Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowie GIMNAZJUM NR 21 w Gdańsku: Czajkowski Patryk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowie GIMNAZJUM NR 21 w Gdańsku: Czajkowski Patryk."— Zapis prezentacji:

1 Uczniowie GIMNAZJUM NR 21 w Gdańsku: Czajkowski Patryk Os Witold Pellowski Dariusz Poniatowski Łukasz Różański Patryk oraz opiekun projektu: mgr Justyna Sokolnicka zapraszają na przedstawienie efektów pracy nad projektem: „ SZUKAMY DANYCH MATEMATYCZNYCH W HISTORII I BIEŻĄCEJ INFORMACJI O GDAŃSKU ” Jest on częścią składową szkolnego projektu: GDAŃSK W CZTERECH PORACH ROKU.

2 Celem projektu jest uzyskanie z różnych źródeł informacji matematycznych o Gdańsku
Znajomość podstaw matematyki ułatwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w codziennym życiu. A sam proces poznawania tej dziedziny kształci tak bardzo potrzebne cechy jak umiejętność: analizowania, wyciągania wniosków, przewidywania, uogólniania, logicznego myślenia i wiele innych. Zdobywając wiedzę i umiejętności metodą projektu, każdy uczeń może dostrzec w matematyce coś ciekawego, coś, co zachęci go do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć.

3 Etapy realizacji projektu
1. Etap przygotowawczy. Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat projektu oraz analiza i selekcja zgromadzonych informacji, które przesyłamy drogą elektroniczną. Przygotowanie prezentacji multimedialnej w postaci pokazu slajdów w Microsoft PowerPoint. 4. Przygotowanie konkursu dotyczącego prezentacji- każdy uczeń przygotował pytania na konkurs do swojego slajdu. Przedstawienie prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzenie konkursu- każdy uczeń przedstawia swój slajd. 6. Przygotowanie dokumentacji: - Prowadzenie karty projektu. - Wykonanie albumu z wydrukowanych slajdów. - Przekazanie wybranych fragmentów do gazetki szkolnej. - Organizacja wystawy zdjęć z albumu w szkole oraz w Domu Kultury „Przymorze” w Gdańsku. - Zamieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie internetowej szkoły.

4 Przydział obowiązków – każdy uczeń przygotował informacje i pytania na konkurs do swojego slajdu
Różański Patryk Pellowski Dariusz Czajkowski Patryk Os Witold Poniatowski Łukasz informacja w podstawowych danych statystycznych, daty zapisane w systemie rzymskim, Jaki kształt mają baszty? - wystawa w szkole, informacje matematyczne na temat: Kościół Mariacki Latarnia Nowy Port, Dwór Artusa, Kościół św. Katarzyny, prowadzi część konkursową, informacje matematyczne na temat: Katedra Oliwska, Brama Złota w Gdańsku, Jan Heweliusz, - album, - środki komunikacji, - zieleń, - Wielki Młyn, album, - wystawa w szkole, Pomnik Trzech Krzyży, - przykłady figur symetrycznych, prowadzi część konkursową. Ponadto każdy uczeń: szukał przykładów figur geometrycznych w budynkach (figur płaskich, brył), szukał innych informacji matematycznych o Gdańsku, zrobił model baszty, - wykonał plakat.

5 SZUKAMY DANYCH MATEMATYCZNYCH W HISTORII I BIEŻĄCEJ INFORMACJI
PREZENTACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZUKAMY DANYCH MATEMATYCZNYCH W HISTORII I BIEŻĄCEJ INFORMACJI O GDAŃSKU GIMNAZJUM NR 21 w Gdańsku

