Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe. Przegląd ustawy z 21. 11.2008., oraz rozporządzeń M.I. z. 17.03.2009. Opracowanie: Andrzej Dębski Jerzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe. Przegląd ustawy z 21. 11.2008., oraz rozporządzeń M.I. z. 17.03.2009. Opracowanie: Andrzej Dębski Jerzy."— Zapis prezentacji:

1 Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe. Przegląd ustawy z 21. 11.2008., oraz rozporządzeń M.I. z. 17.03.2009. Opracowanie: Andrzej Dębski Jerzy Wewióra

2 Historia, oraz perspektywa oszczędności energii cieplnej w polskim budownictwie ogrzewanie wentylacja Ciepła woda Zapotrzebowanie na energię cieplną [ kWh / m2 rok ] Budownictwo energooszczędne i pasywne Czas [ lata ]

3 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Rodzaje budynków. l.p.Rodzaj e budynków objęty ustawą DotyczyNie dotyczy 1Budynki mieszkalneDowolny rodzaj własności: Prywatny Spółdzielczy Komunalny Zakładowy wspólnoty Własności: Państwowych jednostek budżetowych 2Budynki zbiorowego zamieszkania Domy opieki społecznej Hotele robotnicze Internaty Domy studenckie Domy dziecka Domy emeryta Domy dla bezdomnych Hotele Pensjonaty Domy wczasowe 3Budynki samorządu terytorialnego Szkoły Szpitale Wodociągi Komunikacja miejska

4 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Wymagane oszczędności energetyczne. l.p.Rodzaje przedsięwzięćZmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii powyżej 1Modernizacja wyłącznie systemu grzewczego10% 2Modernizacja wyłącznie systemu grzewczego po roku 198415% 3Pozostałe przypadki (kompleksowa termomodernizacja)25% 4Modernizacja źródła ciepła i sieci ciepłowniczej25% 5Likwidacja lokalnego źródła i przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła 20% Zmniejszenia kosztów ciepła 6Zmiana konwencjonalnego źródła energii na odnawialne lub zastosowanie ko-generacji Bez ograniczeń

5 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Wysokość premii termo-modernizacyjnej. 20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia i Nie więcej niż 16% kosztów przedsięwzięcia i Dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego

6 Audyt energetyczny. Audyt energetyczny składa się z następujących części: Strony tytułowej Karty audytu Wykazu dokumentów i danych źródłowych z jakich korzystał audytor ( w tym określenie wielkości środków własnych, oraz kwoty kredytu ) Inwentaryzacji techniczno-budowlanej Ocenę stanu technicznego budynku dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termo-modernizacyjnych Zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji Wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia Opisu technicznego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo- modernizacyjnego

7 Audyt energetyczny. Dane do audytu. l.p. Grupa danych Rodzaj danych 1Dane ogólne 2Dane techniczne i użytkowe 3Rysunki 4Charakterystyka podstawowych elementów budynku 5Charakterystyka energetyczna budynku 6Charakterystyka systemu grzewczego 7Charakterystyka systemu wentylacji 8Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 9Charakterystyka źródła ciepła

8 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień które dotyczą: Szczelności przegród zewnętrznych. Izolacji cieplnej przegród zewnętrznych. źródeł ciepła. Węzłów cieplnych. Instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Instalacji ciepłej wody użytkowej. Inne usprawnienia.

9 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Szczelność przegród zewnętrznych. Reperacja szyb i okitowania Remont okien i okuć Uszczelnienie okien Remont drzwi zewnętrznych Uszczelnienie drzwi zewnętrznych Założenie zasłon drzwi zewnętrznych Wykonanie przedsionka Zainstalowanie automatycznego zamykania drzwi Wykonanie ekranów przeciwwiatrowych

10 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Izolowanie cieplne przegród. Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem, stropodachu, lub dachu Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłóg parteru, lub piwnic Zmniejszenie powierzchni okien Wymiana okien Założenie ekranów za grzejnikami Założenie żaluzji, lub okiennic Wymiana drzwi zewnętrznych, lub ich izolowanie Izolowanie balkonów

11 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Źródło ciepła. Wymiana źródła ciepła Zmiana nośnika energii Modernizacja źródła ( np. automatyka )

12 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Węzeł cieplny. Wymiana hydroelewatora na węzeł oparty na wymiennikach płytowych Wymiana wymienników o niskiej sprawności Izolacja rur i armatury Instalacja urządzeń pomiarowych Zastosowanie automatycznej regulacji

13 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Instalacja grzewcza i wentylacyjna. Uszczelnienie instalacji Hermetyzacja, zamknięcie układu przeponowym naczyniem wzbiorczym Izolacja przewodów do obowiązujących norm Instalacja zaworów termostatycznych Zastosowanie podzielników kosztów Regulacja instalacji Odpowietrzenie automatyczne Ograniczenie ogrzewania w pomieszczeniach czasowo użytkowanych Zmiana systemu instalacji Wprowadzenie nawiewników powietrza Zmiana systemu wentylacji Wprowadzenie urządzeń do odzysku ciepła z wentylacji ( rekuperacja )

14 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Instalacja ciepłej wody użytkowej. Wykonanie izolacji przewodów Wymiana niesprawnych urządzeń Wymiana nieszczelnych przewodów Izolacja zasobników Wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury i pracy pomp na cyrkulacji Instalowanie baterii jedno-uchwytowych z perlatorami ( termostatyczne z czujnikami ruchu ) Instalowanie mieszkaniowych czujników C.W.U.

