Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USŁUGI PUBLICZNE - DEFINICJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USŁUGI PUBLICZNE - DEFINICJA"— Zapis prezentacji:

1 USŁUGI PUBLICZNE - DEFINICJA
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” USŁUGI PUBLICZNE - DEFINICJA Dariusz Gawlik Wałbrzych, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

2 Usługi publiczne - definicja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne - definicja Brak jednolitej definicji na szczeblu wspólnotowym i krajowym Pojęcie – usługi niezbędne z punktu widzenia bieżących potrzeb obywateli Cechy: Powszechność (obowiązkowy charakter dla wszystkich odbiorców) Ciągłość świadczenia Równość traktowania odbiorców Świadczenie przy jak najniższym poziomie kosztów Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

3 Usługi publiczne – definicja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – definicja Usługi publiczne to zadania służące mieszkańcom danej jednostki samorządu terytorialnego (zadania te realizowane są na rzecz wszystkich osób mieszkających na stałe lub przebywających czasowo na danym terytorium – dotyczy to także osób prawnych, organizacji mających siedzibę lub prowadzących działalność na danym terytorium). Mieszkańcy, czyli klienci korzystający z usług publicznych oczekują, że świadczone usługi będą realizowane na odpowiednim poziomie jakościowym, niezależnie od liczby osób z nich korzystających. [źródło: baza dobrych praktyk zarządzania w samorządzie terytorialnym] Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

4 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Podziału usług według kryterium odpłatności: usługi rynkowe, usługi pozarynkowe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

5 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Według formy prawnej wyodrębnia się trzy grupy usług świadczonych przez przedsiębiorstwa usługowe: usługi świadczone przez przedsiębiorstwa prywatne z reguły na zasadach komercyjnych, usługi oferowane przez przedsiębiorstwa publiczne, np. telewizja publiczna, usługi oferowane przez instytucje publiczne i samorządowe oraz organizacje i stowarzyszenia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

6 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Klasyfikacja współczesnych usług publicznych: Usługi i e-usługi administracyjne, Usługi i e-usługi społeczne, Usługi techniczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

7 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Usługi i e-usługi administracyjne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

8 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Usługi i e-usługi społeczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.

9 Usługi publiczne – klasyfikacja
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Usługi publiczne – klasyfikacja Usługi techniczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT /12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT /12-00.


Pobierz ppt "USŁUGI PUBLICZNE - DEFINICJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google