Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w dłoni obywatelskiej. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w dłoni obywatelskiej. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi."— Zapis prezentacji:

1 Energia w dłoni obywatelskiej

2 Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

3 Zakres działań Ośrodka określony statutem: - Edukacja - Informacja - Prezentacja - Badania Odnawialnych Źródeł Energii

4

5 1. Rynek Energii w Polsce 2. W prawo z energią 3. Energetyka prosumencka

6 1. Rynek Energii w Polsce – krajowy system energetyczny wytwórca energii odbiorca dystrybutor sieci przesyłowe

7 1. Rynek Energii w Polsce

8

9

10 Wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2011 roku ukształtował się na poziomie 163,2 TWh, co stanowi przyrost o 4% w stosunku do roku 2010. Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło 157,9 TWh. Nadwyżkę produkcji przeznaczono na eksport.

11

12 1. Rynek Energii w Polsce

13

14 W 2011 r moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wzrosła w porównaniu do lat poprzednich i wyniosła 37,4 GW. W stosunku do 2010 roku przybyło ponad 1 600 MW. Średnie roczne zapotrzebowanie na moc w roku 2011 ukształtowało się na poziomie 24,8 GW.

15 1. Rynek Energii w Polsce

16 Średnia cena zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu w 2011 roku wyniosła 198,90 PLN/MW (ok. 48 EUR/MW). Obrót energią elektryczną ma miejsce na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W 2011 r. obrót wyniósł 126,7 TWh, co stanowiło 78% krajowej produkcji energii elektrycznej w 2011 r.

17 1. Rynek Energii w Polsce Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował niebawem bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji przesyłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Całkowite środki, które niezbędne do modernizacji polskiej energetyki szacowane są na 150-200 mld PLN w ciągu najbliższych 15 lat. Konieczne będzie znalezienie finansowania ze środków zewnętrznych. Jedną z możliwości inwestowania na polskim rynku energetycznym jest udział w procesach prywatyzacyjnych.

18 1. Rynek Energii w Polsce W sektorze paliwowo-energetycznym pracuje w Polsce około 300 tys. osób. Zarobki w branży energetycznej kształtują się na wyraźnie wyższym poziomie niż średnio w polskiej gospodarce. Mediana wynagrodzenia wynosi 4100 zł. Szczególnie dobrze wynagradzani są pracownicy szeregowi. Najwyższe zarobki można zaobserwować w firmach zajmujących się przetwórstwem ropy naftowej (średnio 7604 zł brutto). Cechą szczególną branży energetycznej jest silna pozycja związków zawodowych, do których należy ponad połowa zatrudnionych. Przekłada się ona na stosunkowo stabilny wzrost płac i gwarancje zatrudnienia.

19 1. Rynek Energii w Polsce

20 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Ustawa o odnawialnych źródłach energii ??? 2. W prawo z energią

21 Ustawodawca zwolnił OZE z akcyzy i podatku. Mikroinstalacje instalacje oze o mocy zainstalowanej el. do 40 kW i cieplnej do 120 kW pierwszeństwo przyłączenia do sieci elektorenergetycznej zwolnienie z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaż nadwyżek do sieci po cenie stanowiącej 80% ceny sprzedaży energii elektrycznej w roku poprzedzającym. 2. W prawo z energią – wsparcie OZE

22 Prosument – to konsument energii i jej producent zarazem. Wykorzystujący wytwarzaną przez siebie energię dla własnych potrzeb, a nadwyżki przekazujący do systemu energetycznego. 3. Energetyka prosumencka

23

24

25 3. Energetyka prosumencka – czy OZE są dobrym rozwiązaniem ? Niezależność energetyczna Regionu / KrajuDemokracja energetycznaCzyste środowiskoNiewyczerpywalne surowce energetyczne

26 Decentralne, obywatelskie wytwarzanie i dystrybucja energii gwarantują: zwiększenie efektywności energetycznej, odciążenie sieci przesyłowych, rozwój regionalny, wzrost integracji regionalnej, budowa niezależności energetycznej regionu, wzrost akceptacji dla OZE, korzyści finansowe dla obywatela i czyste środowisko 3. Energetyka prosumencka

27 Słabe strony: Trudności w zapewnieniu stabilnego poziomu dostaw energii Konieczność magazynowania energii Rozwój technologii wspierających w szczycie zapotrzebowania 3. Energetyka prosumencka

28 Prosument – jest zagrożeniem dla: - dużego wytwórcy energii - dystrybutora energii - operatora sieci energetycznych 3. Energetyka prosumencka

29 - 656 spółdzielni energetycznych w Niemczech w 2013 r. - w 2012 r zarejestrowano 150 nowych spółdzielni energetycznych. - łącznie – spółdzielnie energetyczne w Niemczech liczą 136 000 członków - dostarczają energii elektrycznej do 160 000 gospodarstw domowych - głównie PV, również parki wiatrowe oraz kogeneracja - dywidenda ok. 4% 3. Energetyka prosumencka - spółdzielnie energetyczne

30 mieszkańcyregionalny banklokalni instalatorzysamorząd

31 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow Miejscowość Lübow znajduje się 7 km na południe od Wismaru w Meklemburgii Pomorzu przednim. Park wiatrowy uruchomiono w 1996 r. Zainstalowano 4 turbiny Enercon E40/5.40 (65 m) o mocy 500 kW.

32 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow Za utworzenie parku wiatrowego Lubow przyznano nagrodę Eurosolar

33 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow

34 Problemy z akceptacją społeczności lokalnej dla instalacji

35 3. Energetyka prosumencka – windpark Lubow

36

37 Źródła: 1. Raport o Rynku Energii Elektrycznej w Polsce. RWE Polska 2013 2. Energy, transport and environment indicators. Eurostat 2012, ISSN 1725- 4566 3. www.ure.gov.plwww.ure.gov.pl 4. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. GUS 2012 5. http://www.energiegenossenschaften-gruenden.dehttp://www.energiegenossenschaften-gruenden.de 6. http://www.ruebsamen-windenergie.de/luebow.php 7. http://www.unendlich-viel-energie.de 8. http://www.energiegenossenschaft-odenwald.de/http://www.energiegenossenschaft-odenwald.de/ 9. http://www.sonnenstadt-jever.dehttp://www.sonnenstadt-jever.de 10. Wind, Women, Art, Acceptance erster Bürgerwindpark in MV. Dr. Ing. Brigitte Schmidt Triwalk 16. Internationale Solarkonferenz 05.08 201 11. Sektor Energetyczny w Polsce. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

38 Dziękuję za uwagę! ostoja@zut.edu.pl


Pobierz ppt "Energia w dłoni obywatelskiej. Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google