Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Pytanie 11 Pytanie 12 Pytanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Pytanie 11 Pytanie 12 Pytanie."— Zapis prezentacji:

1

2 TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Pytanie 11 Pytanie 12 Pytanie 13 Pytanie 14 Pytanie 15 Pytanie 16 Pytanie 17 Pytanie 18 Pytanie 19 Pytanie 20

3 Skrót GRECO" oznacza a)GRECKA ORGANIZACJA WALKI Z KORUPCJĄ b)GRUPA PAŃSTW PRZECIWKO KORUPCJI c)GRECKA GRUPA CZŁONKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH KORUPCJI d)GRUPA PAŃSTW EUROPY PRZECIWKO KORUPCJI

4 Korupcja oznacza a)łapówkarstwo b)opłacany protekcjonizm c)defraudację pieniędzy publicznych d)wszystkie powyższe określenia

5 Wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów oznacza korupcję Wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów oznacza korupcję: a)polityczną; b)samorządową; c)gospodarczą; d)legislacyjną;

6 Nepotyzm to rodzaj korupcji oznaczający: a)obsadzanie stanowisk znajomymi, krewnymi; b)zagarnięcie lub sprzeniewierzenie środków publicznych dla osobistych korzyści; c)przyjęcie łapówki w zamian za korzystną decyzję w jakiejś sprawie; d)przyjęcie kosztownego prezentu za przyspieszenie rozstrzygnięcia jakiejś sprawy.

7 Czynnikiem korupcjogennym jest: a)niejasne prawo; b)niesprawiedliwy aparat sprawiedliwości; c)zbyt duży wpływ polityków na gospodarkę; d)wszystkie powyższe czynniki.

8 Według danych w ostatnim czasie Polska stała się krajem: a)bardziej skorumpowanym; b)mniej skorumpowanym; c)sytuacja naszego kraju nie zmieniła się.

9 Zagarnięcie lub sprzeniewierzenie środków publicznych to: a)łapówkarstwo; b)protekcjonizm; c)defraudacja; d)nepotyzm.

10 Korupcja legislacyjna jest to: a)przekupstwo i sprzedajność w związku z wyborami do władz publicznych b)wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów; c)wpływanie na decyzje ekonomiczne, administracyjne; d)sprzedaż ważnych informacji będących w posiadaniu władz publicznych.

11 Przyczyny korupcji to: a)chęć wzbogacenia się; b)brak zasad moralnych; c)źle działająca, niesprawna administracja; d)wszystkie wyżej wymienione czynniki.

12 Obszarem działalności publicznej najbardziej narażonym na korupcję są: a)zamówienia publiczne; b)wybory do Sejmu i Senatu; c)działalność urzędnicza; d)prywatyzacja.

13 Gałęzie przemysłu, w których są największe nadużycia to: a)przemysł elektroniczny, włókienniczy wydobywczy; b)kopalnie diamentów, budownictwo, przetwórstwo metali kolorowych; c)inwestycje budowlane, przemysł zbrojeniowy, lotniczy, paliwowy i wydobywczy; d)przemysł spożywczy, energetyczny, włókienniczy, chemiczny i rybołówstwo.

14 Konwencja o przeciwdziałaniu korupcji w prawie cywilnym umożliwia: a)anulowanie transakcji korupcyjnej do 10 lat wstecz; b)anulowanie wszelkich przetargów, których wynik był skutkiem działań korupcyjnych do 3 lat wstecz; c)zwrot pobranych przez urzędników państwowych łapówek do 5 lat wstecz wraz z odsetkami; d)uzyskanie odszkodowania przez osoby, które wskutek korupcji doznały jakichś krzywd.

15 W czołówce najbardziej uczciwych krajów świata znajdują się: a)Dania, Węgry, Singapur; b)Finlandia, Islandia, Dania; c)Irlandia, Nowa Zelandia, Bangladesz; d)Nigeria, Haiti, Słowacja.

16 Najbardziej skorumpowanym krajem na świecie jest: a)Haiti; b)Polska; c)Rosja; d)Albania.

17 Według Wskaźnika Percepcji Korupcji 2006 Polska zajęła: a)10 miejsce b)46 miejsce c)61 miejsce d)123 miejsce

18 Korupcja informacyjna to: a)sprzedaż posiadanych przez władze informacji, których wcześniejsze uzyskanie umożliwi osiągnięcie wysokich zysków; b)sprzedawania informacji błędnych w celu wyprowadzenia w pole" przeciwnika politycznego; c)odpłatne fabrykowanie" informacji obciążających osoby niewygodne politycznie; d)przekazywanie przez dziennikarzy informacji stronniczych stronniczych zamian za gratyfikacje dla firm.

19 Polskimi organami do walki z korupcją są: a)NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Służba Cywilna; b)Policja, Prokuratura, Straż Pożarna, Sąd Wojewódzki; c)NIK, Milicja, Wojskowe Służby Kraju; d)Służby Wojskowe, Milicja, prokuratura.

20 Instytucją najbardziej narażoną na łapówkarstwo jest: a)szkolnictwo b)policja c)służba zdrowia d)banki

21 Konwencja o Przeciwdziałaniu Korupcji w Prawie Cywilnym została uchwalona: a)4 maja 1945 r. b)4 listopada 1999 r. c)24 listopada 2001 r. d)24 grudnia 2007 r.

22 Zjawiska korupcyjne są szkodliwe bo: a)utrudniają obieg pieniądza; b)powodują marnotrawstwo środków publicznych; c)wzmagają inflację.

23 Opracowała: Izabela Agnieszka Klahs-Malinowska


Pobierz ppt "TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Pytanie 8 Pytanie 9 Pytanie 10 Pytanie 11 Pytanie 12 Pytanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google