Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja usług hotelarskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja usług hotelarskich"— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja usług hotelarskich
Muzychka Kateryna w45527 Tkachuk Olga w45459

2 Usługi hotelarskie – to są wszelkie świadczenia realizowane przez zakłady hotelarskie na rzecz gości hotelowych i innych klientów korzystających z oferty obiektów hotelowych

3 Wśród stosowanych kryteriów podziału usług hotelarskich najczęściej
wymienia się: 1. Rodzaj zaspokajanych potrzeb; 2. Związek z podstawową potrzebą (stosunek do podstawowej funkcji obiektu); 3. Swobodę korzystania z usług przez gościa hotelowego; 4. Odpłatność usług; 5. Przedmiot oddziaływania i charakter przeobrażeń; 6.Obligatoryjność świadczenia wynikającą z przepisów prawa.

4 Rodzaj zaspokajanych potrzeb.
Noclegowe Gastronomiczne Rezerwacji Udzielania informacji Przechowywania bagażu, sprzętu rekreacyjnego (np.nart, rowerów) i wartościowych przedmiotów Transportowe Handlowe Kosmetyczne i fryzjerskie

5 Pralnicze Rekreacyjne i odnowy biologacznej Rozrywkowe Kasyna gry Organizowania spotkań/konferencji, obsługi imprez okolicznościowych Parkingowe Zdrowotne (udzielenie pierwszej pomocy, dostęp do leków przeciwbólowych) i uzdrowiskowe (np. zabiegi typu bicze szkockie, fango czy thalassoterapia) Telekomunikacyjne i pocztowe Finansowe (np.wymiana walut) Usługi wypożyczania (samochodów, sprzętu turystycznego)

6 Ze względu na ich związek z zaspokajaniem potrzeby podstawowej zgłaszanej przez gości, czyli wypoczynku i głodu. Podstawowe (zaspokajające wspomniane potrzeby podstawowe, tj. sen, wypoczynek, higiena, zaspokojenie, głodu i zapewnienie bezpieczeństwa) Dodatkowe (zaspokajające potrzeby pozostałe lub umożliwiające realizację usług podstawowych).

7 Wymienione już usługi dodatkowe dzieli się z kolei na usługi uzupełniające usługi podstawowe (zwane również komplementarnymi), fakultatywne i towarzyszące. W tym przypadku kryterium podziału przyjmuje złożony charakter. Klasyfikacji tej dokonuje się ze względu na takie zmienne, jak: odpłatność usług i swoboda gościa hotelowego odnośnie do korzystania z nich, stopień konieczności ich świadczenia przez obiekt noclegowy oraz adresatów usług.

8 Usługi uzupełniające (komplementarne) są to świadczenia ściśle związane z oferowaniem usług podstawowych. Bez większości z nich realizacja usług noclegowych i gastronomicznych stałaby się niemożliwa. Są to usługi, których cena wliczona jest zazwyczaj w cenę usługi podstawowej (noclegowej, gastronomicznej), a klient nie ma swobody zrezygnowania z nich i w ten sposób pomniejszenia kosztów pobytu.

9 Usługi fakultatywne są skierowane do osób korzystających z usług podstawowych w celu wzbogacenia ich doznań i uatrakcyjnienia pobytu w obiekcie. Nie są niezbędne i nie warunkują świadczenia usług podstawowych.

10 Ostatni typ świadczeń, a mianowicie usługi towarzyszące to często odrębny typ działalności, której oferta skierowana jest zarówno do gości hotelowych (nocujących w obiekcie), jak i passantów (osób z zewnątrz, nie nocujących w obiekcie).

11 Ostatnim z wymienionych kryteriów jest obligatoryjność świadczenia wynikająca z przepisów prawa. W przypadku ustawodawstwa polskiego takimi przepisami prawnymi są Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych i akt wykonawczy do niej, ustanowiono wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, a wymagania te zawarto w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia. Oznacza to, że niektóre obiekty hotelarskie, w zależności od rodzaju i kategorii, mają obowiązek świadczenia określonych usług, a inne , mogą ze świadczenia tych usług dobrowolnie zrezygnować.

12 Obiekty noclegowe świadczą zatem wiele różnorodnych usług, co, jak już wspomniano, jest bezpośrednią konsekwencją wielości potrzeb zgłaszanych przez klientów w związku z ich pobytem w obiekcie hotelarskim. Zakres usług stale się poszerza, co z kolei wynika z rosnących wymagań konsumentów i coraz większej konkurencji. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa celowo bowiem poszerzają swoją ofertę, licząc na większe zainteresowanie ze strony nabywców.


Pobierz ppt "Klasyfikacja usług hotelarskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google