Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. UTWORZENIE ZESPOŁU Powołanie Zespołu do przygotowania oraz wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Zarządzenie Nr 0050.58.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. UTWORZENIE ZESPOŁU Powołanie Zespołu do przygotowania oraz wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Zarządzenie Nr 0050.58.2012."— Zapis prezentacji:

1

2 1. UTWORZENIE ZESPOŁU Powołanie Zespołu do przygotowania oraz wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Zarządzenie Nr 0050.58.2012 r. Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 czerwca 2012 r.) W skład zespołu weszli pracownicy Urzędu Miejskiego Główny cel zespołu: opracowanie całościowej koncepcji funkcjonowania systemu

3 2. KONSULTACJE SPOŁECZNE W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2012 r. były prowadzone konsultacje społeczne w formie pisemnej i elektronicznej Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z nowym systemem gospodarki odpadami oraz wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Płońsk.

4 3. ANKIETA

5 3. ANKIETA CD.

6

7 4. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE -STAWKI- 15 zł stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny 11 zł stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

8 5. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE -STAWKI- Sposób nieselektywny: o pojemności 120 l - w wysokości 21,10 zł o pojemności 240 l – w wysokości 33,60 zł o pojemności 1 100 l – w wysokości 98,40 zł o pojemności 6,5 m 3 – w wysokości 480,00 zł Sposób selektywny: o pojemności 120 l - w wysokości 17,60 zł o pojemności 240 l – w wysokości 28,00 zł o pojemności 1 100 l – w wysokości 82,00 zł o pojemności 6,5 m 3 – w wysokości 400,00 zł

9 6. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

10 7. UISZCZANIE OPŁAT W nowym systemie każdy właściciel nieruchomości otrzymał indywidualnie wygenerowany numer konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Płońsku, z możliwością bezprowizyjnego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Termin: do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia dotyczy Miejsce: indywidualny numer rachunku lub w kasie Urzędu Miejskiego

11 8. DEKLARACJE -NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE-

12 9. DEKLARACJE -NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE-

13 10. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (1) nieruchomości zamieszkałe: a) odpady zmieszane – raz w tygodniu, w dniu przeznaczonym dla danej ulicy b) odpady segregowane (worki) – raz w miesiącu – w czwartym pełnym tygodniu miesiąca, w dniu przeznaczonym dla danej ulicy nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne a) odpady zmieszane i segregowane są odbierane na zgłoszenie zarządcy do Zakładu Oczyszczania Miasta

14 11. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH CD. nieruchomości niezamieszkałe a) odpady zmieszane odbierane są na zgłoszenie do Zakładu Oczyszczania Miasta b) odpady segregowane (worki) – raz w miesiącu – w czwartym pełnym tygodniu miesiąca, w dniu przeznaczonym dla danej ulicy

15 12. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Do PSZOK właściciele nieruchomości mogą własnym transportem dostarczyć odpady zebrane selektywnie poza harmonogramem PSZOK wyposażony jest w kontenery otwarte i zamknięte

16 13. DZIAŁANIA EDUKACYJNE dostarczenie mieszkańcom ulotek dotyczących postępowania z odpadami po 1 lipca 2013 r. zamieszczanie informacji w prasie lokalnej oraz mediach dostarczenie mieszkańcom oraz zarządcom druków deklaracji przekazanie mieszkańcom listu Burmistrza Miasta wraz z ulotką oraz harmonogramem odbioru odpadów prowadzenie zbiórki elektroodpadów przy Współpracy z Fundacją Dzieci - Dzieciom


Pobierz ppt "1. UTWORZENIE ZESPOŁU Powołanie Zespołu do przygotowania oraz wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Zarządzenie Nr 0050.58.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google