Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Proces kształcenia i doskonalenia specjalistów na potrzeby logistyki prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Proces kształcenia i doskonalenia specjalistów na potrzeby logistyki prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Proces kształcenia i doskonalenia specjalistów na potrzeby logistyki prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012 www.gen-prof.pl 1

2 1. Edukacja logistyczna w szkołach średnich i policealnych 2

3 Szkoły kształcące w zawodach technik spedytor i technik logistyk w latach 2010 – 2011: Rodzaj szkoły 2010 r.2011 r. technik logistyk technik spedytor technik logistyk technik spedytor Szkoły publiczne Technikum2316622759 Szkoła policealna1235 Technikum dla dorosłych3021 Policealna szkoła dla dorosłych4012359 3

4 Szkoły kształcące w zawodach technik spedytor i technik logistyk w latach 2010 – 2011: Rodzaj szkoły 2010 r.2011 r. technik logistyk technik spedytor technik logistyk technik spedytor Szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych Technikum dla dorosłych3152 Technikum dla młodzieży6073 Szkoła policealna dla dorosłych2015218749 4

5 2. Szkoły wyższe kształcące logistyków 5

6 Szkoły wyższe kształcące logistyków: Wyszcze- gólnienie 2009/20102010/20112011/2012 Liczba104107110 publiczne niepubliczne 35 69 37 70 38 72 6

7 3. Plan studiów na Politechnice Opolskiej - kierunek logistyka 7

8 Informacje o kierunku: studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera; studia uwzględniają wymagania organizacji przemysłowych, handlowych, transportowych, administracji publicznej w Polsce i w Europie; absolwenci posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania; 8

9 Informacje o kierunku cd.: absolwenci posiadają umiejętności: zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi, projektowania systemów logistycznych, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu i jego szkolenia. 9

10 Struktura programu kształcenia - stacjonarne I o : LpTreści kształcenia Godziny ujęte w planie Standard A. Grupa treści podstawowych690405 1.Matematyka16590 2.Statystyka6030 3.Zarządzanie30 4.Inżynieria systemów i analiza systemowa 45 5.Fizyka lub chemia45 Fizyka120 Chemia60 10

11 cd. Struktura programu kształcenia:- stacjonarne I o : 6.Ekonomia6045 7.Marketing–– 8.Finanse i rachunkowość4530 9.Prawo30 10.Etyka zawodowa15– 11.Towaroznawstwo60 11

12 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne I o : B. Grupa treści kierunkowych480360 12.Zarządzanie produkcją i usługami90 13.Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 60 14.Infrastruktura logistyczna45 15.Logistyka zaopatrzenia30 16.Logistyka produkcji30 12

13 17.Logistyka dystrybucji30 18.Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 60 19.Ekonomika transportu30 20.Ekologistyka45 21.Projektowanie procesów60 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne I o : 13

14 Katalog wybieralnych przedmiotów kierunkowych 14

15 Katalog wybieralnych przedmiotów kierunkowych cd. 15

16 na przedmioty z grupy A przypada w planie 65 punktów ECTS (standard 42); na przedmioty z grupy B przypada w planie 40 punktów ECTS (standard 38). cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne I o : 16

17 cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne I o : Ponadto ujęto: wychowanie fizyczne - 60 godz. (standard); języki obce - 120 godz. (standard); technologia informacyjna - 45 godz. (standard to 30 godz.); przedmioty o treściach humanistycznych - 75 godz. (standard 60). 17

18 Na 2415 godz. zajęć (w standardach 2400 godz.) przewidziano 1155 godz. wykładów, więc 52% zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i seminaria. cd. Struktura programu kształcenia- stacjonarne I o : 18

19 Praktyki dla kierunku Logistyka: przewiduje się realizację praktyk kierunkowych w wymiarze czterotygodniowym (dla studiów stacjonarnych rozliczane są one w siódmym semestrze, przypisuje się im 3 punkty kredytowe ECTS); studenci mogą odbywać praktyki grupowo lub indywidualnie na zasadzie skierowania przez Uczelnię do przedsiębiorstwa oraz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. 19

20 Praktyki dla kierunku Logistyka 2013/2014 dla profilu praktycznego do 20 tygodni po 3 semestrze (studia trwają 8 semestrów); dla ogólno akademickiego nie krócej niż jednorazowo 3 miesiące (zgodnie z sugestiami pracodawców). 20

