Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pola i obwody figur płaskich Opracowanie : Barbara Stryczniewicz Pole - P Obwód - L.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pola i obwody figur płaskich Opracowanie : Barbara Stryczniewicz Pole - P Obwód - L."— Zapis prezentacji:

1

2 Pola i obwody figur płaskich Opracowanie : Barbara Stryczniewicz Pole - P Obwód - L

3 1. Obwód figury to: Suma długości jej boków 2. Pole figury to : Liczba nieujemna wyrażająca miarę powierzchni figury 3. Wśród jednostek : 1cm 2, 1ha, 1dm, 1l, 1km 2, 1m 3, 1a, 1mm, 1hl jednostkami pola są : 1cm 2, 1ha, 1km 2, 1cm 2, 1a 4. Wśród jednostek : 1cm 2, 1ha, 1dm, 1l, 1km 2, 1m 3, 1a, 1mm, 1hl jednostkami obwodu są : 1dm, 1mm

4 5.Wśród figur : prosta, półprosta, okrąg, koło, kwadrat, prostokąt, trapez, płaszczyzna, łamana zamknięta, odcinek pola nie mają figury : Prosta, półprosta, płaszczyzna 6. Wśród figur : prosta, półprosta, okrąg, koło, kwadrat, prostokąt, trapez, płaszczyzna, łamana zamknięta, odcinek pole zerowe mają figury : Okrąg, łamana zamknięta, odcinek

5 Podaj wzory na obliczanie pola i obwodu : a a a b kwadrat prostokąt

6 a b c h trójkąt a b h równoległobok

7 Cd... a a d1d1 d2d2 h romb trapez a b c d h

8 Cd.... r koło a aa h Trójkąt równoboczny

9 Zad.1 Oblicz pole i obwód kwadratu o boku a=4,5cm a a Dane a=4,5cm szukane P=? L=? Obliczenia: Odp: Obwód kwadratu wynosi 18cm a pole 20,25cm 2

10 Zad.2 Oblicz obwód kwadratu, którego pole wynosi 16cm 2 a a Dane : a=16cm 2 Szukane : L=? Odp: Obwód kwadratu wynosi 16cm

11 Zad.3 Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 8cm a b c Dane: a = 8cm b = 6cm Szukane : P=? L= ? 1.Obliczamy przeciwprostokątną c z tw.Pitagorasa

12 Cd... Obliczamy pole i obwód Odp : Pole trójkąta wynosi 24cm 2 a obwód 24cm.

13 Zad.4 Oblicz pole i obwód trójkąta A = (-4,1) B = ( 2,1) C = (2;5) X Y AB C Wyznaczamy trójkąt ABC w układzie współrzędnych. Z rysunku widać, że jest to trójkąt prostokątny ( nie musimy tego sprawdzać)

14 X Y AB C Oznaczamy boki trójkąta przez : a, b, c i odczytujemy długości boków a, b a=6 b=4 c Z twierdzenia Pitagorasa liczymy bok c

15 Liczymy pole trójkątaLiczymy obwód trójkąta Pole trójkąta wynosi 12 a obwód 10 +

16 Wykonaj samodzielnie Zad. 1 Prostokątny plac przed szkołą ma wymiary 45 m x 21,87 m. Ile płytek kwadratowych o boku 40,5 cm potrzeba na pokrycie tego placu (płytki można ciąć? A) B) C) D) Zad.2 Pole trójkąta prostokątnego równoramiennego, którego przeciwprostokątna ma cm, wynosi: A) 3 cm 2 B) cm 2 C) 2,5 cm 2 D) cm 2 Zad.3 ** Z kawałka blachy miedzianej o wymiarach 200 mm x 200 mm x 2 mm należy wyciąć okrągłą płytkę o możliwie największym polu. Jaką masę ma ta płytka jeśli gęstość miedzi wynosi 8,93 g/cm 3 ?

17 Wykonaj samodzielnie cd. Zad. 4 Kawałek blachy ma kształt prostokąta,którego boki mają długości 8m i 6m.Z tego kawałka blachy wycięto kwadrat, którego bok ma 3m długości. Podaj w procentach, jaka część blachy pozostała po wycięciu kwadratu. Zad.5 Ile metrów koronki potrzeba na obszycie prostokątnej serwetki o powierzchni 400 cm 2, jeżeli stosunek długości jej boków wynosi 2 : 3 Zad.6 Pies biega po obwodzie trawnika w kształcie trójkąta równobocznego o polu. Czy 2 minuty wystarczy na dziesięciokrotne okrążenie trawnika, jeżeli pies porusza się z prędkością 9km/h

18 Autor Barbara Stryczniewicz


Pobierz ppt "Pola i obwody figur płaskich Opracowanie : Barbara Stryczniewicz Pole - P Obwód - L."

Podobne prezentacje


Reklamy Google