Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacj ę wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacj ę wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacj ę wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram

3 Zielone Płuca Polski to nazwa obszaru, który w planie przestrzennego zagospodarowania kraju został wyodrębniony ze względu na szczególne znaczenie dla funkcjonowania przyrody całej Polski oraz występowanie na nim terenów wypoczynkowych i wielu cennych obiektów przyrodniczych. Obszar ten charakteryzuje się: urozmaiconą rzeźba terenu czystymi rzekami obfitością w jeziora rozległymi terenami leśnymi

4 Obszar Zielonych Płuc Polski to ponad 60 tys. km 2, obejmuje prawie 20 proc. powierzchni Polski, a wiec terytorium większe od Danii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii.

5 Idea Zielonych Płuc Polski zrodziła się w 1983r. Jej pomysłodawcą był Krzysztof Wolfram. Fundacja realizuje program gospodarczy ukierunkowany na zachowanie piękna i charakteru obszaru Zielonych Płuc Polski.

6 Ideą Zielonych Płuc Polski jest przede wszystkim artykułowanie potrzeby zrównoważonego rozwoju na tym obszarze. "Respektując wymogi środowiska, trzeba jednak respektować również potrzeby ludzi zamieszkałych na tym obszarze, popierać rozwój gospodarczy z jednoczesnym rozwojem ekologicznym i społecznym"

7 1.Rolnictwo 2.Turystyka 3.Lecznictwo uzdrowiskowe 4.Gospodarka leśna 5.Gospodarka wodna 6.Przemysł 7.Energetyka 8.Komunikacja 9.Osadnictwo i tożsamość kulturowa

8 Wybudowano wiele obiektów ochrony środowiska, głównie : oczyszczalnie ścieków kanalizacje i wodociągi składowiska i zakłady przerobu odpadów zmodernizowano sieć ciepłowniczą i kotłownie, dzięki czemu znacznie ograniczono emisje szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza

9 Promocja technologii towarów i usług nieszkodzących środowisku, np. upowszechnianie produktów pochodzących z obszaru Zielonych Płuc Polski Pozyskiwane środków finansowych z Unii Europejskiej Położenie tego rejonu w pobliżu granic Polski z Rosją, Litwą i Białorusią może stać się wkrótce wzorcową strefą bezpieczeństwa ekologicznego i obszarem przyjaznej współpracy regionalnej w Europie w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

10 OBIEKTY CHRONIONE : Występowanie czterech parków narodowych w obszarze północno-wschodniej Polski : 1.Białowieski Park Narodowy (wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO) 2.Biebrzański Park Narodowy 3.Narwiański Park Narodowy 4.Wigierski Park Narodowy 13 parków krajobrazowych, oraz licznych pomników przyrody i rezerwatów.

11 Przyrodnicze Różnorodność flory i fauny, często unikatowej

12 Kulturowe, historyczne i etnograficzne Zróżnicowanie kulturowe – sąsiedztwo prawosławnych cerkwi, żydowskich synagog, katolickich kościołów i muzułmańskich meczetów Malownicze zamki i grody warowne Kanał Augustowski i Kanał Ostródzko- Elbląski z zabytkowymi mechanizmami pochylni i śluz Coroczne spotkania z naturą i sztuką w ramach Uroczyska w Supraślu

13 Celem programu Zielone Płuca Polski jest podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych środowiska mieszkańców regionu, Polski i Europy. Przykładem może być projekt,,ŻUBR NA EURO', kampania na rzecz umieszczenia symbolu żubra na monecie euro. projekt monety

14 o2o2 CO 2 Dynamiczny rozwój Zielonych Płuc Polski, posiadających niepowtarzalne walory przyrodnicze o znaczeniu międzynarodowym, spowoduje, że staną się kiedyś Zielonymi Płucami Europy.

15 Świat przyjdzie do nas, Europa przyjdzie do nas, zapłaci bardzo dużo za możliwość zobaczenia tego, co my mamy, a czego oni nie mają. Andrzej Strumiłło znany malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz zamieszkujący tereny Zielonych Płuc Polski.

16


Pobierz ppt "Prezentacj ę wykonała : Paulina Tarasiuk Paulina Prusator Magda Wolfram."

Podobne prezentacje


Reklamy Google