Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Muzychka Kateryna w45527 Tkachuk Olga w45459 Klasyfikacja usług hotelarskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Muzychka Kateryna w45527 Tkachuk Olga w45459 Klasyfikacja usług hotelarskich."— Zapis prezentacji:

1 Muzychka Kateryna w45527 Tkachuk Olga w45459 Klasyfikacja usług hotelarskich

2 Usługi hotelarskie – to są wszelkie świadczenia realizowane przez zakłady hotelarskie na rzecz gości hotelowych i innych klientów korzystających z oferty obiektów hotelowych

3 Wśród stosowanych kryteriów podziału usług hotelarskich najczęściej wymienia się: 1. Rodzaj zaspokajanych potrzeb; 2. Związek z podstawową potrzebą (stosunek do podstawowej funkcji obiektu); 3. Swobodę korzystania z usług przez gościa hotelowego; 4. Odpłatność usług; 5. Przedmiot oddziaływania i charakter przeobrażeń; 6.Obligatoryjność świadczenia wynikającą z przepisów prawa.

4 Rodzaj zaspokajanych potrzeb. Noclegowe Gastronomiczne Rezerwacji Udzielania informacji Przechowywania bagażu, sprzętu rekreacyjnego (np.nart, rowerów) i wartościowych przedmiotów Transportowe Handlowe Kosmetyczne i fryzjerskie

5 Pralnicze Rekreacyjne i odnowy biologacznej Rozrywkowe Kasyna gry Organizowania spotkań/konferencji, obsługi imprez okolicznościowych Parkingowe Zdrowotne (udzielenie pierwszej pomocy, dostęp do leków przeciwbólowych) i uzdrowiskowe (np. zabiegi typu bicze szkockie, fango czy thalassoterapia) Telekomunikacyjne i pocztowe Finansowe (np.wymiana walut) Usługi wypożyczania (samochodów, sprzętu turystycznego)

6 Ze względu na ich związek z zaspokajaniem potrzeby podstawowej zgłaszanej przez gości, czyli wypoczynku i głodu. Podstawowe (zaspokajające wspomniane potrzeby podstawowe, tj. sen, wypoczynek, higiena, zaspokojenie, głodu i zapewnienie bezpieczeństwa) Dodatkowe (zaspokajające potrzeby pozostałe lub umożliwiające realizację usług podstawowych).

7 Wymienione już usługi dodatkowe dzieli się z kolei na usługi uzupełniające usługi podstawowe (zwane również komplementarnymi), fakultatywne i towarzyszące. W tym przypadku kryterium podziału przyjmuje złożony charakter. Klasyfikacji tej dokonuje się ze względu na takie zmienne, jak: odpłatność usług i swoboda gościa hotelowego odnośnie do korzystania z nich, stopień konieczności ich świadczenia przez obiekt noclegowy oraz adresatów usług.

8 Usługi uzupełniające (komplementarne) są to świadczenia ściśle związane z oferowaniem usług podstawowych. Bez większości z nich realizacja usług noclegowych i gastronomicznych stałaby się niemożliwa. Są to usługi, których cena wliczona jest zazwyczaj w cenę usługi podstawowej (noclegowej, gastronomicznej), a klient nie ma swobody zrezygnowania z nich i w ten sposób pomniejszenia kosztów pobytu.

9 Usługi fakultatywne są skierowane do osób korzystających z usług podstawowych w celu wzbogacenia ich doznań i uatrakcyjnienia pobytu w obiekcie. Nie są niezbędne i nie warunkują świadczenia usług podstawowych.

10 Ostatni typ świadczeń, a mianowicie usługi towarzyszące to często odrębny typ działalności, której oferta skierowana jest zarówno do gości hotelowych (nocujących w obiekcie), jak i passantów (osób z zewnątrz, nie nocujących w obiekcie).

11 Ostatnim z wymienionych kryteriów jest obligatoryjność świadczenia wynikająca z przepisów prawa. W przypadku ustawodawstwa polskiego takimi przepisami prawnymi są Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych i akt wykonawczy do niej, ustanowiono wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, a wymagania te zawarto w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia. Oznacza to, że niektóre obiekty hotelarskie, w zależności od rodzaju i kategorii, mają obowiązek świadczenia określonych usług, a inne, mogą ze świadczenia tych usług dobrowolnie zrezygnować.

12 Obiekty noclegowe świadczą zatem wiele różnorodnych usług, co, jak już wspomniano, jest bezpośrednią konsekwencją wielości potrzeb zgłaszanych przez klientów w związku z ich pobytem w obiekcie hotelarskim. Zakres usług stale się poszerza, co z kolei wynika z rosnących wymagań konsumentów i coraz większej konkurencji. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa celowo bowiem poszerzają swoją ofertę, licząc na większe zainteresowanie ze strony nabywców.


Pobierz ppt "Muzychka Kateryna w45527 Tkachuk Olga w45459 Klasyfikacja usług hotelarskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google