Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Rok szkolny 2007/2008 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Rok szkolny 2007/2008 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych."— Zapis prezentacji:

1 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Rok szkolny 2007/2008 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń

2 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Dlaczego elektroniczny nabór? likwidacja chaosu towarzyszącego naborowi, możliwość dokonania serii próbnych przydziałów, możliwość dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku i zainteresowań kandydatów, zawsze aktualna informacja o stanie naboru w trybie on- line, stały dostęp do listy wolnych miejsc we wszystkich szkołach, łatwy dostęp do informacji pozwalających na kontrolę realizacji obowiązku nauki, wyeliminowanie podejrzeń o nieuczciwe działania w czasie naboru

3 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia 12 kwietnia 2007 r.

4 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do dnia 12 kwietnia 2007 r. szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń wprowadzają do systemu ofertę edukacyjną zawierającą szczegółowe informacje o oddziałach, w szczególności: liczbę miejsc, nauczane języki obce oraz odpowiednio zawód, profil lub przedmioty na poziomie rozszerzonym.

5 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia 12 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007 r.

6 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia W dniu 28 maja 2007 r. gimnazja przekazują kandydatom indywidualny identyfikator i hasło dostępu do konta w systemie elektronicznego naboru. Do dnia 28 maja 2007 r. gimnazja prowadzone przez Gminę Miasta Toruń wprowadzają do systemu dane osobowe kandydatów oraz zakładają im indywidualne konta w systemie.

7 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia 12 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007r.

8 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Kandydaci, korzystając z dowolnego komputera mającego dostęp do internetu, zapoznają się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, dokonują wyboru poszczególnych oddziałów w nie więcej niż trzech szkołach (ustalają listę preferencji) oraz drukują z systemu podanie, uwzględniające powyższy wybór.

9 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia 1. IV LO informat. 2.V LO informat. 3.VIII LO informat. 4.IV LOmat-fiz 5.V LOmat-fiz 6.VIII LOmat-fiz 7.IV LO humanist. 8.V LO humanist. 9.VIII LO humanist. 1.IV LO informat. 2.IV LO mat-fiz 3.IV LO humanist. 4.V LOinformat. 5.V LOmat-fiz 6.V LOhumanist. 7.VIII LOinformat. 8.VIII LOmat-fiz 9.VIII LOhumanist. Lista preferencji Najważniejszy profil !!! Najważniejsza szkoła !!!

10 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia 12 kwietnia 2007r. do 28 maja 2007r. Od 29 maja 2007 r. do 14 czerwca 2007 r. do godz. 12.00

11 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia kandydaci składają podanie (wydrukowane z systemu) W dniach od 29 maja 2007 r. do 14 czerwca 2007 r. do godz. 12.00 kandydaci składają podanie (wydrukowane z systemu) w szkole, która została wybrana jako pierwsza na liście preferencji.

12 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje podania trzy dni robocze Szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje w systemie poprawność podania w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia złożenia podania przez kandydata.

13 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia wycofując złożone wcześniej podanie składając nowe podanie W dniach od 18 czerwca 2007 r. do 21 czerwca 2007 r. do godz. 15.00 kandydaci mają możliwość dokonania zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności preferencji wycofując złożone wcześniej podanie, wprowadzając zmiany preferencji do systemu i składając nowe podanie w szkole, która została wybrana jako pierwsza na zmodyfikowanej liście preferencji.

14 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia weryfikuje poprawność nowego podania Szkoła ponadgimnazjalna weryfikuje w systemie poprawność nowego podania kandydata.

15 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do 21 czerwca 2007 r. do godz. 15.00

16 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do dnia 21 czerwca 2007 r. do godz. 15.00 gimnazja wprowadzają do systemu dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięciach kandydata uwzględnianych w procesie naboru.

17 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Gimnazjum macierzyste wydaje kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum na pisemny wniosek ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna wyłącznie w przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, która nie jest prowadzona przez Gminę Miasta Toruń.

18 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Liczba wydanych kopii nie może być większa niż 3 i odpowiada ilości szkół ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez GMT, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

19 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do 21 czerwca 2007r. do godz. 15.00 27 czerwca 2007 r.

20 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji na jego liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia.

21 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do 21 czerwca 2007r. do godz. 15.00 27 czerwca 2007r. 27 czerwca 2007 r. godz. 12.00 Ogłoszenie wyników naboru

22 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do 21 czerwca 2007r. do godz. 15.00 27 czerwca 2007r. 27 czerwca 2007r. godz. 12.00 Ogłoszenie wyników naboru Do 29 czerwca 2007 r. do godz. 12.00 oryginał

23 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Po zapoznaniu się z wynikami naboru kandydat do dnia 29 czerwca 2007 r. do godz. 12.00 potwierdza wolę nauki w danej szkole składając stosowne oświadczenie oraz dostarczając oryginały świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne wymagane dokumenty.

24 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do 21 czerwca 2007r. do godz. 15.00 27 czerwca 2007r. 27 czerwca 2006r. godz. 12.00 Ogłoszenie wyników naboru Do 29 czerwca 2007 r. do godz. 12.00

25 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia lista wolnych miejsc składa komplet dokumentów W dniu 2 lipca 2007 r. zostanie opublikowana lista wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Do dnia 3 lipca 2007 r. do godz. 12.00 kandydat składa komplet dokumentów do szkoły wybranej przez siebie spośród szkół dysponujących wolnymi miejscami.

26 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Do 21 czerwca 2007r. do godz. 15.00 27 czerwca 2007r. 27 czerwca 2007r. godz. 12.00 Ogłoszenie wyników naboru Do 29 czerwca 2007r. do godz. 12.00

27 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia dostępny poprzez dowolną przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer pod adresem: www.torun.edu.com.pl System Kseon wspomagający proces naboru

28 opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opr. Janusz Pleskot Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia Rok szkolny 2007/2008 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google