6 Czy życie bez liczb mogłoby istnieć?
Co by się stało, gdyby z naszego życia nagle zniknęły wszystkie liczby? Czy można podać informacje bez użycia liczb? Czy prawdą jest stwierdzenie Pitagorasa: „Liczby rządzą światem” ? Matematyka nie jest nauką aż tak abstrakcyjną, za jaką jest uważana. Jej źródła tkwią w rzeczywistości. O powstaniu tej nauki zadecydowały takie potrzeby życia, jak konieczność liczenia i mierzenia. Do dzisiaj służy do opisywania i wyjaśniania zjawisk, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

7 b) Jak długo trwała budowa? 159 lat.
Walkę o panowanie nad światem wygrały liczby arabskie, ale liczby rzymskie nie dały o sobie zapomnieć. {Przypomnienie: M=1000, D=500, C=100, L=50, XL=40}. Zadanie: a) Odczytaj daty budowy Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zapisane w systemie rzymskim MCCCXLIII – MDII. 1343 r. – 1502 r. b) Jak długo trwała budowa? 159 lat.

8 INFORMACJE MATEMATYCZNE W BIEŻĄCEJ INFORMACJI O GDAŃSKU

9 Informacja matematyczna w podstawowych danych statystycznych
Powierzchnia Gdańska: 262 km2. Liczba ludności Gdańska: Gęstość zaludnienia w Gdańsku: : 262 = 1744 os./ km². Sposób obliczenia gęstości zaludnienia: podzielić liczbę ludności przez powierzchnię obszaru. 

10 Środki komunikacji Liczby są niezbędne w rozkładzie jazdy , numerze środka transportu.
Autobusy autobusów codziennie obsługuje 76 linii stałych dziennych i 10 linii nocnych. Tramwaje wagonów tramwajowych codziennie obsługuje 11 linii. Łączna długość linii 116,7 km. Szybka Kolej Miejska – r. z Gdańska Głównego do Sopotu ruszył pierwszy pociąg. Polskie Koleje Państwowe – informacja o numerze peronu, toru podana za pomocą liczb.

11 Zieleń Tereny lasów i zieleni zajmują w Gdańsku łącznie 24% powierzchni całkowitej miasta. Na jednego mieszkańca Gdańska przypada 134,4 m2 zieleni w tym: 100,5 m2 powierzchni terenów leśnych oraz ok. 34 m2 zieleni. 29 gatunków roślin objętych całkowitą ochroną. Tereny leśne = ,00 ha Tereny zieleni = ,00 ha Ogródki działkowe = ,00 ha Razem = ,00 ha.

12 INFORMACJE MATEMATYCZNE W HISTORII GDAŃSKA

13 Wielki Młyn Wielki Młyn został wzniesiony przez Krzyżaków w 1350 roku.
Pozostawał w użyciu aż do końca II wojny światowej. Obiekt posiadał 18 nasiębiernych kół wodnych o średnicy 5 m po 9 na ścianę, co stanowiło wielkie osiągnięcie techniczne. Co szesnasty worek mielonego w młynie zboża przypadał miastu jako danina. Obecnie w Wielkim Młynie znajduje się centrum handlowe.

14 Katedra Oliwska Jest najdłuższym kościołem cysterskim w Polsce: 107 m.
Wewnątrz katedry znajdują się 23 ołtarze. Od 1958 r. w katedrze są organizowane festiwale muzyczne. W 1688 r. wykonano barokowy kolumnowy portal.

15 Kościół św. Katarzyny - najstarszy kościół w Gdańsku
Powstał w latach , fundatorami byli książęta Pomorza Gdańskiego. Jego wieża ma ok. 76m. W latach został ufundowany obecnie działający carillon (instrument gry na dzwonach) składający się z 49 dzwonów i ważący 15 ton.

16 Dwór Artusa Dawniej miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego, później giełda, obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Unikatem w Dworze Artusa jest: najwyższy w Europie (prawie 11 m wysokości) renesansowy piec kaflowy, wzniesiony w 1545 roku.

