Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOT Edukacja medialna/koło dziennikarskie Tytuł lekcjiee Cyberprzemoc Czas trwania lekcji 45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać Umiejętność krytycznego myślenia Radzenie sobie ze stresem Empatia SamoświadomośćZapobieganie sytuacjom problemowym

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Uczeń rozumie pojęcia: anonimowość, wolność słowa, cyberprzemoc. Wie jak radzić sobie w sytuacjach problemowych Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów KształtująceUczniowie odpowiadają na pytania w ankiecie i przechodzą do kolejnego etapu materiału filmowego [źródło www.fdn.pl/kursy]

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Profilowanie - materiały z warsztatów IdentifEYE; www.fdn.pl/kursy profilowanie, anonimowość, język internetu, wolność słowa, cyberprzemoc, hejty Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie tablicy multimedialnej, przygotowanie kartek [zielonych i różowych], zapisywanie na tablicy ciekawych wypowiedzi uczniów (np. dlaczego ich zdaniem dochodzi do agresji w internecie)

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Posługują się nowym narzędziem – zielonymi i różowymi kartkami, dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z agresją online (np. na facebooku) Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Tablica multimedialna, tablica, szkolna, mazaki, zielone i różowe kartki

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Niech zrozumieją wpływ zaufania Niech doświadczą ważność charakteru I kompetencji podczas budowania I podtrzymywania zaufania Niech doświadczą wartość etyki w budowaniu I podtrzymywaniu zaufania Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Budowanie klimatu grupy, atmosfery…

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Zarządzanie i dzielenie się informacjami Narzędzie: Fundacja Dzieci Niczyje Url: www.fdn.pl/kursy

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT Temat wpisał się doskonale w potrzeby młodzieży gimnazjalnej [co drugi uczeń doświadczył kiedyś agresji w sieci; byli też tacy, którzy nie wiedzieli, że byli ofiarami przemocy]

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA Zastosowałam nową metodę dydaktyczną [zielone i różowe kartki]. Okazała się ona skuteczna przez 20 minut trwania lekcji. Po tym czasie zarówno nauczyciel, jak i uczniowie zapomnieli o niej[podnoszenie rąk do góry]

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA Uczniowie otrzymali informację, w jaki sposób powinni bronić się przed cyberprzemocą. Poznali organizacje oraz numery telefonów, mogące pomóc im w rozwiązywaniu problemów

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA Tablica multimedialna, z której korzystałam, jest narzędziem na którym pracuję od kilku lat.

18 Autorka planu lekcji Milena Misztal Milena.misztal@gmail.com 9 października 2014 r.

19 Refleksje, uwagi Warto podzielić się z uczniem swoją historią.

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google