Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCENTY % % % % PROCENTY. CO TO JEST PROCENT ? Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza na sto. Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCENTY % % % % PROCENTY. CO TO JEST PROCENT ? Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza na sto. Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza."— Zapis prezentacji:

1 PROCENTY % % % % PROCENTY

2 CO TO JEST PROCENT ? Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza na sto. Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza na sto. Jeden procent (1%) to setna część całości. Jeden procent (1%) to setna część całości. 1% = 1/100 = 0,01 1% = 1/100 = 0,01 100% = 1 100% = 1 Jeden procent pewnej liczby a, to setna część tej liczby, co oznaczamy 1%a 1%a = 1/100·a 1%a = 1/100·a Procent możemy podzielić na części, dziesiąta część procenta to Procent możemy podzielić na części, dziesiąta część procenta to promil () albo jeden procent to 10 promili. 1% = 10

3 1. ZAMIANA PROCENTÓW NA UŁAMEK Ponieważ procent to inny zapis ułamka, więc można procenty zamienić na ułamki zwykłe lub dziesiętne. Ponieważ procent to inny zapis ułamka, więc można procenty zamienić na ułamki zwykłe lub dziesiętne. Zamieniając procent na ułamek, przedstawiamy ten procent jako ułamek o mianowniku 100. Zamieniając procent na ułamek, przedstawiamy ten procent jako ułamek o mianowniku 100. Przykład Przykład 3% = 3/100 = 0,03 3% = 3/100 = 0,03 67% = 67/100 = 0,67 67% = 67/100 = 0,67 150% = 150/100 = 1,50 150% = 150/100 = 1,50

4 2. ZAMIANA U Ł AMKA NA PROCENT Zamiana ułamka na procent Zamiana ułamka na procent Ułamki zwykłe Ułamki zwykłe Ułamek mo ż na zamieni ć na procent, rozszerzaj ą c lub skracaj ą c do mianownika 100 je ś li to mo ż liwe. Ułamek mo ż na zamieni ć na procent, rozszerzaj ą c lub skracaj ą c do mianownika 100 je ś li to mo ż liwe. Ułamek mo ż na tak ż e zamieni ć na procent mno żą c go przez 100%. Ułamek mo ż na tak ż e zamieni ć na procent mno żą c go przez 100%.

5 3. U Ł AMKI DZIESI Ę TNE Aby zamieni ć u ł amek dziesi ę tny na procent nale ż y pomno ż y ć dany u ł amek przez 100 i dopisa ć znak %. 0,43 · 100 = 43% 0,125 · 100 = 12,5% 0,125 · 100 = 12,5% 1,3 · 100 = 130%

6 4. PRZYKŁAD OBLICZANIA PROCENTU DANEJ LICZBY Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i pomnożyć przez daną liczbę. Przykład 30% z 20 = 0,30 · 20 = 6 lub 30% z 20 = 30/100· 20 = 600/100 =6

7 5. OBLICZANIE LICZBY Z DANEGO JEJ PROCENTU Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu należy zamienić procent na ułamek i wartość liczbową Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu należy zamienić procent na ułamek i wartość liczbową danej liczby przemnożyć przez odwrotność uzyskanego ułamka. danej liczby przemnożyć przez odwrotność uzyskanego ułamka. Przykład Przykład Znajdź liczbę, której 75% to 12. Znajdź liczbę, której 75% to 12. 75% z x = 12 75% z x = 12 0,75x = 12 /0,75 x = 12 : 0,75 x = 1200 : 75 x = 16

8 6. Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci procentu. Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci procentu. Przykład Jakim procentem liczby 12 jest liczba 3? 3/12 = 3/12·100% = 300%/12 = 25%

9 KONIEC


Pobierz ppt "PROCENTY % % % % PROCENTY. CO TO JEST PROCENT ? Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza na sto. Znak % po łacinie czyta się pro centum oznacza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google