkość partii produkcyjnej powinna być zróżnicowana, nieustalona.
10 praw OPT 7. Wielkość partii produkcyjnej powinna być zróżnicowana, nieustalona.

14 10 praw OPT 8. Wielkości i ważności partii produkcyjnych powinny być rozważane jednocześnie, nie po kolei.

15 9. Należy zrównoważyć przepływ, a nie wielkość partii.
10 praw OPT 9. Należy zrównoważyć przepływ, a nie wielkość partii.

16 10. Suma optimów lokalnych nie jest równa optimum globalnemu.
10 praw OPT 10. Suma optimów lokalnych nie jest równa optimum globalnemu.

17 (Resource description) (Initial SERVE analysis)
Algorytm OPT Algorytm ten przedstawia ogólny schemat OPT. Dane wejściowe są podobne, do danych wykorzystywanych w MRP/MRP II.System komputerowy, wykonuje szereg testów i sporządza „wsteczny” harmonogram zasileń, począwszy od terminu ich realizacji. Harmonogram ten wykorzystuje się do klasyfikacji zasobów na krytyczne i niekrytyczne, w zależności od stopnia ich wykorzystania. Od tego momentu zasoby krytyczne są traktowane jako wąskie gardła. Sieć produktów (Product network) Rodzaj zasobu (Resource description) Moduł budowy sieci zasobów (BUILDNET) Wstępne analizy (Initial SERVE analysis) Raporty (Reports) Podział (SPLIT) Sieć obsługi (SERVE network) Sieć OPT (OPT network) Ubsługa (SERVE) OPT Plan optymistyczny (Non-critical resource Schedule) Plan pesymistyczny (Critical resource

18 Dziękujemy za uwagę...


Pobierz ppt "Metodyka OPT w produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google