15 Audyt energetyczny. Listy standardowych usprawnień. Inne usprawnienia. Wprowadzenie systemu pomiaru i indywidualnego rozliczania kosztów Zmiany w sposobie eksploatacji ( konserwacji i nadzoru ) Zmiany w umowie z dostawcą wielkości mocy szczytowej

16 Efekty termomodernizacji. PrzegrodyWymagana wartość oporu R Wymagana wartość współczynnika przenikania U Ściany zewnętrzne4 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanym poddaszem 4,5 Strop nad nieogrzewaną piwnicą 2 Okna w I, II,III strefie klimatycznej 1,9 Okna w IV, V strefie klimatycznej 1,8 Okna połaciowe1,7

17 Budynek standardowy – co to jest ? Wymogi dla przegród w budynku jednorodzinnym Rodzaj przegrodyWspółczynnik przenikania ciepła U Ściany zewnętrzne0,3 Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami0,25 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami pod podłogą. Podłogi na gruncie. 0,45 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymiBez wymagań Wymogi dla okien i drzwi Rodzaj okien i drzwiWspółczynnik przenikania ciepła U Okna, drzwi balkonowe, szklenia nieotwieralne1,8 w I, II, III strefie klimatycznej, 1,7 w IV, V str. Okna połaciowe1,8 w każdej strefie klimatycznej Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 2,6 Drzwi zewnętrzne wejściowe2,6

18 Jakie jest zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku standardowego według WT 2008 ? 73 149 0,2

19 Jakie wartości energii końcowej mają domy wznoszone w różnych latach w Polsce ?

20 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa. Dotyczy jedynie budynków wielorodzinnych których użytkowanie rozpoczęto przed 14.08.1961. Dla inwestorów będących: osobą fizyczną Wspólnotą mieszkaniową Spółdzielnią mieszkaniową Towarzystwem budownictwa społecznego Nie może być przeznaczona na: Remont lokali Zwiększenie powierzchni lokali Na prace, w których zaciągnięto inny kredyt Na prace, w których uzyskano środki pochodzące z Unii Europejskiej

21 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa. Zakres prac wsparty premią remontową obejmuje: Wymianę okien i remont balkonów Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania Przebudowa budynku w wyniku którego następuje jego ulepszenie Ogólny remont budynku Mogą być również wykonywane prace termo-modernizacyjne

22 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa. 20% kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia i Nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia

23 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Premia remontowa. Wymagane zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię l.p. Opis sytuacjiWymagane zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody co najmniej o: 1Remont o wskaźniku kosztu przedsięwzięcia 0,05 – 0,310% 2Remont o wskaźniku kosztu powyżej 0,325% 3Remont był wcześniej realizowany i uzyskano na niego premię. 5% 4Remont był wcześniej realizowany i uzyskano na niego premię. W jego efekcie osiągnięto oszczędność 25%. Nie jest wymagane 5Termomodernizacja była wcześniej realizowana i uzyskano na jej realizację premię termo-modernizacyjną. Nie jest wymagane 6Budynek spełnia aktualne wymagania w zakresie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Nie jest wymagane

24 Warunki ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Audyt remontowy. Konieczne jest wskazanie oszczędności energetycznych. Nie występuje w tym przypadku obliczenie wartości finansowych planowanych oszczędności.

25 Według rozporządzenia M.I. z 17.03.2009. Audyt remontowy. Audyt remontowy zawiera: Stronę identyfikacyjną audytu Kartę audytu Wykaz dokumentów i danych źródłowych, w tym zadeklarowana przez inwestora wartości środków własnych i kredytu Inwentaryzację techniczno budowlaną budynku Ocenę aktualnego stanu technicznego budynku ( w tym określenie rocznego zapotrzebowania na energię na ogrzewanie i ciepłą wodę) Wykaz wskazanych do oceny i wyboru ulepszeń remontowych Dokumentację wskazania wariantu przedsięwzięcia remontowego Opis techniczny przedsięwzięcia remontowego

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Termomodernizacja. Audyty energetyczne i remontowe. Przegląd ustawy z 21. 11.2008., oraz rozporządzeń M.I. z. 17.03.2009. Opracowanie: Andrzej Dębski Jerzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google