Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie ID grupy: 97/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Lokalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie ID grupy: 97/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Lokalny."— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie ID grupy: 97/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Lokalny rynek pracy szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Sem. I /2009/2010

3 RYNEK PRACY Podaż na rynku pracy to osoby poszukujące pracy
POPYT Podaż na rynku pracy to osoby poszukujące pracy Popyt na rynku pracy to miejsca pracy oferowane przez przedsiębiorców

4 OFERTY PRZEDSIĘBIORCÓW
Metoda zbierania danych W 2009 roku zostało przeprowadzone badanie ofert pracy zamieszczanych przez pracodawców w ukazującej się prasie na rynku lokalnym. Badaniem objęto cały rok Monitoring był prowadzony w oparciu o oferty prasowe zamieszczane w pierwszy i ostatni tydzień każdego miesiąca w 2008 roku.

5 OFERTY PRZEDSIĘBIORCÓW

6 OFERTY PRZEDSIĘBIORCÓW
Łączna liczba ofert to 4975 miejsc pracy. Pierwsze trzy miesiące to natężenie zgłaszanych przez pracodawców ofert w lokalnej prasie. W miesiącach letnich, wakacyjnych liczba ofert utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie. Ma to związek z pracą sezonową, ofertami zgłaszanymi przez pracodawców do pracy za granicą. W końcówce 2008 r. uwidoczniła się malejąca liczba poszukiwanych w prasie pracowników co możemy zaobserwować na powyższym wykresie.

7 OFERTY PRZEDSIĘBIORCÓW
Poszukiwani pracownicy Liczba ofert Udział [%] Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 440 8,84 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 298 5,99 Kierowcy samochodów ciężarowych 201 4,04 Sprzedawcy i demonstratorzy 192 3,86 Kierownik działu marketingu i sprzedaży 175 3,52 Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska 165 3,32 Specjaliści do spraw finansowych 164 3,30 Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi 147 2,95 Inne 3013 60,56

8 OFERTY PRZEDSIĘBIORCÓW

9 NAJPOPULARNIEJSZE ZAWODY
Mechatronik Logistyk Handlowiec Informatyk Elektryk Ekonomista Hotelarz Mechanik Samochodowy Architekt Organizator usług gastronomicznych Geodeta

10 JAKICH FACHOWCÓW BRAK? Szewc Szwaczka Pracownik socjalny Lakiernik
Krawcowa Pracownik ochrony Zdun

11 OFERTY SZKÓŁ w REGIONIE
Technik Mechatronik Technik Informatyk Technik Logistyk Technik Geolog Technik Handlowiec Technik Elektryk Technik Ekonomista Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Technik Spedytor Technik Pojazdów Samochodowych Technik Drogownictwa Technik Geodeta Technik Architektury Krajobrazu Technik Urządzeń Sanitarnych Technik organizacji usług gastronomicznych Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Fryzjer Elektryk

12 Aktywne metody poszukiwania pracy
Odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia w mediach; Składanie aplikacji w firmach; Poszukiwanie pracy za pośrednictwem internetu; Zamieszczanie własnych ofert; Praktyki; Staże; Wolontariat

13 Poszukiwanie pracy za pośrednictwem instytucji

14 Agencje pracy tymczasowej
Szukają na zlecenie firm pracowników na określony czas. Może to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie masz innych możliwości pracy. Dzięki pracy czasowej zdobędziesz doświadczenie, a z czasem może ona zamienić się w stałą.

15 Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy
Posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Na ogół pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. Każda agencja posiada komputerowe bazy danych, w których możesz się zarejestrować. Umieszczenie własnych danych w bazie nie gwarantuje natychmiastowego zatrudnienia, jednak zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Wysyłając swoją ofertę zrób wstępne rozeznanie co do zakresu i jakości usług świadczonych przez daną agencję.

16 Biura Karier Działające przy wyższych uczelniach służą informacją oraz radą studentom i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.

17 Giełdy pracy Organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.

18 Targi pracy To spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwają 1 – 2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców różne miejsca pracy. Na targach i giełdach pracy zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji. Większość takich spotkań organizuje się dla studentów i młodych absolwentów, ale na targi może przyjść każdy.