17 Latarnia Nowy Port Wysokość wieży 31,30 m.
Wysokość światła 27,30 m n.p.m. Latarnia Nowy Port przeszła do historii, gdy 1 września 1939 roku strzelano z niej i z pancernika w kierunku polskiego Westerplatte Rok uruchomienia 1894. Rok wyłączenia 1984.

18 Kościół Mariacki - największy kościół ceglany na świecie
Pojemność: 25 tys. osób. Wymiary świątyni: długość: 105 m, ilość filarów: 27, kubatura(objętość)- ok m³, powierzchnia – ok m², powierzchnia dachu – ok.1 ha, szerokość nawy głównej- 41 m, wysokość: - wieży: ok. 82 m, - ścian bocznych od gruntu do podstawy szczytów - 27 m.

19 Pomnik Trzech Krzyży Monument w postaci trzech krzyży z kotwicami, upamiętnia stoczniowców poległych w grudniu 1970 r. Krzyże mają 42 m wysokości i każdy waży 36 ton. Na każdym krzyżu zawieszona jest kotwica o wadze około 2 ton każda. Pomnik Trzech Krzyży ( inna nazwa to pomnik poległych stoczniowców). Ma nietypowy kształt trzech krzyży

20 GEOMETRIA W BUDYNKACH GDAŃSKA

21 Na zdjęciu Wielkiej Zbrojowni odszukaliśmy figury płaskie
koło, trójkąt, kwadraty, prostokąty.

22 Przykład figury osiowosymetrycznej
Figura osiowosymetryczna- figura symetryczna sama do siebie względem pewnej prostej. Taką prostą zaznaczoną na czerwono nazywamy osią symetrii. Czerwona linia to oś symetrii – to prosta, która… Wielka Zbrojownia

23 W budynkach Gdańska odszukać można bryły geometryczne
Żuraw ostrosłup, walec, graniastosłupy. Baszta ma kształt walca; dach baszty jest stożkiem; w pozostałych budynkach można zauważyć graniastosłupy

24 Baszta Łabędź Baszta Łabędź od strony Motławy ma kształt walca, dach
Baszta Łabędź od strony wewnętrznej ma kształt ściętego walca, dach w kształcie jednej ściany bocznej ostrosłupa. Baszta Łabędź od strony Motławy ma kształt walca, dach w kształcie stożka.

25 Baszty Stągiewne Duża baszta ma kształt walca,
a dach w kształcie ostrosłupa. Duża baszta ma 28 m wysokości i 13 m średnicy.

26 Baszty, które mają kształt graniastosłupów, a dachy kształt ostrosłupów
KOTWICZNIKÓW (w podstawie prostokąt) SŁOMIANA (w podstawie sześciokąt) JACEK (w podstawie ośmiokąt)

27 Baszta Narożna Ma kształt prostopadłościanu. Dach ma kształt:
- graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta (górna część), ściętego ostrosłupa o podstawie prostokąta (dolna część).

28 Brama Złota w Gdańsku Jest ona zbudowana z: - kolumn w kształcie walca - prostokątnych i kwadratowych bloków złożonych w pomieszczenia w bramie. Czerwona linia to oś symetrii

29 Jan Heweliusz - naukowiec tysiąclecia pochodzący z Gdańska
W Polsce rok 2011 ustanowiono, na jego cześć, rokiem Jana Heweliusza. Urodzony 28.I.1611 w Gdańsku. Astronom królewski i konstruktor instrumentów naukowych, radny miasta. Część majątku poświęcił na budowę pierwszego obserwatorium astronomicznego.

30 Jan Heweliusz – najpopularniejsze osiągnięcia:
Był pomysłodawcą i wykonawcą pierwszego na świecie peryskopu. Zbudował największy na świecie teleskop. Zastosował wahadło do odmierzania czasu. - Wynalazł śrubę mikrometryczną , którą zamontował przy mikroskopie pomiarowym. - Napisał topograficzny atlas Księżyca Selenographia. - Publikował pisma o kometach. Wprowadził 7 nowych gwiazdozbiorów.

