Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady wywozu śmieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady wywozu śmieci"— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady wywozu śmieci

2 Wywóz odpadów we Wrocławiu
śmieciowa rewolucja, czy ewolucja? przedstawienie nowych zasad wywozu odpadów segregować, czy nie segregować? stawki za wywóz nieczystości deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia przydatne informacje

3 Dotychczasowe zasady odbierania i segregacji odpadów
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 roku nakładała już na gminy m. in. zadania: - tworzenia łatwo dostępnych dla mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; - zapewniania osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu

4 Co ulega zmianie od 1 lipca 2013 roku?
System zbierania odpadów na podstawie: dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

5 Zmiany Od 1 lipca gminy przejmą obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

6 Zmiany c.d. Odbiorca odpadów wyłoniony w przetargu zorganizowanym przez gminę Deklaracja jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego Umowa zawierana jedynie pomiędzy gminą a odbiorcą

7 Zmiany c.d. Osiągnięcie większego poziomu recyklingu do poziomu co najmniej 50% wszystkich odpadów w roku 2020 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu 35% w 2020 roku Sposób naliczania opłaty za wywóz nieczystości Koszty

8 Segregować, czy nie segregować śmieci?
statystyczny Polak wytwarza rocznie 300 kg śmieci, a w statystycznej polskiej gminie poziom selektywnej zbiórki odpadów to średnio 2-5%

9 6 prostych powodów dla których ludzie powinni segregować śmieci
1. Recykling pozwala oszczędzać energię 2. Recykling ogranicza powstawanie wysypisk śmieci 3. Recykling pozwala w mniejszym stopniu eksploatować źródła, a przez to chroni naturę 4. Recykling jest dobry z ekonomicznego punktu widzenia 5. Recykling pomaga walczyć ze zmianami klimatycznymi 6. Segregacja- to się opłaca!!!

10 Zasady segregacji odpadów we Wrocławiu: pojemniki

11 Pojemnik na szkło bezbarwne
Wyrzucamy: bezbarwne butelki szklane po napojach bezbarwne butelki po żywności i alkoholu bezbarwne butelki po kosmetykach

12 Pojemnik na szkło kolorowe
Wyrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności kolorowe butelki po alkoholu kolorowe szklane pojemniki po kosmetykach

13 Pojemnik na plastik i metal
Wyrzucamy: plastikowe butelki po napojach kartony po napojach, mleku plastikowe opakowania po detergentach plastikowe zakrętki plastikowe torby, worki, reklamówki puszki po napojach i puszki po konserwach drobny złom żelazny i metale kolorowe kapsle

14 Pojemnik na papier Wyrzucamy: papier bez elementów metalowych
książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych opraw ulotki, gazety i czasopisma papier szkolny i biurowy karton i tektura

15 Przedszkole nr 126 ul. Jugosławiańska

16 Zespół Szkół nr 10 we Wrocławiu przy ul. Wilanowskiej
Akcja: „LOP kontra elektrośmieci” Akcja zbierania nakrętek: „Nakrętki dla hospicjum” Akcja: „Stań po zielonej stronie mocy”

17 Częstotliwość odbierania odpadów na podstawie UCHWAŁY NR XL/938/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2013 r. 1. odpady zmieszane - co najmniej 1 raz w tygodniu; 2. odpady zielone - co najmniej raz na 2 tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku; 3. odpady tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru zbierane selektywnie -co najmniej 1 raz w miesiącu; 4. odpady wielkogabarytowe - w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale, co najmniej raz na 6 miesięcy, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale - co najmniej raz na 2 miesiące

18 Stawki za jednorazowe opróżnienie pojemnika na odpady zmieszane na podstawie uchwały NR XLII/978/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. przy wyborze selektywnej metody zbierania i odbierania odpadów 1) do 0,06 m3 włącznie – 12,94 zł; 2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 13,88 zł; 3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 18,57 zł; 4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 36,83 zł; 5) powyżej 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 53,17 zł; 6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 96,55 zł; 7) powyżej 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 154,73 zł; 8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 666,02 zł; 9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 888,03 zł; 10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 1334,73 zł.

19 Stawki za opróżnienie pojemnika na odpady zmieszane przy nieselektywnej metodzie odbierania odpadów
1) do 0,06 m3 włącznie – 19,41 zł; 2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 20,82 zł; 3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 27,85 zł; 4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 55,24 zł; 5) powyżej od 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 79,75 zł; 6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 144,82 zł; 7) powyżej od 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 232,10 zł; 8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 999,03 zł; 9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 1 332,05 zł; 10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 2 002,10 zł.

20 Odbiorcy śmieci we Wrocławiu od 1 lipca 2013 r.
Sektor I – Stare Miasto i Śródmieście Konsorcjum: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. Sektor III – Fabryczna CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych Sektor IV - Psie Pole Sektor II - Krzyki

21 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia

22 Przydatne informacje dla placówek oświatowych
płatność tylko za wywóz pojemników zmieszanych opłata o charakterze podatkowym - brak faktur Ekosystem podstawia pojemniki - od 1 lipca każdy podmiot ma mieć podstawione pojemniki na podstawie złożonej deklaracji deklarację składa zarządca nieruchomości budynkowej według opinii prawnej, jaką dysponuje Ekosystem obowiązuje zaokrąglanie kwot

23 Przydatne informacje obecnie obowiązujące umowy wygasają z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 i nie ma potrzeby ich wypowiadać kopie obecnie obowiązującej umowy załącza się tylko w wypadku składania pierwszej deklaracji deklarację można składać w każdej sytuacji, gdy nastąpi zdarzenie wpływające na jej zmianę ceny za pojemnik na odpady segregowane o pojemności 45 litrów kształtują się już od ok. 65 zł netto Cena produktu: 65,00 zł (netto) 79,95 zł (brutto)

24 Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Nowe zasady wywozu śmieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google