19 Urzędy Pracy Są miejscami, w których można zapoznać się z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umożliwiające, obok zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, także skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.

20 instytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia
Często wyspecjalizowane w pomocy określonym grupom społecznym, np. młodzieży, posiadają z reguły oferty zatrudnienia, prowadzą poradnictwo zawodowe (instruktaż na temat sposobów poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, samozatrudnienia) oraz kursy i szkolenia umożliwiające dostosowanie swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

21 Doradztwo zawodowe Kursy indywidualne Kursy zbiorowe
Szkolenia/kursy Cv i List motywacyjny Rozmowa kwalifikacyjna Kursy indywidualne Kursy zbiorowe Instrukcje i pomoc w napisaniu dokumentów Komunikacja interpersonalna

22 DORADZTWO ZAWODOWE Przykładowe kursy Kurs księgowości komputerowej
Kurs grafiki komputerowej Kurs komputerowy (ABC komputera) Kurs tworzenia stron WWW Kurs obsługi programu EXCEL Tworzenie stron WWW I, II, III stopnia Zakładanie własnej działalności gospodarczej Księgowość - Symfonia finanse i księgowość I, II stopnia Marketing Podatkowa książka przychodów i rozchodów I, II stopnia

23 DORADZTWO ZAWODOWE Przykładowe szkolenia
Visual Basic for Microsoft Access OCP - Oracle Certified Professional SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe Access - bazy danych MS Word - edytor tekstu - szkolenie podstawowe Excel - operacje podstawowe Microsoft Office w pracy biurowej - dla średniozaawansowanych Plan marketingowy w twojej firmie Techniki skutecznego telemarketingu Jak skutecznie budować wizerunek firmy i produktu e-biznes i marketing internetowy

24 DORADZTWO ZAWODOWE CV (Curriculum Vitae) - zawiera przegląd życia człowieka i jego kwalifikacji.

25 Elementy curriculum vitae
Dane personalne Wykształcenie (ukończone szkoły, odbyte kursy i szkolenia, daty) Praktyki (gdzie i kiedy, jaki charakter) Doświadczenie zawodowe (nazwa firmy i stanowisko, krótki opis obowiązków i osiągnięć, daty) Znajomość języków obcych (podanie stopnia opanowania) Obsługa komputera (programy) Dodatkowe umiejętności (to co może być przydatne w pracy) Zainteresowania, hobby

26 DORADZTWO ZAWODOWE List motywacyjny – list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten składa się także w innych celach, np. starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny.

27 List motywacyjny powinien zawierać…
Nagłówek (w nagłówku umieszczamy miejsce i datę, adresata i autora listu, a także podpis nadawcy i podpis adresata) Wstęp (powinien zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby oraz powód, dla którego list został napisany Rozwinięcie (w tej części motywujemy swoją chęć podjęcia pracy na określonym stanowisku oraz przedstawiamy swoje kompetencje i kwalifikacje dotyczące stanowiska. Zakończenie (powinno krótko podsumować wcześniejszą treść listu, należy również wyrazić gotowość do bezpośredniego spotkania.

28 DORADZTWO ZAWODOWE Rozmowa kwalifikacyjna - jest to jedna z najpowszechniej stosowanych metod selekcji stosowana w procesie rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna to dowód na to, że aplikacja wyróżniała się na tle innych.

29 Etapy rozmowy kwalifikacyjnej
Wywiad środowiskowy Trening Rozmowa

30 WYWIAD ŚRODOWISKOWY Zanim spotkasz się oko w oko z rekrutem, postaraj się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących firmy. Zorientuj się, jakiego typu projektami się zajmuje, kim są tzw. kluczowe osoby. Zastanów się także, która gałąź działalności firmy byłaby dla ciebie najbardziej interesująca. Możesz spodziewać się także pytań ściśle związanych z twoim CV. Należy więc dokładnie je przeanalizować i zapamiętać. Powinieneś umieć w kilku zdaniach opisać swoje obowiązki w poprzednich miejscach pracy oraz ciekawie opowiedzieć o twoich zainteresowaniach. Pamiętaj, że pytania mogą dotyczyć także twojego zaplecza merytorycznego. Rozmowa zwykle prowadzona jest przez jedną osobę.

