Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów"— Zapis prezentacji:

1

2 Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów
Dla Kandydata:

3 Wprowadzone informacje przez szkoły ponadgimnazjalne publikowane są automatycznie w formie elektronicznego informatora

4 Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat zapoznaje się z ofertą szkół
System - zeszłoroczny 4

5 W prosty i skuteczny sposób wyszukuje interesujące go informacje

6

7

8 ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI Kandydaci rejestrują się w systemie

9 W witrynie internetowej kandydat zakłada konto w kolejnych krokach wskazanych przez system (kandydaci samodzielni)

10

11 W witrynie internetowej krok 3/5 jest już wspólny
dla wszystkich kandydatów (rejestracja samodzielna lub przez gimnazjum)

12 W witrynie internetowej kandydat wybiera szkoły, …
barstr00791 12

13 … a następnie oddziały w szkołach
Spośród wszystkich oddziałów oferowanych przez wskazane wcześniej szkoły, kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów, szeregując je od najważniejszego do najmniej ważnego dla niego (NIEZALEŻNIE OD KOLEJNOŚCI WCZEŚNIEJ WYBRANYCH SZKÓŁ). W ten sposób powstaje lista preferencji oddziałów i szkół.

14 Przykładowa Lista preferencji - 1
Klasa mat-inf szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C Klasa mat-geo szkoła B Klasa mat-fiz szkoła A

15 Przykładowa Lista preferencji - 2
Klasa mat-inf szkoła A Klasa biol-chem szkoła A Klasa mat-geog szkoła A Klasa … szkoła A Klasa mat-inf szkoła B Klasa mat-inf szkoła C

16 Dostarczanie podań do szkoły ponadgimnazjalnej
10.05.–

17 Weryfikacja podań Kandydaci dostarczają kompletne podania – podpisane,
z załącznikami, tylko do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują podania i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je. Po akceptacji podania na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła podanie i nie może on już zmienić danych na swoim koncie. Aby dokonać zmiany (np. preferencji) kandydat zgłasza się do szkoły, gdzie złożył podanie i odbiera je, a szkoła anuluje akceptację podania. Na koncie kandydata można znów dokonywać zmian.

18 Bardzo ważne !!! Przy zakładaniu konta w drugim kroku pojawia się login, który powinien zostać spisany (zapamiętany) przez kandydata (login to 3 litery imienia, nazwiska i kolejny nr zgłoszenia). Kandydat nie musi od razu po założeniu konta dokonywać wyboru szkół i oddziałów. Jeśli zapomni hasła może wybrać opcję wysłania tego hasła em, jeśli podał go przy zakładaniu konta. Należy uczulić kandydatów, aby nie zakładali kilku kont w systemie.

19

20 Potwierdzenie przyjęcia podania dla kandydata

21 Potwierdzenie przyjęcia kopii dokumentów dla kandydata

22 Załączniki Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu powinny być potwierdzane w szkołach, które wymagają tych zaświadczeń przed złożeniem ich wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru. Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 22

23 Załączniki Można przyjąć rozwiązanie stosowane przez większość jeśli nie wszystkie Organy Prowadzące i wprowadzić oświadczenia dla kandydatów i ich opiekunów prawnych. Tutaj mówimy o rozwiązaniach oświadczeń, czy deklaracji, które pozwolą zrezygnować z zaświadczeń przed rekrutacją. 23

24

25 Kandydat ma na bieżąco dostęp do osiągniętej punktacji
W dowolnym momencie rekrutacji kandydat ,który samodzielnie zakłada konto może wprowadzić swoje oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego. Dzięki KALKULATOROWI PUNKTOWEMU może uzyskać informację o ilości punktów, jakie uzyska w każdej z klas do których kandyduje.

26 Dostarczanie kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia
W okresie od 25 czerwca (piątek) do 29 czerwca (wtorek) do godz kandydaci musza dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kserokopię świadectwa i wyniku egzaminu gimnazjalnego. Na swoim koncie kandydaci powinni sprawdzić, czy szkoła do której zanieśli te dokumenty zaakceptowała je - jeśli do wtorku (do godz ) nie będzie akceptacji kandydaci powinni to pilnie zgłosić w szkole. Brak dostarczonych kserokopii będzie równoznaczny ze skreśleniem kandydata z listy kandydujących!!!

27 WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ-oceny na świadectwie, wyniki egzaminu gimnazjalnego, konkursy
UWAGA: do godz !!!

28 UWAGA!!! Kandydaci z terenu objętego naborem elektronicznym dostarczają tylko kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oznaczoną nr 1 do szkoły pierwszego wyboru w systemie naborowym!!!

29 UWAGA!!! Na życzenie ucznia lub jego prawnych opiekunów dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzone odpowiednio numerami "2" i "3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

30 Punkty dodatkowe Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 przydział punktów dodatkowych za ,,szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum” odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia (max. 5 pkt): - I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt wolontariat – 2 pkt

31 Punkty dodatkowe - cd UWAGA:
Decydujące znaczenie wpływające na przyznanie lub nie tych punktów będzie miało to, czy osiągnięcia są odpowiednio opisane na świadectwie. UWAGA: w bieżącym roku gimnazjum nie wystawia żadnych zaświadczeń o konkursach, ani nie wydaje kserokopii dyplomów. Kandydat nie dostarcza żadnych dodatkowych dokumentów do wszystkich szkół.

32 Punkty dodatkowe - cd W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie (interpretacja na stronie KO). Punkty za udział w finałach wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO (10 lub 12 pkt) nie ulegają zmianie.

33 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych r. do godz. 10:00

34 Wyniki rekrutacji dla kandydata
Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Może dostać powiadomienie o wynikach SMS-em

35 Potwierdzanie woli przyjęcia
Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. – r. UWAGA: do godz. 12:00

36 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje zgodnie z Decyzją Kuratora w dniu:
do godz

37 Rekrutacja uzupełniająca
Rozwiązanie Nabór Optivum zapewnia pełną kontrolę rekrutacji uzupełniającej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania on-line wszystkie dane (szczególnie lista wolnych miejsc) są w każdej chwili w pełni aktualne. od r. do r.


Pobierz ppt "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru dla kandydatów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google