Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO I JEGO PRAWA Temat: N NN NASZE MAŁE WOJNY, CZYLI RZECZ O KONFLIKCIE I SPOSOBIE WYRAŻANIA GNIEWU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO I JEGO PRAWA Temat: N NN NASZE MAŁE WOJNY, CZYLI RZECZ O KONFLIKCIE I SPOSOBIE WYRAŻANIA GNIEWU."— Zapis prezentacji:

1

2 DZIECKO I JEGO PRAWA Temat: N NN NASZE MAŁE WOJNY, CZYLI RZECZ O KONFLIKCIE I SPOSOBIE WYRAŻANIA GNIEWU

3 Konflikt jest rzeczą naturalną i może służyć postępowi. W W powszechnym przekonaniu, konflikt traktowany jest jako sytuacja niepożądana, której za wszelką cenę należy unikać.

4 RODZAJE KONFLIKTÓW KONFLIKT RELACJI -Stereotypy -Błędne postrzegania - -Zła komunikacja KONFLIKT INTERESÓW : - Interesy rzeczowe -Interesy psychologiczne -Interesy proceduralne

5 KONFLIKT STRUKTURY: - Ograniczenie czasowe -Nierówny rozkład sił -Różne role społeczne KONFLIKT DANYCH: - Brak informacji - Błędne zrozumienie danych - Różne sposoby interpretacji danych KONFLIKT WARTOŚCI: - Różnice religijne -Różnice tradycji -Różnice wartości dnia codziennego

6 WSPÓŁPRACA 2. WSPÓŁPRACA- stopień, w jakim osoba skłonna jest do współpracy; stopień, w jakim troszczą się o interesy drugiej osoby. S ytuacje konfliktowe, to takie, w których interesy dwóch osób wydają się nie do pogodzenia. W takich sytuacjach opisujemy zachowanie ludzi według dwóch wymiarów:. ASERTYWNOŚĆ 1. ASERTYWNOŚĆ- stopień, w jakim osoba próbuje bronić własnych interesów.

7 Z pomocą tych dwóch wymiarów możemy odróżnić parę stylów konfliktów. RYWALIZACJA RYWALIZACJA WSPÓŁPRACA SZUKANIE KOMPROMISU UNIKANIE UNIKANIE DOSTOSOWANIE SIĘ NIESPÓŁPRACUJĄCY NIESPÓŁPRACUJĄCY WSPÓŁPRACUJĄCY SKŁONNOŚĆ DO WSPÓŁPRACY

8 T o styl, w którym jedna ze stron dążąca bezwzględnie do zaspokojenia swoich potrzeb wygrywa kosztem przegranej drugiej strony. U źródeł tej postawy kryje się dążenie do wygrania za wszelką cenę i ignorowanie potrzeb drugiej strony. Jest to podstawa walki i dominacji, oparta na strategii wygrany- przegrany.

9 DOSTOSOWANIE SIĘ T o styl kooperatywny, ale nie asertywny, jest przeciwieństwem rywalizacji. Jedna strona świadomie rezygnuje zaspokojenia własnych potrzeb lub osiągnięcia celu, aby utrzymać dobre stosunki z drugą stroną i możliwość spełnienia jej pragnień. Dostosowujący się działa w tym przypadku w przekonaniu, że konflikt może być rozwiązany tylko wtedy, jeśli któraś ze stron weźmie wszystko- jeden wygrywa drugi przegrywa.

10 UNIKANIE N ie jest ani asertywne, ani kooperatywnym stylem. Jednostka nie liczy się z interesami drugiej osoby, ale także nie broni otwarcie własnych interesów. Chce uniknąć konfliktowej sytuacji albo przynajmniej je odroczyć.

11 W S P Ó Ł P R A C A J est stylem kooperatywnym i jednocześnie asertywnym. Współpraca polega na wspólnym szukaniu rozwiązania, które w zupełności satysfakcjonuje obie osoby. Przy współpracy rodzi się wspólna perspektywa. Interesy obu stron będą doświadczane jako wspólny interes. To, co obie strony dzieli, jest o wiele mniej ważne niż wzajemna relacja. Obie strony wygrywają.

12 SZUKANIE KOMPROMISU Jest stylem do pewnego stopnia asertywnym i do pewnego stopnia kooperatywnym. Każda ze stron trochę traci, trochę zyskuje. Jako styl znajduje się pomiędzy rywalizacją i dostosowaniem się. Chodzi o znalezienie tego rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania przez obie strony.

13 S P O S O B Y W Y R A Ż A N I A G N I E W U G niew jest spowodowany poczuciem niesprawiedliwości, bez względu na to, czy jest ono rzeczywiste czy wyimaginowane. Każdy człowiek doświadcza uczucie gniewu, ale może wyrażać go w różny sposób. Te sposoby moją być dobre lub złe.

14 1.ZACHOWANIE UPRZEJME Bezpośrednia informacja o własnym odczuciu złości tak, by nikogo nie zranić. Koncentrowanie gniewu jedynie na jego źródle Możemy się zwierzyć z negatywnych uczuć Bogu w modlitwie lub jakiejś osobie, która służy nam radą.

15 2. Z A C H O W A N I E N I E U P R Z E J M E ).Słowne wyładowanie gniewu, pozbawione jednak pragnienia sprawienia komuś przykrości (krzyki, narzekania). Trzymanie się głównego problemu.

16 3. ZACHOWANIE NIEUPRZEJME I HAŁAŚLIWE Rzucanie przedmiotami Rzucanie przedmiotami Wyzwiska i oskarżenia, krytykowanie Wyzwiska i oskarżenia, krytykowanie Plotkowanie o kimś, przeklinanie i popychanie. Plotkowanie o kimś, przeklinanie i popychanie.

17 4. Z A C H O W A N I E A G R E S Y W N E Niszczenie przedmiotów Niszczenie przedmiotów Obelgi słowne Obelgi słowne Przemoc fizyczna

18 5. Z ZZ Z A C H O W A N I E B I E R N O - A G R E S Y W N E Marnowanie Marnowanie czasu Zwlekanie Zamierzona Zamierzona nieskuteczność nieskuteczność działań

19 Przedstawiona powyżej charakterystyka różnych poziomów ma na celu uświadomienie uczniom, że: POWINNI DĄŻYC DO POZIOMU PIERWSZEGO !

20 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. N ikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego... Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić,wyzywać, I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać... I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać...

21 GIMNAZJUM NR 2 W INOWROCŁAWIU UL.KIEŁBASIEWICZA 7 TEL.352-07-01 Slajdy przygotowała: NATALIA NATALIA NATALIA NATALIA MECHELEWSKAMECHELEWSKAMECHELEWSKAMECHELEWSKA KL.III KL.III KL.III KL.III c


Pobierz ppt "DZIECKO I JEGO PRAWA Temat: N NN NASZE MAŁE WOJNY, CZYLI RZECZ O KONFLIKCIE I SPOSOBIE WYRAŻANIA GNIEWU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google