31 TRENING Dobre przygotowanie do rozmowy nie tylko zwiększy twoje szanse, lecz także doda ci pewności siebie. Warto zajrzeć do różnego typu poradników, zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i przemyśleć swoje odpowiedzi. Nie warto uczyć się na pamięć wytartych schematów, ponieważ wówczas stracimy na wiarygodności. Podstawą jest szczerość, eksponowanie swoich mocnych stron i spora doza pewności siebie.

32 TRENING Pamiętaj, że w myśl art. 221 Kodeksu Pracy przyszły pracodawca może egzekwować od ciebie: podstawowe dane niezbędne do sporządzenia umowy (imię, nazwisko datę urodzenia, imiona rodziców, adres) informacje na temat wykształcenia informacje na temat dotychczasowego przebiegu drogi zawodowej Nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące orientacji seksualnej, wyznania czy pochodzenia rasowego!!.

33 w ogniu pytań… Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna to nie egzamin, gdzie tylko ty jesteś zobowiązany do odpowiadania na pytania. Jest to także okazja do tego, abyś poznał szczegóły dotyczące swoich przyszłych obowiązków. Możesz poprosić o udzielenie informacji dotyczących pakietu socjalnego, zakresu obowiązków, przełożonego, ścieżki awansu. Nie zapominamy jednak o podstawowych zasadach kulturalnej konwersacji. Cierpliwie czekajmy, aż rozmówca skończy swoją wypowiedź odpowiadajmy konkretnie, bez zbędnego rozwlekania wypowiedzi. Staraj się zachować spokój, nawet jeśli jakieś pytanie cię zaskoczy. Utrzymuj też kontakt wzrokowy z rozmówcą i pokaż swoje pozytywne nastawienie do całej sytuacji. Na koniec zapytaj o termin i sposób udzielenie informacji na temat wyników rekrutacji. Podstawą jest wiara we własne możliwości i spokój, a na pewno wszystko pójdzie po twojej myśli.

34 Komunikacja niewerbalna
Doskonałe CV, interesujący list motywacyjny, nieskazitelny strój i dobre odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, jeśli nasze gesty będą przeczyć słowom.

35 Postawa Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinniśmy przyjąć postawę wygodną i stabilną – wiercenie się na krześle, czy stukanie stopami o podłogę może wywołać wrażenie usiłowania ukrycia przez nas prawdy, natomiast siedzenie na brzegu krzesła sygnalizuje niepewność.   Z kolei zbyt mocne wychylanie się do tyłu i kładzenie na oparciu krzesła świadczy o zbytniej pewności siebie i arogancji. Najlepiej, jeśli nasza postawa będzie naturalna, a słuchając rekrutera lekko przechylimy się do przodu – będzie to oznaka zainteresowania

36 Co zrobić z rękoma? Sporo problemów nastręcza ułożenie rąk podczas rozmowy kwalifikacyjnej – wielu kandydatów zastanawia się, co właściwie należy z nimi zrobić. Ważne, aby ułożenie rąk dopasować do posady, o jaką się staramy. Jeśli praca wymaga dynamiczności i przebojowości, należy szybkimi, wyraźnymi ruchami rąk podkreślać wypowiadane przez nas słowa. Natomiast gdy aplikujemy do posady, gdzie liczy się niezawodność i konsekwencja, dłonie najlepiej ułożyć na kolanach. Pamiętajmy, aby unikać dotykania twarzy, a zwłaszcza ust i nosa. Jeśli w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przesłonimy dłonią usta, lub będziemy drapać się po nosie, to dla rekrutera będzie to sygnał, że usłyszeliśmy coś dla nas niewygodnego, lub właśnie skłamaliśmy. Nie należy też przybierać postawy zamkniętej, czyli krzyżować rąk na klatce piersiowej – jest to gest obronny świadczący o niepewności i defensywności.

