Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
Kraków Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

2 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
SZCZECIN Początek awarii – 7/8 kwietnia 2008 Wyłączone awaryjnie 2 linie 220kV oraz 13 linii 110kV 148 miejscowości bez zasilania w energię elektryczną w województwie zachodniopomorskim (w tym 80% mieszkańców Szczecina) Koniec przywracania zasilania do odbiorców – 16 kwiecień 2008 Przyczyna – katastrofalne warunki atmosferyczne (intensywne opady mokrego śniegu oraz silny wiatr) Bielsko-Biała, Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

3 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
POŁUDNIOWA POLSKA Początek awarii – 14 październik 2009 Wyłączone awaryjnie 19 linii 110kV oraz 297 linii SN W szczytowym okresie uszkodzeń pozbawionych napięcia było ok. 300 tyś. odbiorców Koniec przywracania zasilania do odbiorców – 18 październik 2009 Przyczyna – obfite opady mokrego śniegu spowodowały łamanie się drzew, z których nie opadły jeszcze liście. Bielsko-Biała, Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

4 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
POŁUDNIOWA POLSKA Początek awarii – 10 stycznia 2010 W szczytowym okresie pozbawionych napięcia było ok. 110 tyś. odbiorców Koniec przywracania zasilania do odbiorców – 30 stycznia 2010 Przyczyna – katastrofalne warunki atmosferyczne (obfite opady mokrego śniegu, a następnie katastrofalne zjawisko sadzi) Bielsko-Biała, Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

5 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
UKRAINA Początek awarii – listopad 2000 roku W szczytowym okresie uszkodzeń pozbawionych napięcia było ok. 4 mln odbiorców – dla niektórych odbiorców problem trwał aż 4 miesiące. Przyczyna – burza śnieżna (intensywne opady marznącego deszczu wraz z mgłą) Bielsko-Biała, Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

6 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
NIEMCY Początek awarii – listopad 2005 roku W szczytowym okresie awarii pozbawionych napięcia było ok. 250 tyś. odbiorców Czas trwania ograniczeń dla odbiorców – kilka dni Przyczyna – osady sadziowe z równoczesnym wiatrem Bielsko-Biała, Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych

7 Przyłączanie źródeł wytwórczych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.
Kraków Przyłączanie źródeł wytwórczych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.

8 PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
Kraków PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (1) Każdy podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła, do sieci dystrybucyjnej ENION S.A., współpracującego z tą siecią (czyli połączonego z nią elektrycznie), powinien uzyskać warunki przyłączenia, niezależnie od tego, czy wyprodukowana energia elektryczna będzie przesyłana do sieci, czy też zużywana na potrzeby własne. Procedura przyłączenia jest następująca: złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, zrealizowanie obowiązków wynikających z tej umowy. Bielsko-Biała PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

9 PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
Kraków PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (2) Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z przyłączanego źródła wytwórczego (np. prawo własności, umowa najmu lub dzierżawy), plan sytuacyjny, określający lokalizację źródła wytwórczego w stosunku do sieci elektroenergetycznej, wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez generatory z turbinami wiatrowymi – dotyczy tylko farm wiatrowych. Bielsko-Biała PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

10 PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
Kraków PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (3) Dodatkowo, w przypadku przyłączenia źródła do sieci SN lub WN, przyłączany podmiot, do wniosku o określenie warunków przyłączenia powinien dostarczyć wyrys i wypis z MPZP, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, potwierdzającą dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją. Ponadto powinien wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie, w wysokości 30 zł/kW mocy przyłączeniowej, jednak nie większą niż przewidywana wielkość opłaty za przyłączenie oraz nie większej niż 3 mln zł. Bielsko-Biała PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

11 PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
Kraków PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (4) Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę, w przypadku przyłączania źródła do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 150 dni od dnia wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, w przypadku przyłączania źródła do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Bielsko-Biała PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

12 PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
Kraków PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH (5) Za przyłączenie do sieci źródła, współpracującego z tą siecią pobiera się jednorazową opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych przez ENION S.A. na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej, o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów. Bielsko-Biała PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

13 Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych
Dziękuję za uwagę Bielsko-Biała, Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych


Pobierz ppt "Przegląd masowych awarii w systemach elektroenergetycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google