Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe"— Zapis prezentacji:

1 Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe
Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe. Przegląd ustawy z , oraz rozporządzeń M.I. z Opracowanie: Andrzej Dębski Jerzy Wewióra

2 Historia, oraz perspektywa oszczędności energii cieplnej w polskim budownictwie
Zapotrzebowanie na energię cieplną [ kWh / m2 rok ] Czas [ lata ] Oszczędność energii cieplnej stała się ważnym zagadnieniem, a wręcz koniecznością w dzisiejszym czasie. Od lat 70 – tych coraz ostrzejsze normy wymuszają jej zużycie. W ostatniej dekadzie zużycie energii do ogrzewania budynków w Polsce wynosi od 90 – 110 kWh / m2 rok. Aktualnie preferuje się budownictwo niskoenergetyczne, które zakłada zużycie ciepła poniżej 70 kWh / m2 rok. Najnowszym trendem jest budownictwo pasywne, zużywające energię dla celów ogrzewania poniżej 15 kWh / m2 rok . Budownictwo energooszczędne i pasywne ogrzewanie wentylacja Ciepła woda

3 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Rodzaje budynków.
l.p. Rodzaj e budynków objęty ustawą Dotyczy Nie dotyczy 1 Budynki mieszkalne Dowolny rodzaj własności: Prywatny Spółdzielczy Komunalny Zakładowy wspólnoty Własności: Państwowych jednostek budżetowych 2 Budynki zbiorowego zamieszkania Domy opieki społecznej Hotele robotnicze Internaty Domy studenckie Domy dziecka Domy emeryta Domy dla bezdomnych Hotele Pensjonaty Domy wczasowe 3 Budynki samorządu terytorialnego Szkoły Szpitale Wodociągi Komunikacja miejska

4 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji
Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji Wymagane oszczędności energetyczne. l.p. Rodzaje przedsięwzięć Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii powyżej 1 Modernizacja wyłącznie systemu grzewczego 10% 2 Modernizacja wyłącznie systemu grzewczego po roku 1984 15% 3 Pozostałe przypadki (kompleksowa termomodernizacja) 25% 4 Modernizacja źródła ciepła i sieci ciepłowniczej 5 Likwidacja lokalnego źródła i przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła 20% Zmniejszenia kosztów ciepła 6 Zmiana konwencjonalnego źródła energii na odnawialne lub zastosowanie ko-generacji Bez ograniczeń

5 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji
Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Wysokość premii termo-modernizacyjnej. 20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia i Nie więcej niż 16% kosztów przedsięwzięcia Dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego

6 Audyt energetyczny. Audyt energetyczny składa się z następujących części: Strony tytułowej Karty audytu Wykazu dokumentów i danych źródłowych z jakich korzystał audytor ( w tym określenie wielkości środków własnych, oraz kwoty kredytu ) Inwentaryzacji techniczno-budowlanej Ocenę stanu technicznego budynku dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termo-modernizacyjnych Zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji Wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia Opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego

7 Audyt energetyczny. Dane do audytu.
l.p. Grupa danych Rodzaj danych 1 Dane ogólne 2 Dane techniczne i użytkowe 3 Rysunki 4 Charakterystyka podstawowych elementów budynku 5 Charakterystyka energetyczna budynku 6 Charakterystyka systemu grzewczego 7 Charakterystyka systemu wentylacji 8 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 9 Charakterystyka źródła ciepła

8 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień które dotyczą:
Szczelności przegród zewnętrznych. Izolacji cieplnej przegród zewnętrznych. źródeł ciepła. Węzłów cieplnych. Instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Instalacji ciepłej wody użytkowej. Inne usprawnienia.

