Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA UNIEJÓW. 10 km od A-2 Dąbie Odległości drogowe wynoszą: 56 km do Łodzi, 55 km do Konina, 22 km do Turku, 46 km do Łasku, 160 km do Warszawy, 160.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA UNIEJÓW. 10 km od A-2 Dąbie Odległości drogowe wynoszą: 56 km do Łodzi, 55 km do Konina, 22 km do Turku, 46 km do Łasku, 160 km do Warszawy, 160."— Zapis prezentacji:

1 GMINA UNIEJÓW

2 10 km od A-2 Dąbie Odległości drogowe wynoszą: 56 km do Łodzi, 55 km do Konina, 22 km do Turku, 46 km do Łasku, 160 km do Warszawy, 160 km do Poznania.

3 Miejsko - wiejska gmina Uniejów obszar 12 900 ha, ok. 8 tys. mieszkańców ok. 3 tyś. w Uniejowie

4 PANORAMA MIASTA

5 Głównymi atutami Gminy Uniejów są: bogate złoża wód termalnych, zabytkowy kompleks zamkowo-parkowy, rzeka Warta, zasoby środowiska przyrodniczego oraz niski stopień ich zanieczyszczenia, infrastruktura turystyczna, potencjał historyczny,

6 Dokumenty obligatoryjne Strategia Miasta i Gminy Uniejów zgodna ze Strategią Województwa Łódzkiego; Strategia Miasta i Gminy Uniejów zgodna ze Strategią Województwa Łódzkiego; Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów; Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów; Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Uniejów; Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Uniejów; Wieloletni Plan Inwestycyjny; Wieloletni Plan Inwestycyjny; Lokalne Programy Rozwoju Wsi; Lokalne Programy Rozwoju Wsi; Studia wykonalności; Studia wykonalności; Raporty oddziaływania na obszar Natura 2000. Raporty oddziaływania na obszar Natura 2000.

7 LECZENIE W UZDROWISKU – DZIENNIK ŁÓDZKI UNIEJÓW POTENCJALNE UZDROWISKO

8

9

10 Projekty złożone przez Gminę Uniejów w latach 2003 - 2006: Program SAPARD – 7 projektów Program SAPARD – 7 projektów ZPORR – 10 projektów; ZPORR – 10 projektów; SPO Odnowa wsi – 3 projekty; SPO Odnowa wsi – 3 projekty;Zrealizowane: Na terenie miasta - 8 projektów Na terenie gminy - 6 projektów

11 ZABYTKOWY ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY ATRAKCYJNE ZABYTKI

12 Zamek z XIV w. Gotycka warownia zbudowana na polecenie abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego w latach 1350 – 1365, w miejscu dawnej fortalicji zniszczonej przez Krzyżaków w 1331r.

13 W latach 1956 – 1976 został gruntownie odrestaurowany i dziś stanowi bazę turystyki, rekreacji i wypoczynku. ZAMEK oferuje: 46 miejsc noclegowych, sale konferencyjne (na 150 miejsc i 25 miejsc) wraz z wyposażeniem oraz restaurację.

14 ATRAKCYJNE ZABYTKI Kolegiata p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

15 Neobarokowa dzwonnica ATRAKCYJNE ZABYTKI

16 Późnoklasyczny dworek szlachecki z 1845r. ATRAKCYJNE ZABYTKI Cerkiew – kaplica grobowa

17 Spływy kajakowe rz. Wartą TURYSTYCZNE ATRAKCJE

18 Ścieżka edukacyjno – turystyczna na terenie parku zamkowego Leśna ścieżka dydaktyczna ZIELEŃ TURYSTYCZNE ATRAKCJE