37 Pierwsze wrażenie Pierwsze wrażenie o poznanej osobie trwa, jak przekonują naukowcy, od 4 do 6 sekund. W tym czasie rekruter dokonuje wstępnego „zaszufladkowania” nas. Decydujący jest więc sposób, w jaki wejdziemy do pomieszczenia i się przywitamy. Nasz krok powinien być pewny i swobodny, a uścisk dłoni mocny i dynamiczny. Najgorsze, co może się nam w tym momencie przytrafić, to wilgotne dłonie, które świadczą o strachu i zbyt silnym zdenerwowaniu. Nie podawajmy też wiotkiej dłoni – “śnięta ryba” to oznaka słabości. Trzeba pamiętać, aby zawsze patrzeć w oczy osobie, której podajemy dłoń.

38 KONTAKT WZROKOWY Bardzo ważne w mowie ciała jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego, który sygnalizuje otwartość i uczciwość. Jego brak jest interpretowany jako oznaka zdenerwowania i próby ukrycia czegoś. Na naszą niekorzyść zadziała wpatrywanie się w podłogę i mówienie bez patrzenia na rozmówcę – zostaniemy odebrani jako nieśmiali i zawstydzeni. Kontakt wzrokowy powinien być naturalny – należy unikać nieustannego “gapienia się”, bo to powoduje u naszego rozmówcy dyskomfort psychiczny i napięcie. Znając zasady mowy ciała, będziemy w stanie lepiej wyrazić swoje intencje, tak by gesty nie przeczyły naszym słowom. Opanowanie tej sztuki wymaga ćwiczeń, tym bardziej, że w sytuacji napięcia, które zawsze towarzyszy rozmowie kwalifikacyjnej, kontrolowanie swoich odruchów jest trudniejsze.

39 Testy kompetencyjne Większości pracodawców zależy na skróceniu czasu rekrutacji do minimum. Priorytetem jednak pozostaje zatrudnienie kandydata z najlepiej rozwiniętymi umiejętnościami w konkretnym zakresie. Najszybciej i najefektywniej w takiej sytuacji działają tzw. testy rekrutacyjne. Po analizie poszczególnych aplikacji, kandydatów zaprasza się na tę samą godzinę i przedkłada się im do rozwiązania zestaw zadań. Osoba, która wykona je najdokładniej zostanie zatrudniona. Pamiętajmy jednak, że testy sprawdzają nie tylko wiedzę, lecz także indywidualne cechy osobowości niezbędne na danym stanowisku

40 TYPY TESTÓW Testy wiedzy; Testy zdolności; Testy osobowości;

41 test wiedzy Sprawdzają one wiedzę merytoryczną, ściśle związaną z obowiązkami na danym stanowisku. Zasady oceny testu są jasne zarówno dla pracodawcy, jak i dla kandydata. Kwestią dyskusyjną mogą być jedynie ograniczenia czasowe, ponieważ fakt, że ktoś pracuje wolniej może świadczyć o jego dokładności, nie zaś o braku kompetencji. niestety, w przypadku testów trudno to zweryfikować.

42 TEST ZDOLNOŚCI Badają indywidualne predyspozycje kandydatów na poszczególne stanowiska np. odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, analizy danych, wyciągania wniosków. W zależności od typu stanowiska weryfikuje się zdolności komunikacyjne oraz autoprezentacje, co jest szczególnie istotne w pracy zespołowej lub w przypadku bezpośredniego kontaktu z klientem. W przypadku innych stanowisk większy nacisk kładzie się na zdolności przywódcze i umiejętność motywowania zespołu

43 TEST OSOBOWOŚCI W tym przypadku najtrudniej ocenić trafność udzielonych odpowiedzi, ponieważ pytania mają charakter abstrakcyjny, hipotetyczny i nie są związane z wiedzą merytoryczną wymaganą na danym stanowisku. Mają pomóc pracodawcy określić typ osobowości kandydata, jego kreatywność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów

44 SZANSE I ZAGROŻENIA NA RYNKU PRACY
Zagrożenia związane z poszukiwaniem pracy to m. in.: za dużo osób kończy kierunek ten sam brak chęci do pracy za duże wymagania pracodawców nie można założyć rodziny brak pracodawców

45 Szanse na rynku pracy Staże dla młodzieży; Kursy; Szkolenia;
Programy indywidualne; Wolontariat; Ochotnicze Hufce Pracy; Pomoc przy założeniu własnej działalności;

46 Przydatne strony www www.praca.gov.pl www.gazeta.praca.pl

47


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie ID grupy: 97/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Lokalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google