Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram"— Zapis prezentacji:

1 Prezentację wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram
,,Zielone płuca Polski, zielone płuca Europy” Prezentację wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram

2 ,,Zielone płuca Polski” Zielone Płuca Polski
to nazwa obszaru, który w planie przestrzennego zagospodarowania kraju został wyodrębniony ze względu na szczególne znaczenie dla funkcjonowania przyrody całej Polski oraz występowanie na nim terenów wypoczynkowych i wielu cennych obiektów przyrodniczych. Obszar ten charakteryzuje się: urozmaiconą rzeźba terenu czystymi rzekami obfitością w jeziora rozległymi terenami leśnymi

3 Obszar zielonych płuc polski Danii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii.
Obszar Zielonych Płuc Polski to ponad 60 tys. km2, obejmuje prawie 20 proc. powierzchni Polski, a wiec terytorium większe od Danii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii.

4 Koordynator ZPP Idea Zielonych Płuc Polski zrodziła się w 1983r.
Jej pomysłodawcą był Krzysztof Wolfram. Fundacja realizuje program gospodarczy ukierunkowany na zachowanie piękna i charakteru obszaru Zielonych Płuc Polski. 4

5 Fundacja Zielonych płuc polski
Ideą Zielonych Płuc Polski jest przede wszystkim artykułowanie potrzeby zrównoważonego rozwoju na tym obszarze. "Respektując wymogi środowiska, trzeba jednak respektować również potrzeby ludzi zamieszkałych na tym obszarze, popierać rozwój gospodarczy z jednoczesnym rozwojem ekologicznym i społecznym"

6 Lecznictwo uzdrowiskowe Osadnictwo i tożsamość kulturowa
Kierunki ekorozwoju Rolnictwo Turystyka Lecznictwo uzdrowiskowe Gospodarka leśna Gospodarka wodna Przemysł Energetyka Komunikacja Osadnictwo i tożsamość kulturowa 6

7 Działania na rzecz środowiska
Wybudowano wiele obiektów ochrony środowiska, głównie : oczyszczalnie ścieków kanalizacje i wodociągi składowiska i zakłady przerobu odpadów zmodernizowano sieć ciepłowniczą i kotłownie, dzięki czemu znacznie ograniczono emisje szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza 7

8 Działania na rzecz rozwoju gospodarczego
Promocja technologii towarów i usług nieszkodzących środowisku, np. upowszechnianie produktów pochodzących z obszaru Zielonych Płuc Polski Pozyskiwane środków finansowych z Unii Europejskiej Położenie tego rejonu w pobliżu granic Polski z Rosją, Litwą i Białorusią może stać się wkrótce wzorcową strefą bezpieczeństwa ekologicznego i obszarem przyjaznej współpracy regionalnej w Europie w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 8

9 Walory Przyrodnicze OBIEKTY CHRONIONE:
Występowanie czterech parków narodowych w obszarze północno-wschodniej Polski : 1.Białowieski Park Narodowy (wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO) 2.Biebrzański Park Narodowy 3.Narwiański Park Narodowy 4.Wigierski Park Narodowy 13 parków krajobrazowych, oraz licznych pomników przyrody i rezerwatów.

10 Walory turystyczne Przyrodnicze
Różnorodność flory i fauny, często unikatowej

11 Kulturowe, historyczne i etnograficzne
Zróżnicowanie kulturowe – sąsiedztwo prawosławnych cerkwi, żydowskich synagog, katolickich kościołów i muzułmańskich meczetów Malownicze zamki i grody warowne Kanał Augustowski i Kanał Ostródzko-Elbląski z zabytkowymi mechanizmami pochylni i śluz Coroczne spotkania z naturą i sztuką w ramach Uroczyska w Supraślu

12 Cele edukacyjne projekt monety
Celem programu Zielone Płuca Polski jest podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych środowiska mieszkańców regionu, Polski i Europy. Przykładem może być projekt ,,ŻUBR NA EURO'‘, kampania na rzecz umieszczenia symbolu żubra na monecie euro. projekt monety

13 Rola lasów o2 CO2 Dynamiczny rozwój Zielonych Płuc Polski, posiadających niepowtarzalne walory przyrodnicze o znaczeniu międzynarodowym, spowoduje, że staną się kiedyś Zielonymi Płucami Europy.

14 Spojrzenie w przyszłość
„Świat przyjdzie do nas, Europa przyjdzie do nas, zapłaci bardzo dużo za możliwość zobaczenia tego, co my mamy, a czego oni nie mają.” Andrzej Strumiłło znany malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz zamieszkujący tereny Zielonych Płuc Polski.

15 Dziękujemy za uwagę .


Pobierz ppt "Prezentację wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram"

Podobne prezentacje


Reklamy Google