Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4"— Zapis prezentacji:

1 TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4

2 Skrót „GRECO" oznacza GRECKA ORGANIZACJA WALKI Z KORUPCJĄ
GRUPA PAŃSTW PRZECIWKO KORUPCJI GRECKA GRUPA CZŁONKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH KORUPCJI GRUPA PAŃSTW EUROPY PRZECIWKO KORUPCJI

3 Korupcja oznacza łapówkarstwo opłacany protekcjonizm
defraudację pieniędzy publicznych wszystkie powyższe określenia

4 polityczną; samorządową; gospodarczą; legislacyjną;
Wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów oznacza korupcję: polityczną; samorządową; gospodarczą; legislacyjną;

5 Nepotyzm to rodzaj korupcji oznaczający:
obsadzanie stanowisk znajomymi, krewnymi; zagarnięcie lub sprzeniewierzenie środków publicznych dla osobistych korzyści; przyjęcie łapówki w zamian za korzystną decyzję w jakiejś sprawie; przyjęcie kosztownego prezentu za przyspieszenie rozstrzygnięcia jakiejś sprawy.

6 Czynnikiem korupcjogennym jest:
niejasne prawo; niesprawiedliwy aparat sprawiedliwości; zbyt duży wpływ polityków na gospodarkę; wszystkie powyższe czynniki.

7 Według danych w ostatnim czasie Polska stała się krajem:
bardziej skorumpowanym; mniej skorumpowanym; sytuacja naszego kraju nie zmieniła się.

8 Zagarnięcie lub sprzeniewierzenie środków publicznych to:
łapówkarstwo; protekcjonizm; defraudacja; nepotyzm.

9 Korupcja legislacyjna jest to:
przekupstwo i sprzedajność w związku z wyborami do władz publicznych wpływanie na kształt ustawodawstwa w zamian za korzyści dla parlamentarzystów; wpływanie na decyzje ekonomiczne, administracyjne; sprzedaż ważnych informacji będących w posiadaniu władz publicznych.

10 Przyczyny korupcji to:
chęć wzbogacenia się; brak zasad moralnych; źle działająca, niesprawna administracja; wszystkie wyżej wymienione czynniki.

11 Obszarem działalności publicznej najbardziej narażonym na korupcję są:
zamówienia publiczne; wybory do Sejmu i Senatu; działalność urzędnicza; prywatyzacja.

12 Gałęzie przemysłu, w których są największe nadużycia to:
przemysł elektroniczny, włókienniczy wydobywczy; kopalnie diamentów, budownictwo, przetwórstwo metali kolorowych; inwestycje budowlane, przemysł zbrojeniowy, lotniczy, paliwowy i wydobywczy; przemysł spożywczy, energetyczny, włókienniczy, chemiczny i rybołówstwo.

13 Konwencja o przeciwdziałaniu korupcji w prawie cywilnym umożliwia:
anulowanie transakcji korupcyjnej do 10 lat wstecz; anulowanie wszelkich przetargów, których wynik był skutkiem działań korupcyjnych do 3 lat wstecz; zwrot pobranych przez urzędników państwowych łapówek do 5 lat wstecz wraz z odsetkami; uzyskanie odszkodowania przez osoby, które wskutek korupcji doznały jakichś krzywd.

14 W czołówce najbardziej uczciwych krajów świata znajdują się:
Dania, Węgry, Singapur; Finlandia, Islandia, Dania; Irlandia, Nowa Zelandia, Bangladesz; Nigeria, Haiti, Słowacja.

15 Najbardziej skorumpowanym krajem na świecie jest:
Haiti; Polska; Rosja; Albania.

16 Według Wskaźnika Percepcji Korupcji 2006 Polska zajęła:
10 miejsce 46 miejsce 61 miejsce 123 miejsce

17 Korupcja informacyjna to:
sprzedaż posiadanych przez władze informacji, których wcześniejsze uzyskanie umożliwi osiągnięcie wysokich zysków; sprzedawania informacji błędnych w celu „wyprowadzenia w pole" przeciwnika politycznego; odpłatne „fabrykowanie" informacji obciążających osoby niewygodne politycznie; przekazywanie przez dziennikarzy informacji stronniczych stronniczych zamian za gratyfikacje dla firm.

18 Polskimi organami do walki z korupcją są:
NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Służba Cywilna; Policja, Prokuratura, Straż Pożarna, Sąd Wojewódzki; NIK, Milicja, Wojskowe Służby Kraju; Służby Wojskowe, Milicja, prokuratura.

19 Instytucją najbardziej narażoną na łapówkarstwo jest:
szkolnictwo policja służba zdrowia banki

20 Konwencja o Przeciwdziałaniu Korupcji w Prawie Cywilnym została uchwalona:
4 maja 1945 r. 4 listopada 1999 r. 24 listopada 2001 r. 24 grudnia 2007 r.

21 Zjawiska korupcyjne są szkodliwe bo:
utrudniają obieg pieniądza; powodują marnotrawstwo środków publicznych; wzmagają inflację.

22 Opracowała: Izabela Agnieszka Klahs-Malinowska


Pobierz ppt "TEST WIEDZY O KORUPCJI Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google