Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Racibórz, 15 kwietnia 2011 r. Piotr Kukla

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Racibórz, 15 kwietnia 2011 r. Piotr Kukla"— Zapis prezentacji:

1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOSOBEM NA ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII
Racibórz, 15 kwietnia 2011 r. Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

2 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl
ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności publicznej Potencjał zmniejszenia zużycia energii Przyczyny strat ciepła Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej Drogi „ucieczki” ciepła z budynku Straty ciepła systemu grzewczego Termomodernizacja Certyfikat energetyczny budynku Efekty realizacji termomodernizacji Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

3 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Na co zużywana jest energia?
ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody użytkowej oświetlenie przygotowanie posiłków (kuchenki, lodówki, zamrażarki itp.) urządzenia biurowe (komputery, ksera itp.) napędy (pompki obiegowe, wentylatory) Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

4 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Skąd ta energia? ENERGIA ELEKTR. PALIWA (gaz, węgiel, koks, olej opałowy) CIEPŁO SIECIOWE ENERGIA ODNAWIALNA (energia słońca, gruntu i biomasa) ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody użytkowej oświetlenie przygotowanie posiłków urządzenia biurowe napędy Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

5 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W jakich jednostkach liczymy energię? gaz ziemny - m3 koks, węgiel - tony, kg energia elektryczna - kWh olej opałowy - litry ciepło sieciowe - GJ GJ G – giga = 10 9 = np.: tona węgla = 25 GJ 1000 m3 gazu = 35 GJ roczne zużycie paliw i energii w obiekcie [GJ] jednostkowy wskaźnik zużycia energii [GJ/m2] powierzchnia ogrzewana obiektu [m2] Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

6 ILE ZUŻYWAMY ENERGII W BUDYNKACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM?
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

7 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

8 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki poddane termomodernizacji - przykład Koszty jednostkowe [zł/m2] Grupa - koszt średni 38,87 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

9 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki poddane termomodernizacji – przykład Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

10 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki poddane termomodernizacji - przykład Jednostkowe zużycie energii [GJ/m2] Grupa - wskaźnik średni 0,69 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

11 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki poddane termomodernizacji - przykład Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

12 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki poddane termomodernizacji - przykład Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

13 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki bez termomodernizacji - przykład Koszty jednostkowe [zł/m2] Grupa - koszt średni 46,60 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

14 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki bez termomodernizacji - przykład Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

15 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki bez termomodernizacji - przykład Jednostkowe zużycie energii [GJ/m2] Grupa - wskaźnik średni 0,75 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

16 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki bez termomodernizacji - przykład Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

17 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Budynki bez termomodernizacji - przykład Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

18 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII
Jak to osiągnąć i po co? Po co? zmniejszenie kosztów zużycia energii zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego Jak to osiągnąć? przedsięwzięcia średnio i wysokonakładowe - TERMOMODERNIZACJA przedsięwzięcia bez i niskonakładowe – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

19 Przyczyny strat ciepła
Niedostateczne zabezpieczenie (izolacja) przegród zewnętrznych przed uciekaniem ciepła Zły stan techniczny okien oraz nadmierna infiltracja Niska sprawność układów grzewczych (źródło, instalacja, grzejniki, regulacja) Niska sprawność układów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Brak indywidualnego rozliczania za ciepło pomiędzy odbiorcami Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

20 Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej
Wysokie koszty ponoszone na energię Perspektywa rosnących kosztów energii Niedogrzanie pomieszczeń Przegrzewanie pomieszczeń Przemarzanie ścian (wilgoć, pleśń, grzyb, uszkodzenia, tynku, wady estetyczne, itp.) Brak świadomości i zachowań energo-oszczędnych wśród użytkowników Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

21 Drogi „ucieczki” ciepła z budynku
Wentylacja: 30-40% Ściany: 25-35% Okna: 10-15% Dach: 8-17% Podłoga na gruncie oraz strop nad piwnicą 5-10% Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

22 Straty ciepła systemu grzewczego
wytwarzanie ciepła przesyłanie ciepła wykorzystanie ciepła regulacja ciepła Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

23 Termomodernizacja - Przedsięwzięcia wysokonakładowe
Definicja termomodernizacji Typowe usprawnienia: ocieplenie ścian, ocieplenie dachów i stropodachów, ocieplenie stropów nad piwnicami ocieplenie podłóg na gruncie wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. usprawnienie systemu wentylacji wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

24 Termomodernizacja - Przedsięwzięcia wysokonakładowe
modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. usprawnienie systemu wentylacji wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

25 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl
Termomodernizacja - przedsięwzięcia średnionakładowe z elementami zarządzania Sala gimnastyczna I Sale dydaktyczne, biblioteka Sale dydaktyczne, dyrekcja Pomieszczenia gospodarcze Sala gimnastyczna II M. Mieszkanie służbowe Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

26 Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym
Termomodernizacja - przedsięwzięcia średnio-nakładowe z elementami zarządzania Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

27 Termomodernizacja - przedsięwzięcia średnio-nakładowe z elementami zarządzania
Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym STEROWNIK TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYSPOZYCJA PEC TABELA TEMPERATUR SEGMENTÓW Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

28 Certyfikat energetyczny budynku
Nowelizacja prawa budowlanego wdrażająca Dyrektywę 2002/91/WE z r. Raz na 10 lat będzie aktualizowana charakterystyka budynków wyrażana w kWh/m2/rok ujmująca m.in. ogrzewanie, c.w.u., oświetlenie. Obowiązek certyfikacji wszedł w życie od 2009r. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

29 Efekty realizacji termomodernizacji
Uwaga: efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

30 Efekty realizacji termomodernizacji
Uwaga: efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

31 Z jakich narzędzi korzystać?
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

32 Z jakich narzędzi korzystać?
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,

33 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl
Dziękuję za uwagę Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, KATOWICE, tel/fax: ,


Pobierz ppt "Racibórz, 15 kwietnia 2011 r. Piotr Kukla"

Podobne prezentacje


Reklamy Google