Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w dłoni obywatelskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w dłoni obywatelskiej"— Zapis prezentacji:

1 Energia w dłoni obywatelskiej

2 Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

3 Zakres działań Ośrodka określony statutem:
- Edukacja - Informacja - Prezentacja - Badania Odnawialnych Źródeł Energii

4

5 1. Rynek Energii w Polsce 2. W prawo z energią 3. Energetyka prosumencka

6 1. Rynek Energii w Polsce – krajowy system energetyczny
dystrybutor wytwórca energii odbiorca sieci przesyłowe

7 1. Rynek Energii w Polsce

8 1. Rynek Energii w Polsce

9 1. Rynek Energii w Polsce

10 1. Rynek Energii w Polsce Wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2011 roku ukształtował się na poziomie 163,2 TWh, co stanowi przyrost o 4% w stosunku do roku 2010. Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 157,9 TWh. Nadwyżkę produkcji przeznaczono na eksport.

11

12 1. Rynek Energii w Polsce

13 1. Rynek Energii w Polsce

14 1. Rynek Energii w Polsce W 2011 r moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wzrosła w porównaniu do lat poprzednich i wyniosła 37,4 GW. W stosunku do 2010 roku przybyło ponad MW. Średnie roczne zapotrzebowanie na moc w roku 2011 ukształtowało się na poziomie 24,8 GW.

15 1. Rynek Energii w Polsce

16 1. Rynek Energii w Polsce Średnia cena zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu w 2011 roku wyniosła 198,90 PLN/MW (ok. 48 EUR/MW). Obrót energią elektryczną ma miejsce na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W 2011 r. obrót wyniósł 126,7 TWh, co stanowiło 78% krajowej produkcji energii elektrycznej w 2011 r.

17 1. Rynek Energii w Polsce Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował niebawem bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji przesyłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Całkowite środki, które niezbędne do modernizacji polskiej energetyki szacowane są na mld PLN w ciągu najbliższych 15 lat. Konieczne będzie znalezienie finansowania ze środków zewnętrznych. Jedną z możliwości inwestowania na polskim rynku energetycznym jest udział w procesach prywatyzacyjnych.

18 1. Rynek Energii w Polsce W sektorze paliwowo-energetycznym pracuje w Polsce około 300 tys. osób. Zarobki w branży energetycznej kształtują się na wyraźnie wyższym poziomie niż średnio w polskiej gospodarce. Mediana wynagrodzenia wynosi 4100 zł. Szczególnie dobrze wynagradzani są pracownicy szeregowi. Najwyższe zarobki można zaobserwować w firmach zajmujących się przetwórstwem ropy naftowej (średnio 7604 zł brutto). Cechą szczególną branży energetycznej jest silna pozycja związków zawodowych, do których należy ponad połowa zatrudnionych. Przekłada się ona na stosunkowo stabilny wzrost płac i gwarancje zatrudnienia.

19 1. Rynek Energii w Polsce

20 2. W prawo z energią Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Ustawa o odnawialnych źródłach energii ???

21 Ustawodawca zwolnił OZE z akcyzy i podatku.
2. W prawo z energią – wsparcie OZE Ustawodawca zwolnił OZE z akcyzy i podatku. Mikroinstalacje instalacje oze o mocy zainstalowanej el. do 40 kW i cieplnej do 120 kW pierwszeństwo przyłączenia do sieci elektorenergetycznej zwolnienie z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaż nadwyżek do sieci po cenie stanowiącej 80% ceny sprzedaży energii elektrycznej w roku poprzedzającym.

22 3. Energetyka prosumencka
Prosument – to konsument energii i jej producent zarazem. Wykorzystujący wytwarzaną przez siebie energię dla własnych potrzeb, a nadwyżki przekazujący do systemu energetycznego.

23

24

25 3. Energetyka prosumencka – czy OZE są dobrym rozwiązaniem ?
Niezależność energetyczna Regionu / Kraju Demokracja energetyczna Czyste środowisko Niewyczerpywalne surowce energetyczne

26 3. Energetyka prosumencka
Decentralne, obywatelskie wytwarzanie i dystrybucja energii gwarantują: zwiększenie efektywności energetycznej, odciążenie sieci przesyłowych, rozwój regionalny, wzrost integracji regionalnej, budowa niezależności energetycznej regionu, wzrost akceptacji dla OZE, korzyści finansowe dla obywatela i czyste środowisko

27 3. Energetyka prosumencka
Słabe strony: Trudności w zapewnieniu stabilnego poziomu dostaw energii Konieczność „magazynowania” energii Rozwój technologii wspierających w szczycie zapotrzebowania

28 3. Energetyka prosumencka
Prosument – jest zagrożeniem dla: - dużego wytwórcy energii - dystrybutora energii - operatora sieci energetycznych

29 3. Energetyka prosumencka - spółdzielnie energetyczne
656 spółdzielni energetycznych w Niemczech w 2013 r. w 2012 r zarejestrowano 150 nowych spółdzielni energetycznych. łącznie – spółdzielnie energetyczne w Niemczech liczą członków dostarczają energii elektrycznej do gospodarstw domowych głównie PV, również parki wiatrowe oraz kogeneracja dywidenda ok. 4%

30 mieszkańcy regionalny bank lokalni instalatorzy samorząd
3. Energetyka prosumencka - spółdzielnie energetyczne mieszkańcy regionalny bank lokalni instalatorzy samorząd

31 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow
Miejscowość Lübow znajduje się 7 km na południe od Wismaru w Meklemburgii Pomorzu przednim. Park wiatrowy uruchomiono w 1996 r. Zainstalowano 4 turbiny Enercon E40/5.40 (65 m) o mocy 500 kW.

32 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow
Za utworzenie parku wiatrowego Lubow przyznano nagrodę Eurosolar

33 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow

34 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow
Problemy z akceptacją społeczności lokalnej dla instalacji

35 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow

36 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow

37 Źródła: 1. Raport o Rynku Energii Elektrycznej w Polsce. RWE Polska 2013 2. Energy, transport and environment indicators. Eurostat 2012, ISSN 3. 4. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. GUS 2012 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wind, Women, Art, Acceptance erster Bürgerwindpark in MV. Dr. Ing. Brigitte Schmidt Triwalk 16. Internationale Solarkonferenz 11. Sektor Energetyczny w Polsce. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

38 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Energia w dłoni obywatelskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google