9 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień
Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Szczelność przegród zewnętrznych. Reperacja szyb i okitowania Remont okien i okuć Uszczelnienie okien Remont drzwi zewnętrznych Uszczelnienie drzwi zewnętrznych Założenie zasłon drzwi zewnętrznych Wykonanie przedsionka Zainstalowanie automatycznego zamykania drzwi Wykonanie ekranów przeciwwiatrowych

10 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień
Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Izolowanie cieplne przegród. Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem, stropodachu, lub dachu Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłóg parteru, lub piwnic Zmniejszenie powierzchni okien Wymiana okien Założenie ekranów za grzejnikami Założenie żaluzji, lub okiennic Wymiana drzwi zewnętrznych, lub ich izolowanie Izolowanie balkonów

11 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Źródło ciepła.
Wymiana źródła ciepła Zmiana nośnika energii Modernizacja źródła ( np. automatyka )

12 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Węzeł cieplny.
Wymiana hydroelewatora na węzeł oparty na wymiennikach płytowych Wymiana wymienników o niskiej sprawności Izolacja rur i armatury Instalacja urządzeń pomiarowych Zastosowanie automatycznej regulacji

13 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień
Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Instalacja grzewcza i wentylacyjna. Uszczelnienie instalacji Hermetyzacja, zamknięcie układu przeponowym naczyniem wzbiorczym Izolacja przewodów do obowiązujących norm Instalacja zaworów termostatycznych Zastosowanie podzielników kosztów Regulacja instalacji Odpowietrzenie automatyczne Ograniczenie ogrzewania w pomieszczeniach czasowo użytkowanych Zmiana systemu instalacji Wprowadzenie nawiewników powietrza Zmiana systemu wentylacji Wprowadzenie urządzeń do odzysku ciepła z wentylacji ( rekuperacja )

14 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień
Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Instalacja ciepłej wody użytkowej. Wykonanie izolacji przewodów Wymiana niesprawnych urządzeń Wymiana nieszczelnych przewodów Izolacja zasobników Wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury i pracy pomp na cyrkulacji Instalowanie baterii jedno-uchwytowych z perlatorami ( termostatyczne z czujnikami ruchu ) Instalowanie mieszkaniowych czujników C.W.U.

15 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Inne usprawnienia.
Wprowadzenie systemu pomiaru i indywidualnego rozliczania kosztów Zmiany w sposobie eksploatacji ( konserwacji i nadzoru ) Zmiany w umowie z dostawcą wielkości mocy szczytowej

16 Efekty termomodernizacji.
Przegrody Wymagana wartość oporu R Wymagana wartość współczynnika przenikania U Ściany zewnętrzne 4 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanym poddaszem 4,5 Strop nad nieogrzewaną piwnicą 2 Okna w I, II ,III strefie klimatycznej 1,9 Okna w IV, V strefie klimatycznej 1,8 Okna połaciowe 1,7

17 Budynek standardowy – co to jest ?
Wymogi dla przegród w budynku jednorodzinnym Rodzaj przegrody Współczynnik przenikania ciepła U Ściany zewnętrzne 0,3 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 0,25 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami pod podłogą. Podłogi na gruncie. 0,45 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi Bez wymagań Jest to budynek który spełnia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na drodze kolejnych rozporządzeń Warunki techniczne są aktualizowane (ostatnia aktualizacja ) W najnowszym rozporządzeniu maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U zostały zmniejszone. Jednocześnie zrezygnowano z uwzględniania mostków cieplnych na izolacyjność przegrody. Takie same wymogi izolacyjności stosuje się do ścian jedno jak i wielowarstwowych. Zmieniona została wartość izolacyjności okien. Budynek standardowy posiada wentylację grawitacyjną, a dopływ powietrza powinien być zapewniony przez urządzenia nawiewne. Odzysk ciepła z wentylacji jest wymagany przy strumieniu powietrza wentylacyjnego ≥ 2000 m3 / h. Pojawiło się zalecenie sprawdzania szczelności budynku ( próba n = 50 Pa ) Krotność wymiany powietrza dla budynku z wentylacją grawitacyjną n 50 ≤ 3 h – 1. Krotność wymiany powietrza dla budynku z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h -1. Wymogi dla okien i drzwi Rodzaj okien i drzwi Współczynnik przenikania ciepła U Okna, drzwi balkonowe, szklenia nieotwieralne 1,8 w I, II, III strefie klimatycznej, 1,7 w IV, V str. Okna połaciowe 1,8 w każdej strefie klimatycznej Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6 Drzwi zewnętrzne wejściowe

