Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych."— Zapis prezentacji:

1 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

2 SZCZECIN 1.Początek awarii – 7/8 kwietnia 2008 2.Wyłączone awaryjnie 2 linie 220kV oraz 13 linii 110kV 3.148 miejscowości bez zasilania w energię elektryczną w województwie zachodniopomorskim (w tym 80% mieszkańców Szczecina) 4.Koniec przywracania zasilania do odbiorców – 16 kwiecień 2008 5.Przyczyna – katastrofalne warunki atmosferyczne (intensywne opady mokrego śniegu oraz silny wiatr) Bielsko-Biała, 17.05.2010Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych 2

3 POŁUDNIOWA POLSKA 1.Początek awarii – 14 październik 2009 2.Wyłączone awaryjnie 19 linii 110kV oraz 297 linii SN 3.W szczytowym okresie uszkodzeń pozbawionych napięcia było ok. 300 tyś. odbiorców 4.Koniec przywracania zasilania do odbiorców – 18 październik 2009 5.Przyczyna – obfite opady mokrego śniegu spowodowały łamanie się drzew, z których nie opadły jeszcze liście. Bielsko-Biała, 17.05.2010Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych 3

4 POŁUDNIOWA POLSKA 1.Początek awarii – 10 stycznia 2010 2.W szczytowym okresie pozbawionych napięcia było ok. 110 tyś. odbiorców 3.Koniec przywracania zasilania do odbiorców – 30 stycznia 2010 4.Przyczyna – katastrofalne warunki atmosferyczne (obfite opady mokrego śniegu, a następnie katastrofalne zjawisko sadzi) Bielsko-Biała, 17.05.2010Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych 4

5 UKRAINA 1.Początek awarii – listopad 2000 roku 2.W szczytowym okresie uszkodzeń pozbawionych napięcia było ok. 4 mln odbiorców – dla niektórych odbiorców problem trwał aż 4 miesiące. 3.Przyczyna – burza śnieżna (intensywne opady marznącego deszczu wraz z mgłą) Bielsko-Biała, 17.05.2010Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych 5

6 NIEMCY 1.Początek awarii – listopad 2005 roku 2.W szczytowym okresie awarii pozbawionych napięcia było ok. 250 tyś. odbiorców 3.Czas trwania ograniczeń dla odbiorców – kilka dni 4.Przyczyna – osady sadziowe z równoczesnym wiatrem Bielsko-Biała, 17.05.2010Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych 6

7 Przyłączanie źródeł wytwórczych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.

8 Bielsko-Biała 19.05.2010PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH 8 Każdy podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła, do sieci dystrybucyjnej ENION S.A., współpracującego z tą siecią (czyli połączonego z nią elektrycznie), powinien uzyskać warunki przyłączenia, niezależnie od tego, czy wyprodukowana energia elektryczna będzie przesyłana do sieci, czy też zużywana na potrzeby własne. Procedura przyłączenia jest następująca: a)złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, b)zawarcie umowy o przyłączenie, c)zrealizowanie obowiązków wynikających z tej umowy. PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (1)

9 Bielsko-Biała 19.05.2010PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH 9 Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć: a)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z przyłączanego źródła wytwórczego (np. prawo własności, umowa najmu lub dzierżawy), b)plan sytuacyjny, określający lokalizację źródła wytwórczego w stosunku do sieci elektroenergetycznej, c)wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez generatory z turbinami wiatrowymi – dotyczy tylko farm wiatrowych. PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (2)

10 Bielsko-Biała 19.05.2010PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH 10 Dodatkowo, w przypadku przyłączenia źródła do sieci SN lub WN, przyłączany podmiot, do wniosku o określenie warunków przyłączenia powinien dostarczyć wyrys i wypis z MPZP, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, potwierdzającą dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją. Ponadto powinien wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie, w wysokości 30 zł/kW mocy przyłączeniowej, jednak nie większą niż przewidywana wielkość opłaty za przyłączenie oraz nie większej niż 3 mln zł. PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (3)

11 Bielsko-Biała 19.05.2010PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH 11 Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: a)30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę, w przypadku przyłączania źródła do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, b)150 dni od dnia wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, w przypadku przyłączania źródła do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (4)

12 Bielsko-Biała 19.05.2010PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH 12 Za przyłączenie do sieci źródła, współpracującego z tą siecią pobiera się jednorazową opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych przez ENION S.A. na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej, o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów. PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (5)

13 Dziękuję za uwagę Bielsko-Biała, 17.05.2010Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych 13


Pobierz ppt "Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google