31 Podsumowanie Matematyka jest obecna w naszym świecie od naszych narodzin do śmierci. To zadziwiające, jaką ważną rolę odgrywają liczby w życiu każdego człowieka. Kiedy się rodzimy, mamy wypisane informacje w „metryczce narodzin” dane dotyczące nie tylko daty urodzenia czy godziny, ale też wzrost i wagę urodzeniową, czy punkty w skali Abgar; a później PESEL, NIP, nr kart, PIN, pieniądze, nr budynku, kod pocztowy, nr w dzienniku lekcyjnym i inne.

32 Źródła informacji: Internet, w szczególności: podręczniki szkolne „Matematyka 2 i 3” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe wiedza oraz doświadczenie rodziców i nauczycieli. Biblioteka szkolna, czasopisma popularno – naukowe.

33 Zapraszamy na część konkursową

34 Jak obliczamy gęstość zaludnienia?
Dzielimy liczbę ludności przez powierzchnię obszaru.

35 Jakie bryły geometryczne widzisz na rysunku?
Żuraw walec, ostrosłup, graniastosłupy.

36 Odczytaj z zapisu rzymskiego jaki to rok MDCXLV.
1645

37 Jakie figury geometryczne płaskie widzisz na zdjęciu Wielkiej Zbrojowni?
koła, trójkąty, prostokąty, kwadraty.

38 Czy wszystkie baszty mają kształt walca?
NIE

39 Jaki kształt ma baszta i jej dach przedstawiona na rysunku?
Baszta ma kształt graniastosłupa prawidłowego o podstawie sześciokąta Dach baszty ma kształt ostrosłupa o podstawie sześciokąta

40 Podaj nazwę największego kościoła ceglanego na świecie.
Kościół Mariacki

41 Na czyją cześć w Polsce rok 2011 ustanowiono, rokiem…?
Jana Heweliusza

42 Skąd pochodzi Jan Heweliusz?
Z Gdańska

43 Który obiekt, posiadał 18 nasiębiernych kół wodnych o średnicy 5 m po 9 na ścianę?
Wielki Młyn

44 Jaki kształt ma Pomnik Poległych Stoczniowców?
trzech krzyży

45 Najdłuższym kościołem cysterskim w Polsce jest?
Katedra Oliwska

46 Najstarszym kościołem w Gdańsku jest?
Kościół św. Katarzyny

47 Ile dzwonów ma Kościół św. Katarzyny?
49

48 Jaką pojemność ma Kościół Mariacki?
Pojemność: 25 tys. osób

49 Ile metrów wysokości miał piec kaflowy w Dworze Artusa?

50 Efekty projektu 1. Wszystkie zadania i działania udało się zespołowi zrealizować. 2. Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? Przygotowanie prezentacji multimedialnej w postaci pokazu slajdów w Microsoft PowerPoint – pomogła nam pani Sokolnicka. 3. Czego się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy? Uzyskaliśmy ciekawe informacje matematyczne o Gdańsku. Rozwijaliśmy umiejętność pracy w grupie, sprawnego komunikowania się, właściwej organizacji pracy, odpowiedzialności, twórczej realizacji zadań. Kształtowaliśmy umiejętności właściwego wyboru i selekcji uzyskanych informacji, prezentacji własnego zdania. Pogłębiliśmy i utrwaliliśmy wiedzę matematyczną w szczególności: porządkowanie, czytanie i interpretację danych; rozwijaliśmy wyobraźnię przestrzenną. Wiemy, że matematyka nie jest nauką abstrakcyjną, ma swoje źródła w sytuacjach rzeczywistych, służy do badania i opisywania rzeczywistości.

51 Galeria zdjęć z prezentacji

52 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Uczniowie GIMNAZJUM NR 21 w Gdańsku: Czajkowski Patryk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google