Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego Konwersatorium III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego Konwersatorium III."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego
Konwersatorium III

2 Możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w przedsiębiorstwach turystycznych
Cechy produktu turystycznego a możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w przedsiębiorstwach turystycznych koncentruje się głównie w fazie dystrybucji produktu, niemniej jednak techniki są stosowane również podczas jego produkcji oraz promocji. Przyczyny wprowadzania innowacji IT (information technology - techniki informatyczne) w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego są złożone i można je podzielić na dwie grupy: czynniki pull (ciągnione) i push (pchane).

3 Możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w przedsiębiorstwach turystycznych
Przyczyny pull są związane z bodźcami zwiększającymi zysk przedsiębiorstw. Będą to: popyt turystyczny, rosnąca liczba internautów, otoczenie zewnętrzne (a zwłaszcza rosnące znaczenie Internetu, co ułatwia np. skrócenie kanałów dystrybucji oraz efektywne działania promocyjne), rachunek kosztów (z którego może wynikać, że zastosowanie IT wiąże się z oszczędnościami w zakresie marketingu), chęć współpracy z innymi przedsiębiorstwami branży turystycznej (która jest często niemożliwa bądź utrudniona bez wprowadzenia IT).

4 Możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w przedsiębiorstwach turystycznych
Do czynników push należą siły zewnętrzne, które obligują przedsiębiorstwa do stosowania technik IT, (np. Unia Europejska czy sektor publiczny). Wprowadzenie nowych technologii może również być niezbędnym warunkiem kontynuacji współpracy ze strategicznymi dla przedsiębiorstwa partnerami, takimi jak dostawcy, odbiorcy czy pośrednicy. Partnerem może być również regionalna lub lokalna organizacja turystyczna, której celem może być inkorporacja systemów IT poszczególnych przedsiębiorstw w celach marketingowych.

5 Możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych w przedsiębiorstwach turystycznych
Korzyści wynikające z wprowadzenia nowych technologii to: obniżenie kosztów komunikacji z klientem i partnerami, prosta i szybka obsługa klienta, możliwości podniesienia poziomu obsługi klienta, redukcja kosztów operacji wewnątrz firmy oraz zakupów, możliwość kooperacji pomiędzy tradycyjnymi konkurentami (np. wspólne portale gospodarstw agroturystycznych). Potencjalne zagrożenia: usługi oferowane przez Internet są coraz bardziej zindywidualizowane, co wymaga podania przez nabywcę danych osobowych, które mogą zostać nadużyte, wielu konsumentów preferuje przy przeprowadzaniu skomplikowanych transakcji kontakt z drugim człowiekiem, eliminacja pośredników wiąże się z utratą przez nich pracy, uboższa warstwa społeczeństwa bez dostępu do nowoczesnych technologii nie korzysta z ich wprowadzenia.

6 Elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych
Zasadniczo wyróżnia się następujące systemy rezerwacji w turystyce: wewnętrzne systemy hotelowe, dostępne tylko w jednym hotelu, systemy rezerwacji w miejscowości lub regionie turystycznym, gdzie turysta może głównie zarezerwować miejsce w obiekcie hotelarskim, wewnętrzne systemy rezerwacji dostępne w jednej sieci hotelowej, w jednej linii lotniczej, przedsiębiorstwie transportowym (np. PKP), komputerowe systemy rezerwacji dostępne za pomocą odpowiednich terminali, które umożliwiają porównanie ofert wielu przedsiębiorstw (CRS), a do których dostęp jest uwarunkowany opłaceniem abonamentu.

7 Elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych
Termin komputerowe systemy rezerwacji (Computerized Reservation Systems - CRS) oznacza elektroniczny system rezerwacji, używany do zarządzania zasobem miejsc w samolotach i lotów w celach marketingowych. Globalny system dystrybucji (Global Distribution System - GDS) definiowany jest jako sieć jednego lub więcej CRS-ów stworzona w celu dystrybucji podaży produktów i funkcji wchodzących w skład sieci w różnych krajach na świecie. Poza produktami linii lotniczych GDS oferuje również usługi hotelowe, wynajem samochodów, produkty touroperatorów, bilety na promy etc. CRS-y i GDS to zarówno systemy, jak i firmy nimi zarządzające. Reprezentują one najważniejszych z graczy na rynku turystycznym, ponieważ zapewniają główne połączenie między największymi dostawcami usług turystycznych a biurami podróży.

8 Elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych
Największe światowe GDS-y: Amadeus Sabre Worldspan Galileo International

9 Elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych
Wprowadzenie CRS-ów wiąże się z potencjalnymi korzyściami zarówno dla oferenta (szersze kanały dystrybucji, obniżenie kosztów dystrybucji, zwiększenie wydajności dzięki unikaniu błędów, możliwości dostarczenia większej ilości informacji o ofercie), jak i pośrednika (możliwość prezentacji znacznie większej oferty producentów usług turystycznych, pewność, że przedstawiane dane są aktualne, obniżenie kosztów, wzrost efektywności pracy).

10 Elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych
Systemy CRS/GDS szybko awansowały do roli głównego narzędzia marketingu i zawartej w nim dystrybucji w międzynarodowym biznesie turystycznym oraz znacznie usprawniły pracę biur podróży. Funkcje pełnione przez CRS-y i GDS to: prezentacja aktualnej oferty producentów usług turystycznych, informacja o taryfach i ich obliczanie, informacja i przyjmowanie zamówień na bilety, ticketing, informacja i przyjmowanie zamówień w zakresie produktów i usług komplementarnych, administrowanie i zarządzanie dochodami, techniczna niezawodność i funkcjonalność.


Pobierz ppt "Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego Konwersatorium III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google