Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl

3 Wprowadzone informacje przez szkoły ponadgimnazjalne publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora

4 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zapoznaje się z ofertą szkół

5 W prosty i skuteczny sposób wyszukuje interesujące go informacje

6

7

8 ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI Kandydaci rejestrują się w systemie 10.05. – 18.06.2010

9 W witrynie internetowej kandydat zakłada konto w kolejnych krokach wskazanych przez system (kandydaci samodzielni)

10

11 W witrynie internetowej krok 3/5 jest już wspólny dla wszystkich kandydatów (rejestracja samodzielna lub przez gimnazjum)

12 W witrynie internetowej kandydat wybiera szkoły, …

13 … a następnie oddziały w szkołach Spośród wszystkich oddziałów oferowanych przez wskazane wcześniej szkoły, kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów, szeregując je od najważniejszego do najmniej ważnego dla niego (NIEZALEŻNIE OD KOLEJNOŚCI WCZEŚNIEJ WYBRANYCH SZKÓŁ). W ten sposób powstaje lista preferencji oddziałów i szkół.

14 Klasa mat-inf szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C Klasa mat-geo szkoła B Klasa mat-fiz szkoła A Przykładowa Lista preferencji - 1

15 Przykładowa Lista preferencji - 2 Klasa mat-inf szkoła A Klasa biol-chem szkoła A Klasa mat-geog szkoła A Klasa ….. szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C

16 Dostarczanie podań do szkoły ponadgimnazjalnej 10.05. – 18.06.2010

17 Weryfikacja podań 1. Kandydaci dostarczają kompletne podania – podpisane, z załącznikami, tylko do szkoły pierwszego wyboru. 2.Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują podania i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je. 3.Po akceptacji podania na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła podanie i nie może on już zmienić danych na swoim koncie. 4.Aby dokonać zmiany (np. preferencji) kandydat zgłasza się do szkoły, gdzie złożył podanie i odbiera je, a szkoła anuluje akceptację podania. 5.Na koncie kandydata można znów dokonywać zmian.

18 Bardzo ważne !!! 1.Przy zakładaniu konta w drugim kroku pojawia się login, który powinien zostać spisany (zapamiętany) przez kandydata (login to 3 litery imienia, nazwiska i kolejny nr zgłoszenia). 2.Kandydat nie musi od razu po założeniu konta dokonywać wyboru szkół i oddziałów. Jeśli zapomni hasła może wybrać opcję wysłania tego hasła e-mailem, jeśli podał go przy zakładaniu konta. 3.Należy uczulić kandydatów, aby nie zakładali kilku kont w systemie.

19

20 Potwierdzenie przyjęcia podania dla kandydata

21 Potwierdzenie przyjęcia kopii dokumentów dla kandydata

22 Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, kt ó re wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Załączniki

23 Można przyjąć rozwiązanie stosowane przez większość jeśli nie wszystkie Organy Prowadzące i wprowadzić oświadczenia dla kandydat ó w i ich opiekun ó w prawnych.

24

25 Kandydat ma na bieżąco dostęp do osiągniętej punktacji W dowolnym momencie rekrutacji kandydat,który samodzielnie zakłada konto może wprowadzić swoje oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego. Dzięki KALKULATOROWI PUNKTOWEMU może uzyskać informację o ilości punktów, jakie uzyska w każdej z klas do których kandyduje.

26 Dostarczanie kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia 1.W okresie od 25 czerwca (piątek) do 29 czerwca (wtorek) do godz. 10.00 kandydaci musza dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kserokopię świadectwa i wyniku egzaminu gimnazjalnego. 2.Na swoim koncie kandydaci powinni sprawdzić, czy szkoła do której zanieśli te dokumenty zaakceptowała je - jeśli do wtorku (do godz. 12.00) nie będzie akceptacji kandydaci powinni to pilnie zgłosić w szkole. 3.Brak dostarczonych kserokopii będzie równoznaczny ze skreśleniem kandydata z listy kandydujących!!!

27 25.06. - 29.06.2010r. UWAGA: do godz. 12.00!!! WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ - oceny na świadectwie, wyniki egzaminu gimnazjalnego, konkursy

28 Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!! UWAGA!!!

29 Na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

30 Punkty dodatkowe Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 przydział punktów dodatkowych za,,szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia (max. 5 pkt): - I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt - II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt - III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt - wolontariat – 2 pkt

31 Decydujące znaczenie wpływające na przyznanie lub nie tych punktów będzie miało to, czy osiągnięcia są odpowiednio opisane na świadectwie. UWAGA: w bieżącym roku gimnazjum nie wystawia żadnych zaświadczeń o konkursach, ani nie wydaje kserokopii dyplomów. Kandydat nie dostarcza żadnych dodatkowych dokumentów do wszystkich szkół. Punkty dodatkowe - cd

32 W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie (interpretacja na stronie KO). Punkty za udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO (10 lub 12 pkt) nie ulegają zmianie. Punkty dodatkowe - cd

33 System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 02.07.2010r. do godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

34 Wyniki rekrutacji dla kandydata Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Może dostać powiadomienie o wynikach SMS-em

35 02.07. – 06.07.2010r. UWAGA: do godz. 12:00 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Potwierdzanie woli przyjęcia

36 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje zgodnie z Decyzją Kuratora w dniu: 07.07.2010 do godz. 10.00

37 Rekrutacja uzupełniająca Rozwiązanie Nab ó r Optivum zapewnia pełną kontrolę rekrutacji uzupełniającej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania on-line wszystkie dane (szczeg ó lnie lista wolnych miejsc) są w każdej chwili w pełni aktualne. od 07.07.2010r. do 31.08.2010r.


Pobierz ppt "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów Dla Kandydata: www.slaskie.edu.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google