Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS NA PRACĘ ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA. Projekt CZAS NA PRACĘ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS NA PRACĘ ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA. Projekt CZAS NA PRACĘ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet."— Zapis prezentacji:

1 CZAS NA PRACĘ ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

2 Projekt CZAS NA PRACĘ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 19.07.2010r.-podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Realizacja Projektu: 1 września 2010r. - 30 listopada 2011 r. Lider projektu: Lechaa Consulting Sp. z o.o. Partner: z Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

4 DLACZEGO? Potrzeba osób niepełnosprawnych wejścia na rynek pracy: – tylko dla 8% niepełnosprawnych Polaków praca zarobkowa stanowi główne źródło utrzymania, – 95% niepełnosprawnych uczestników projektów realizowanych przez Lechaa Consulting w 2009/10 r. Chce podjąć prace zarobkową. Współpraca Lechaa Consulting Sp. z o.o. z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego

5 DLACZEGO? Zrealizowne projekty szkoleniowo – doradcze dla osób niepełnosprawnych z terenu woj. Lubelskiego Doświadczenie Lechaa Consulting Sp. z o.o. w realizacji projektów kierowanych do osób niepełnosprawnych – TERAZ KOBIETY 2008 (6.1.1) – 10 osób niepełnosprawnych – EFEKTYWNI (7.2.1) – 96 osób niepełnosprawnych (zawiązanie nieformalnego partnerstwa z LSOZP) – POWRÓT (7.2.1) – 135 osób niepełnosprawnych – INWESTYCJA (6.1.1) – 36 osób niepełnosprawnych (Partner: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego) – KU TURYSTYCE (6.1.1) – 19 osób niepełnosprawnych Razem 296 osób. Nie wszystkim udało się wejść na rynek pracy

6 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Rachunkowość komputerowa Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw Pracownik administracyjno – biurowy Kadry i płace Pracownik recepcji Obsługa klienta w turystyce

7 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Bukieciarstwo Masaż leczniczy/kosmetyczny Stylizacja paznokci Dietetyk

8 CELE PROJEKTU Podniesienie poziomu doświadczenia zawodowego (min. 24 osoby) Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (min. 216 osób) Podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości (min. 216 osób) Poszerzenie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy (min. 216 osób) Wyposażenie osób niepełnosprawnych w umiejętności społeczne niezbędne na rynku pacy (min. 216 osób) Rozwój dialogu społecznego

9 UCZESTNICY PROJEKTU 240 osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych mieszkańców województwa lubelskiego, w tym – min. 50% osób w wieku 18 – 25 lat – min. 40% osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45 lat – min. 125 kobiet

10 OFEROWANE WSPARCIE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (Obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu) Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 6 godz./osobę, 3 spotkania po 2 godz. – zwiększenie motywacji, wiary w siebie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych Warsztaty motywacyjne – 32 godz. (4 spotkania po 8 godz.)

11 OFEROWANE WSPARCIE POŚREDNICTWO PRACY Internetowe Biuro Pośrednictwa Pracy – Umieszczenie w bazie internetowej odpowiednio stworzonego CV uczestnika projektu po konsultacji z doradcą zawodowym, – Pozyskiwanie ofert pracy przez doradcę zawodowego dla uczestników projektu – Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania od PFRON na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Stacjonarne Biuro Pracy – czynne 2 x w tygodniu po 4 godz. – Wyszukiwanie ofert pracy, przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej na znalezione stanowisko (dla chętnych)

12 OFEROWANE WSPARCIE ROZWÓJ DIALOGU Konferencje: Otwierająca projekt i zamykająca go – Cel: zbudowanie partnerstwa miedzy pracodawcami a uczestnikami projektu w celu zmiany sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych Platformy dialogu w miastach: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość. – Cel: pokazanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, możliwości ich zatrudnienia i korzyści z tego płynących. Pracodawcy obecni na tych spotkaniach uzyskają praktyczną informację o możliwości finansowania zatrudnienia z PFRON. Cykl filmów o osobach niepełnosprawnych

13 OFEROWANE WSPARCIE WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH PRZEŁAMUJĄCYCH BARIERY INDYWIDUALNE - partner Uczestnicy Projektu podczas 4 spotkań (po 4 godz.) będą rozmawiać o swoich problemach i barierach utrudniających znalezienie pracy. Wspólne spotkania pomogą im wzajemnie się zmotywować i otrzymać wsparcie od innych uczestników projektu i od specjalisty.

14 OFEROWANE WSPARCIE ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY 1.FUNKCJONOWANIE NA OTWARTYM RYNKU PRACY, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIUROWA–60h 2.TRENING SPOŁECZNY, REALIZACJA PROJEKTU, MOTYWACJA/AUTOMOTYWACJA-60h 3.PRACA W ZESPOLE, WALKA ZE STRESEM, PREZENTACJA/KREATYWNOŚĆ- 60h 4.KOMPUTER W PRACY I OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH-60h 5.WIZERUNEK OSOBISTY - fakultatywnie

15 OFEROWANE WSPARCIE COACHING – WSPARCIE INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z TRENEREM – PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ I PODJĘCIA ZATRUDNIENIA (osoby najbardziej zmotywowane do zmiany swojej sytuacji zawodowej)

16 OFEROWANE WSPARCIE STAŻE ZAWODOWE 1.Dla 24 uczestników projektu. 2.Czas trwania 3 miesiące. 3.Stypendium dla każdego uczestnika stażu w wysokości 1317 zł brutto miesięcznie.

17 ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE Zwrot kosztów dojazdu. Podczas zajęć - ciepłe posiłki (drugie danie) oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, napoje). Materiały szkoleniowe w tym książki. Stypendia dla uczestników staży (1317 zł brutto/miesięcznie/os.

18 ZAPRASZAMY BIURO PROJEKTU LECHAA CONSULTING SP. Z O.O. UL. FIOŁKOWA 7 20-834 LUBLIN TEL. 081 759 30 11 FAX. 081 759 30 10 www.lechaa.pl www.czasnaprace.lechaa.pl


Pobierz ppt "CZAS NA PRACĘ ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA. Projekt CZAS NA PRACĘ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google