Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podjęte działania: Miasto w maju 2004 roku we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej zorganizowało konkurs dla studentów, w którym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podjęte działania: Miasto w maju 2004 roku we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej zorganizowało konkurs dla studentów, w którym."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Podjęte działania: Miasto w maju 2004 roku we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej zorganizowało konkurs dla studentów, w którym młodzi architekci mogli pokazać swoja wizje rozbudowy terenów przydworcowych. W styczniu 2005 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dający podwaliny prawne do prac projektowych. W tym samym roku Urząd Miejski w Tczewie wraz z Politechniką Gdańską zorganizował ogólnopolski konkurs architektoniczny pt. Węzeł integracyjny w Tczewie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rejonu dworca kolejowego w Tczewie. Przedmiotem konkursu było sporządzenie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej dla rejonu dworca kolejowego w Tczewie W grudniu 2005 r. rozstrzygnięto konkurs, ogłaszając 3 równorzędne III miejsca. W styczniu 2006 r. odbyła się w Tczewie konferencja Dworzec kolejowy w strukturze miasta – nowe szanse. Od marca do czerwca 2006 r. odbywały się spotkania autorów prac konkursowych, członków sądu konkursowego, ekspertów oraz operatorów komunikacyjnych, PKP i Poczty S.A. Uzyskano koncepcję organizacji ruchu, a przy współudziale Radnych Rady Miejskiej przyjęto ostateczną koncepcję zagospodarowania otoczenia dworca PKP w Tczewie. W październiku 2006 r. przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej, który wygrało Biuro Projektowo – Inżynieryjne Redan Sp. z o.o. ze Szczecina.

4 W wyniku przeprowadzonego przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców zadania – w przypadku nadzoru inwestycyjnego i pełnienia roli Kierownika Projektu w imieniu inwestora podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjno-Projektowych w Tczewie, wykonawcą robót była Firma Dekpol Sp. z o.o. z Pinczyna. Należy podkreślić, że miasto Tczew z tytułu jakości przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlano- montażowych tego przedsięwzięcia uzyskało wyróżnienie w konkursie Kryształy Przetargów Publicznych 2012 w kategorii: Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo- komunikacyjnej. Realizacja zadania trwała od czerwca 2010 r. do lutego 2012 r., bez przekroczenia terminów umownych, w sposób bardzo sprawny i dobrze zorganizowany. Było to o tyle istotne, że placem budowy był obszar ponad 5 hektarów w centralnej części miasta, newralgicznej komunikacyjnie, gdzie należało elastycznie reagować na udrażnianie ciągłego ruchu pieszego do dworca PKP, ponadto pozostający pod presją obserwacji mieszkańców.

5

6 Środki własne Gminy Miejskiej Tczew, dzięki skutecznemu aplikowaniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w maju 2009 r. zostały wzmocnione dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wniosek odnosił się do Priorytetu 4 Programu: Regionalny system transportowy, działanie 4.3.: Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych. Finansowanie projektu Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie przedstawiało się następująco: Wartość projektu: 27 176 380 zł Wartość kwalifikowalna: 16 131 050 zł Wartość niekwalifikowalna: 11 045 300 zł Wartość dofinansowania: 12 098 290 zł Skąd miasto miało na to pieniądze? I ile to kosztowało?

7

8

9

10 Otwarcie węzła nastąpiło 14 lutego 2012 r. Symboliczną wstęgę przeciął Marszałek Województwa Pan Mieczysław Struk, podkreślając w swoim wystąpieniu wysoką ocenę dla projektu na etapie konkursu RPO WP, wrażenie efektu już wykonanej inwestycji i jej znaczenie dla regionu.


Pobierz ppt "Podjęte działania: Miasto w maju 2004 roku we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej zorganizowało konkurs dla studentów, w którym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google