21 Przyszłość 21

22 Plany: po zakończeniu studiów inżynierskich absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na niektórych kierunkach technicznych w ciągu trzech lat planowane jest uruchomienie studiów II stopnia na kierunku logistyka. 22

23 Studia podyplomowe 23

24 Studia podyplomowe logistyki w latach 2009 - 2012 Wyszczególnienie2009/20102010/20112011/2012 Liczba studiów podyplomowych 596260 Liczba uczelni prowadzących studia podyplomowe publiczne niepubliczne 19 30 21 37 19 33 24

25 Baza naukowo-praktyczna logistyki 25

26 Współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Przerowie (Republika Czeska): wspólna realizacja projektu pn. Spolupráce - to se vyplatí - aneb program výměny zkušeností a kompetencí (w wolnym tłumaczeniu: Współpraca - warto. Program wymiany doświadczeń i umiejętności) w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna, działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów Euroregion Pradziad. 26

27 Rynek książek i mediów logistycznych 27

28 Dorobek w latach 2010 i 2011 – książki, podręczniki: 120 tytułów o tematyce logistycznej; 44 wydawców oferowało książki fachowe dotyczące logistyki; przodujące wydawnictwa uczelniane: Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Logistyki, Politechnika Śląska, Akademia Techniczno-Ekonomiczna w Bielsku Białej, Akademia Morska w Gdyni; 28

29 29

30 cd. Dorobek w latach 2010 i 2011 – czasopisma dwa prężne ośrodki – Warszawa i Poznań; 13 czasopism – z tego trzy mają punktację naukową: Gospodarka Materiałowa &Logistyka 9 pkt, Logoforum 9 pkt; Logistyka 6 pkt; największy nakład: TSL Biznes 11 000, Eurologisticis 10 000, Logistyka a Jakość 5000, Logistyka 4 000. 30

31 Organizacje, instytucje i inne podmioty wspierające logistykę 31

32 Organizacje standaryzujące: Komitet Techniczny PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego (m. in. usługi transportowe, teleinformatyka w transporcie i ruchu drogowym); Komitet Techniczny PKN nr 133 ds. Opakowań (m.in. opakowania i dystrybucja wyrobów, terminologia, znakowanie i metody badań, materiały i przybory opakowaniowe); 32

33 cd. Organizacje standaryzujące: Komitet Techniczny PKN nr 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej (m.in. logistyka, elektroniczna gospodarka magazynowa w zakresie urządzeń i wyposażenia magazynowego, maszyny pakujące, ładunki transportowe, monitorowanie transportu); Komitet Techniczny PKN nr 245 ds. Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania (m.in. środki transportu bliskiego o ruchu ciągłym służące do przenoszenia materiałów masowych lub jednostkowych); 33

34 cd. Organizacje standaryzujące: Komitet Techniczny PKN nr 248 ds. Wózków Jezdniowych (m.in. wózki jezdniowe przemysłowe, stosowne głównie w transporcie wewnętrznym, napędzane, a także wózki szynowe stosowane w transporcie wewnątrzzakładowym). 34

35 Platformy współpracy: Polskie Towarzystwo Logistyczne – członek Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) z głównym zadaniem eliminacji różnego rodzajów barier utrudniających realizację usług logistycznych i obniżających ich jakość; Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki; Związek Pracodawców ECR Polska. 35

36 Organizacje biznesowe: Polska Izba Spedycji i Logistyki; Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce; Izba Gospodarcza Transportu Lądowego; Krajowa Izba Gospodarki Morskiej; Polska Izba Opakowań. 36

37 Jednostki badawcze: Instytut Logistyki i Magazynowania; Instytut Morski; Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań. 37

38 Współpraca z przemysłem: wieloaspektowa pod kątem przyszłego zatrudnienia i układania planów studiów; określenie trendów w zakresie logistyki, systemów i technologii wspomagających logistykę, a także aspektów funkcjonowania łańcuchów logistycznych w regionie opolskim. 38

39 Portale logistyczne: Funkcjonuje 45 znaczących portali między innymi: www. logistyka.net.pl; www. logistyakfirm.pl; www.spedycje.pl; www. log24.pl; inne. 39

40 Koła logistyczne w uczelniach W 2010 roku funkcjonowało 38 studenckich logistycznych kół naukowych, których celem było między innymi: organizowanie konferencji; publikacje naukowe; współpraca z firmami logistycznymi; wystąpienia na konferencjach. 40

41 41


Pobierz ppt "Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Proces kształcenia i doskonalenia specjalistów na potrzeby logistyki prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google