18 Jakie jest zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku standardowego według WT 2008 ?
149 73 Energia pierwotna dla aktualnego budynku standardowego wynosi ono od 73 do 149,5 kWh / m2 rok. Zależna jest więc od współczynnika kształtu A / V czyli stosunku powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku. Budynek mniej zwarty może zużywać więcej energii od budynku zwartego. Możliwe są więc trzy poziomy zużycia energii przez budynek standardowy: Dla A / V ≤ 0,2 EP = 73 kWh / m2 rok Dla A / V ≥ 1,05 EP = 149,5 kWh / m2 rok Dla 0,2 ≥ A / V ≤ 1,05 EP = • A / V Świadectwo będzie zawierało dodatek energii EP w na ciepłą wodę użytkową, oraz ewentualnie chłodzenie, bądź oświetlenie, więc wartość EP może być wyższa niż wynikająca z warunków technicznych. 0,2

19 Jakie wartości energii końcowej mają domy wznoszone w różnych latach w Polsce ?
Zmniejszenie wskaźnika EU jest związana z zaostrzaniem się kolejnych latach norm izolacyjności przegród, oraz stosowaniem coraz wydajniejszych źródeł ciepła o wyższych sprawnościach i lepszych systemów instalacyjnych

20 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa.
Dotyczy jedynie budynków wielorodzinnych których użytkowanie rozpoczęto przed Dla inwestorów będących: osobą fizyczną Wspólnotą mieszkaniową Spółdzielnią mieszkaniową Towarzystwem budownictwa społecznego Nie może być przeznaczona na: Remont lokali Zwiększenie powierzchni lokali Na prace, w których zaciągnięto inny kredyt Na prace, w których uzyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej

21 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa.
Zakres prac wsparty premią remontową obejmuje: Wymianę okien i remont balkonów Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania Przebudowa budynku w wyniku którego następuje jego ulepszenie Ogólny remont budynku Mogą być również wykonywane prace termo-modernizacyjne

22 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa.
20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia i Nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia

23 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa
Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji Premia remontowa Wymagane zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię l.p. Opis sytuacji Wymagane zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody co najmniej o: 1 Remont o wskaźniku kosztu przedsięwzięcia 0,05 – 0,3 10% 2 Remont o wskaźniku kosztu powyżej 0,3 25% 3 Remont był wcześniej realizowany i uzyskano na niego premię. 5% 4 W jego efekcie osiągnięto oszczędność 25%. Nie jest wymagane 5 Termomodernizacja była wcześniej realizowana i uzyskano na jej realizację premię termo-modernizacyjną. 6 Budynek spełnia aktualne wymagania w zakresie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

24 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Audyt remontowy.
Konieczne jest wskazanie oszczędności energetycznych. Nie występuje w tym przypadku obliczenie wartości finansowych planowanych oszczędności.

25 Według rozporządzenia M.I. z 17.03.2009. Audyt remontowy.
Audyt remontowy zawiera: Stronę identyfikacyjną audytu Kartę audytu Wykaz dokumentów i danych źródłowych, w tym zadeklarowana przez inwestora wartości środków własnych i kredytu Inwentaryzację techniczno budowlaną budynku Ocenę aktualnego stanu technicznego budynku ( w tym określenie rocznego zapotrzebowania na energię na ogrzewanie i ciepłą wodę) Wykaz wskazanych do oceny i wyboru ulepszeń remontowych Dokumentację wskazania wariantu przedsięwzięcia remontowego Opis techniczny przedsięwzięcia remontowego

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google