19 Szlaki rowerowe

20 Dodatkowe atrakcje: Fontanny z wodą termalną – repliki XVII – wiecznych armat

21 Dodatkowe atrakcje: Kadź termalna przed wjazdem do Zamku Fontanna z wodą termalną na rynku miejskim

22 TURYSTYCZNE ATRAKCJE Kwietne dywany w Spycimierzu – Boże Ciało

23 Ogólnopolskie Święto Wody TURYSTYCZNE ATRAKCJE

24 Turniej Rycerski TURYSTYCZNE ATRAKCJE

25 Zlot Indian POW WOW TURYSTYCZNE ATRAKCJE

26 1 2 3 LOKALIZACJA 1.TERMY UNIEJÓW - Zespół zamkowo-parkowy 34 ha - Rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie /I etap; projekt zrealizowany w ramach działania 3.1 ZPORR - Budowa infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie; projekt zrealizowany w ramach działania 3.1 ZPORR - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Uniejowie; projekt zrealizowany w ramach SPO "Rolnictwo" Działanie 2.3 "Odnowa wsi" - Budowa Ośrodka SPA. - Budowa kompleksu termalno – basenowego /I etap/ realizowany w ramach działania 1.4 ZPORR - Budowa kompleksu termalno – basenowego /II etap/ realizowany w ramach działania 3.1 ZPORR - Budowa kompleksu edukacyjno – turystyczno – rekreacyjnego Wrota czasu w Uniejowie /I Etap/ Castrum Antiqum realizowany w ramach działania 3.1 ZPORR 3. ok. 40 ha przeznaczo nych do zagospodar owania 2. ZESPÓŁ przyrodniczo krajobrazowy UROCZYSKO ZIELEŃ 77 ha

27 GŁÓWNE CELE PROGRAMU: - Pobudzenie rozwoju gospodarczego i społecznego miasta i gminy Uniejów; - Utworzenie nowych miejsc pracy i stworzenie warunków do powstawania kolejnych; - Przywrócenie funkcji użytkowej istniejącym obiektom; - Ożywienie ruchu turystycznego prowadzące do popularyzacji obiektów zabytkowych w Uniejowie; - Stworzenie warunków do utrzymywania istniejących obiektów zabytkowych;

28 ZAŁOŻENIE PROGRAMU Zgrupowanie w jednym kompleksie posiadanych walorów i atutów miasta i gminy Uniejów: Dziedzictwa kulturowo – historycznego: Dziedzictwa kulturowo – historycznego: zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego, zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego, Bogactw naturalnych: Bogactw naturalnych: wód termalnych, wód termalnych, rzeki Warty, rzeki Warty, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego UROCZYSKO ZIELEŃ zespołu przyrodniczo – krajobrazowego UROCZYSKO ZIELEŃ

29 EFEKT PROGRAMU "TERMY UNIEJÓW" PONADREGIONALNY MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ

30 ELEMENTY PROGRAMU: I. Rewaloryzacja zespołu zamkowo – parkowego, II. Rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowo – parkowego, III. Zagospodarowanie terenu boiska i plaży IV. Kompleks termalno – basenowy, V. Gród rycerski – Castrum Antiqum, VI. Ośrodek SPA na terenie zespołu zamkowo – parkowego,

31 I. Rewaloryzacja zespołu zamkowo – parkowego Koncepcja Rewaloryzacji Parku Zamkowego w Uniejowie przygotowana w latach 2003 – 2004 przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie na zlecenie Gminy Uniejów

32 WIDOK NA PARK

33 OBSZAR GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBEJMUJE POWIERZCHNIĘ 34 ha

34 Struktura drzewostanu w wyniku długoletniej nieprawidłowo prowadzonej gospodarki zatraciła charakter parkowy Proces jego odbudowy jest długotrwały

35 STAN PARKU PRZED ROZPOCZĘCIEM REWALORYZACJI

36 ZARASTAJĄCE STARORZECZE

37 Konieczne jest etapowanie prac aby wyeliminować niebezpieczeństwo strat drzewostanu w wyniku nieostrożnych cięć. REWALORYZACJA zespołu zamkowo – parkowego /I etap/ została poprzedzona procesem REWITALIZACJI zabytkowego parku.

38 Rewitalizacja parku zamkowego prowadzona była 4 etapami od 2004r., przy dofinansowaniu z środków WFOŚiGW w Łodzi: Dokonano także inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej.

39 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W UNIEJOWIE - ETAP I i II -Prace pielęgnacyjno – lecznicze drzew obejmujące 460 szt.; -Pielęgnacja samosiewów na 5 ha; -Ścinka drzew obejmująca 718 szt.; -Prace porządkowe;

40 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W UNIEJOWIE - ETAP III i IV -Prace pielęgnacyjno – lecznicze drzew obejmujące 762 szt.; -Pielęgnacja samosiewów na 4 ha; -Frezowanie pni drzew 582 szt.; -Prace porządkowe;

41 Rewaloryzacji Zespołu Zamkowo – Parkowego /I etap/: 1. nawodnienie starorzecza rz. Warty w Uniejowie, 2. oświetlenie uliczne drogi dojazdowej do Zamku, 3. modernizację ciągów komunikacyjnych usytuowanych na terenie zespołu zamkowo – parkowego (wybudowanie drogi p.poż. do Ośrodka SPA oraz przebudowa istniejących alejek parkowych).

