Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Parki Narodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Parki Narodowe"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Parki Narodowe

2 Wprowadzenie Dlaczego warto chronić przyrodę?
Co to jest Park Narodowy? Jakie są inne formy ochrony przyrody?

3 Przyporządkuj do nazw form ochrony przyrody odpowiednie informacje:
Pomniki przyrody obiekty ( drzewa, jaskinie, skały) o szcze-gólnych wartościach krajobrazowych, kulturowych i historycznych, Rezerwaty przyrody niewielkie obszary chronione, na których zabroniona jest ingerencja człowieka Parki narodowe duże obszary utworzone dla całkowitego zachowania w nienaruszonym stanie fragmentu przyrody

4 Przyporządkuj do nazw form ochrony przyrody odpowiednie informacje
Parki krajobrazowe obszary chroniące naturalny krajobraz, w którym człowiek może prowadzić gospodarkę hodowlaną, leśną i rolną Obszary chronionego krajobrazu obszary chroniące naturalne krajobrazy, służące rekreacji, na których działalność człowieka podlega tylko niewielkim ograniczeniom

5 Polskie Parki Narodowe
1. Babiogórski 2. Białowieski 3. Biebrzański 4. Bieszczadzki 5. Borów Tucholskich 6. Drawieński 7. Gorczański 8. Gór Stołowych 9. Kampinoski 10. Karkonosko 11. Magurski 12. Narwiański 13. Ojcowski 14. Pieniński 15. Poleski 16. Roztoczański 17. Słowiński 18. Świętokrzyski 19. Tatrzański 20. Ujście Warty 21. Wielkopolski 22. Wigierski 23. Woliński

6 Polskie Parki Narodowe

7

8 Powierzchnia parków Lub też na podstawie wykresu bądź tabeli

9 Białowieski Park Narodowy
Najstarszy PN w Polsce (1932r.) Rezerwat przyrody UNESCO Logo przedstawia żubra. Powierzchnia: 105,17km2

10 Białowieski PN

11 Park Narodowy „Ujście Warty”
Najmłodszy PN (2001r.) Logo przedstawia gęś zbożową. Powierzchnia: 80,38 km2

12 Park Narodowy „Ujście Warty”

13 Biebrzański Park Narodowy
Największy polski PN(592,23). Założony w 1993r. Logo przedstawia bataliona.

14 Biebrzański Park Narodowy

15 Ojcowski Park Narodowy
Najmniejszy z polskich PN (21,46 km2) Założony w 1956r. Jego symbolem jest nietoperz (nocek orzęsiony).

16 Ojcowski Park Narodowy

17 Praca z tekstem, praca w grupach- do opisu parków
Praca z tekstem, praca w grupach- ustalenie zasad zachowania się w Parku Narodowym


Pobierz ppt "Polskie Parki Narodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google