Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architektura Systemów Informatycznych Zarządzania mgr Dawid Żochowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architektura Systemów Informatycznych Zarządzania mgr Dawid Żochowski."— Zapis prezentacji:

1 Architektura Systemów Informatycznych Zarządzania mgr Dawid Żochowski

2 Plan dzisiejszych zajęć n Kwestie organizacyjne n Podział tematyki prezentacji n Wprowadzenie do zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania

3 Kwestie organizacyjne n Forma zaliczenia –prezentacja 50% –test (pytania raczej otwarte) 50% –obecność na zajęciach -5% n Prezentacje –problematyka –źródła –czas prezentacji –forma

4 Podział tematyki prezentacji

5 Wprowadzenie do Zintegrowanych Systemów Informatycznych Zarządzania

6 Definicja n Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania to system informatyczny obejmujące różne aspekty działalności przedsiębiorstwa służący do zarządzania tym przedsiębiorstwem i korzystający na wspólnej bazie danych (wspólne zasoby informacyjne).

7 Elementy (budowa) ZSIZ n wejścia - formatki i interfejsy n informacje - w postaci tabel w bazie danych n reguły przetwarzania - zawarte w aplikacji systemu i bazie danych n wyjścia - raporty i interfejsy do innych systemów

8 Ewolucja ZSIZ IC MRP I MRP II ERP ? 19601980199020001970

9 Ewolucja ZSIZ - cd. n Inventory Control (IC) - systemy zarządzania gospodarką magazynową n Material Requirements Planning (MRP I) - metoda planowania potrzeb materiałowych służy racjonalizacji planowania poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili w wymaganej ilości

10 Ewolucja ZSIZ - cd. n Manufacturing Resource Planning (MRP II) - metoda planowania zasobów produkcyjnych będąca rozwinięciem MRP I, poszerzona o bilansowanie zasobów produkcyjnych i dystrybucję n Enterprise Recource Planning (ERP, MRP III) planowanie zasobów przedsiębiorstwa, rozwinięcie MRP II o procedury finansowe

11 Metoda MRP I n Koniec lat 50tych n pozwala na obliczenie dokładnej ilości materiałów i terminarz dostaw n koordynacja w obrębie sieci produkcyjnej n uwzględnia zamówienia od końcowych odbiorców... n... a także prognozy sprzedaży i produkcji, stany magazynów, zapisy księgowe i fakturowe

12 Cele MRP I n Redukcja zapasów n dokładne określanie czasów dostaw surowców i półproduktów n dokładne wyznaczanie kosztów produkcji n lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów n szybsza reakcja na zmiany w otoczeniu n kontrola poszczególnych etapów produkcji

13 Standard MRP II n Zdefiniowany w 1989r. Przez American Production and Inventory Society n Rozbudowany w stosunku do MRP I o: –elementy związane z procesem sprzedaży –wspierające decyzje na szczeblach zarządzania produkcją n Później dodano jeszcze inne obszary działalności przedsiębiorstwa

14 MRP II Standard System n Planowanie sprzedaży i produkcji - Sales and Operation Planning (SOP) n Zarządzanie popytem - Demand Management (DEM) n Harmonogramowanie produkcji finalnej - Master Production Scheduling (MPS) n Planowanie potrzeb materiałowych - Master Requirement Planning (MRP) n Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi - Bill of Material Subsystem (BOM)

15 MRP II Standard System - cd. n Transakcjie strumienia materiałowego - Inventory Transaction Subsystem (INV) n Sterowanie zleceniami - Scheduled Receipts Subsystem (SRS) n Sterowanie produklcją - Shop floor Control (SFC) n Planowanie zdolności produkcyjnych - Capacity Requirement Planning (CPR) n Zarządzanie stanowiskiem roboczym - Input/Output Control I/OC

16 MRP II Standard System - cd. n Zaopatrzenie - Purchasing (PUR) n Planowanie dystrybucji - Distribution Resource Planning (DRP) n Narzędzia i pomoce warsztatowe - Tooling Planning and Control n Interfejs do planowania finansowego - Tooling Planning and Control n Symulacje - Simulations n Pomiar wyników - Performance Measurement

17 Inne komplementarne metody n Metoda ścieżki krytycznej - Critical Path Method (CPM) n dostawy dokładnie na czas - Just-in-Time oraz Kanban n technologia optymalizacji produkcji - Opimized Production Timetable (OPT) n Total Quality Management TQM n Technika przekazywania informacji o pracy - Workflow Management

18 ERP n Następca MRP II n Długo nazywane też MRP III (Money Resource Planning - Planowanie zasobów finansowych) n ERP = Enterprise Resource Planning - Planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć n Podstawowy cel: możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem

19 Cechy ERP n Obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji n integruje różne obszary działanie przedsiębiorstwa n usprawnia przepływy informacji n pozwala na natychmiastową reakcję na zmiany popytu n informacje są podawane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji

20 Co nowego w ERP? n Wbudowane mechanizmy optymalizujące planowanie n możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży n mechanizmy symulacyjne: analiza skutków podjęcia różnych decyzji wraz z obliczeniami całkowitego efektu finansowego

21 Obszary jakie obejmuje ERP Obsługa klientówProdukcja Finanse

22 Przyszłość ZSIZ n Ściślejsza integracja na linii dostawca- producent-klient n wykorzystanie Internetu i intrantetu –publikacje, raporty w HTML n uzależnianie się od platformy sprzętowej –JAVA


Pobierz ppt "Architektura Systemów Informatycznych Zarządzania mgr Dawid Żochowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google