42 Rewaloryzacja zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie /I etap/ ZPORR Działanie 3.1 ZAMEK STARORZECZE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa Nawodnienie starorzecza rzeki Warty

43 ZAMEK Alejki parkowe o nawierzchni gruntowej wzmocnionej niesortem granitowym Drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej Rewaloryzacja zespołu zamkowo – parkowego /I etap/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

44 ZAMIERZENIA DALSZYCH ETAPÓW REWALORYZACJI: - Przebudowa dróg dojazdowych wokół Zamku; - Odtworzenie głównego wnętrza parkowego; - Oświetlenie wybranych alei parkowych; - Budowa małej architektury w parku; - Renowacja budynku Zamku;

45 . Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowo – parkowego obejmuje: 1. Budowę sieci wodociągowej z wodą geotermalną, 2. Budowę sieci wodociągowej z wodą użytkową, 3. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków, Powyższa infrastruktura techniczna jest niezbędna do funkcjonowania Kompleksu termalno – basenowego, Ośrodka SPA oraz Grodu Rycerskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

46 Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć wodociągowa Sieć na wodę geotermalną Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie ZPORR Działanie 3.1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

47 1 – boisko pełnowymiarowe podgrzewane wodą termalną z trybunami 2 – boisko treningowe 3 – ścianki treningowe do tenisa, 4 – boisko do piłki siatkowej, 5 – boisko do piłki plażowej 6 – plac zabaw dla dzieci 7 – przystań kamienna 8 – droga dojazdowa 9 - parkingi Kompleks sportowo- rekreacyjny w Uniejowie; projekt zrealizowany w ramach SPO "Rolnictwo" Działanie 2.3 "Odnowa wsi" 1 2 35 6 7 8 9 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

48 Wizualizacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską KOMPLEKS TERMALNO – BASENOWY W UNIEJOWIE /I ETAP/ PŁYWALNIA OTWARTA KOMPLEKS TERMALNO – BASENOWY W UNIEJOWIE /II ETAP/ GASTRONOMIA

49 Kompleks termalno – basenowy składać się będzie z dwóch części: pływalni otwartej: - budynek przebieralni - niecka solankowo – rehabilitacyjną (owalna większa), o powierzchni lustra wody 133,2 m2, - niecka pływacka (prostokątna), o wymiarach: 8,30 m x 25 m i powierzchni lustra wody 240,00 m2, - niecka dla dzieci (owalna mniejsza), o powierzchni lustra wody 50,3 m2 z dodatkowymi atrakcjami wodnymi, - zjeżdżalnia wodna, - stanowisko małej gastronomii, - tarasy rekreacyjno – widokowe. obiektu gastronomii: - budynek o powierzchni 479 m2 – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z tarasami rekreacyjnymi od strony południowo – wschodniej W kąpielisku wykorzystywana będzie woda termalna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

50 Wizualizacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską KOMPLEKS TERMALNO – BASENOWY W UNIEJOWIE /II ETAP/ GASTRONOMIA

51 Wizualizacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską KOMPLEKS TERMALNO – BASENOWY W UNIEJOWIE /II ETAP/ GASTRONOMIA

52 Wizualizacja Ośrodek SPA

53 Ośrodek SPA o pow. zabudowy 27.000 m 2 obejmuje dwie podstawowe strefy użytkowe: 1. hotelową - dwa skrzydła dwukondygnacyjne (30 pokoi mieszczących 48 osób w każdym ze skrzydeł) 2. rehabilitacyjną - jedno skrzydło jednokondygnacyjne mieszczącą zespoły: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, oraz dwie niecki basenowe (dużą i małą) Obie strefy będą ze sobą połączone częścią ogólno - usługową składającą się z; - hall wejściowy - jadalnia - kawiarnia W SPA do rehabilitacji będą wykorzystywane wody termalne.

54 Wizualizacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa Kompleks edukacyjno – turystyczno – rekreacyjny Wrota czasu w Uniejowie /I etap/ Castrum Antiqum gród rycerski realizowany w ramach działania 3.1 ZPORR

55 Wizualizacja Projekty współfinansowane przez Unię Europejską i budżet państwa Wrota czasu w Uniejowie /I etap/ Castrum Antiqum Kompleks termalno – basenowy w Uniejowie /II etap/ gastronomia Kompleks termalno – basenowy w Uniejowie /I etap/ pływalnia otwarta Kompleks sportowo-rekreacyjny w Uniejowie

56

57 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa

58

59 CERTYFIKATY DLA GMINY UNIEJÓW

60 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "GMINA UNIEJÓW. 10 km od A-2 Dąbie Odległości drogowe wynoszą: 56 km do Łodzi, 55 km do Konina, 22 km do Turku, 46 km do Łasku, 160 km do Warszawy, 160."

Podobne prezentacje


Reklamy Google