Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej"— Zapis prezentacji:

1 CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej
WSD DROHICZYN 2007/08 Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki

2 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
ZAWARTOŚĆ UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM DOJRZAŁA WIARA CEL KATECHEZY-DROHICZYN

3 UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE
CEL KATECHEZY = NADRZĘDNY = OSTATECZNY CEL EDUKACYJNY = KATECHETYCZNY (OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: SZCZEGÓŁOWE POSTAWY, UMIEJĘTNOŚCI, WIADOMOŚCI) CEL KATECHEZY-DROHICZYN

4 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
ZAWARTOŚĆ UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM DOJRZAŁA WIARA CEL KATECHEZY-DROHICZYN

5 ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM JAKO CEL KATECHEZY
CHRYSTOCENTRYZM WE WSPÓŁCZESNYM NAUCZANIU KOŚCIOŁA CHRYSTOCENTRYZM WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY CEL KATECHEZY-DROHICZYN

6 ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM JAKO CEL KATECHEZY
CHRYSTOCENTRYZM WE WSPÓŁCZESNYM NAUCZANIU KOŚCIOŁA: MIEJSCE CHRYSTUSA W PRZEPOWIADANIU EWANGELII PRZED SOBOREM WATYKAŃSKIM II MIEJSCE CHRYSTUSA W PRZEPOWIADANIU EWANGELII PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II KDK 22; RH 1,10,11,14. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

7 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
Ponieważ Chrystus jest zarazem Synem Bożym i nowym Adamem, odsłania on jednocześnie misterium Boga i misterium człowieka oraz jego najwyższe powołanie. Por. KDK 22 „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii” RH 1 CEL KATECHEZY-DROHICZYN

8 ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM JAKO CEL KATECHEZY
CHRYSTOCENTRYZM WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY: ISTOTA TREŚĆ METODY CEL KATECHEZY-DROHICZYN

9 CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY: ISTOTA
„Ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” CT 5; KKK 426. „Kto został powołany do nauczania Chrystusa”, powinien starać się o tę „najwyższą wartość poznania Chrystusa”KKK 428, bowiem „z przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go, ewangelizowania i prowadzenia innych do TAK wiary w Jezusa Chrystusa”KKK 429. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

10 CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY: TREŚĆ
CHRYSTOCENTRYZM JEST OSIĄ PRZEWODNIĄ KATECHIZMU „Chrystus jest pierwszym i ostatecznym odniesieniem katechezy” KKK 1698 TRZY ZASADY TREŚCI KATECHEZY: INTEGRALNOŚĆ – CAŁA PRAWDA O CHRYSTUSIE BOGU I CZŁOWIEKU CT 29; DOK 30. WIERNOŚĆ BOGU I CZŁOWIEKOWI – MA ZAWSZE PROWADZIĆ DO CHRYSTUSA, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA POZNAĆ KIM JEST CZŁOWIEK I JAKIE JEST JEGO PRZEZNACZENIE PDK 73 TEOCENTRYZM, EKLEZJOCENTRYZM I PERSONALIZM CEL KATECHEZY-DROHICZYN

11 CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY: METODA
TA SAMA METODA W KATECHEZIE, JAKĄ POSŁUGIWAŁ SIĘ CHRYSTUS PEDAGOGIKA JEZUSA ZA DOK 140: PRZYJĘCIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA, ZWŁASZCZA UBOGIEGO, NIC NIE ZNACZĄCEGO W OCZACH LUDZKICH, GRZESZNIKA, JAKO MIŁOWANEGO PRZEZ BOGA; SZCZERE GŁOSZENIA KRÓLESTWA BOŻEGO STYL DELIKATNEJ I SILNEJ MIŁOŚCI, WYZWALAJĄCEJ OD ZŁA I ROZWIJAJĄCEJ ŻYCIE NAGLĄCE ZAPROSZENIE DO ŻYCIA UKIERUNKOWANEGO PRZEZ WIARĘ W BOGA, NADZIEJĘ KRÓLESTWA I MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO WYKORZYSTANIE BOGACTW KOMUNIKACJI MIĘDZYOSOBOWEJ, JAK SŁOWO, MILCZENIE, METAFORA, OBRAZ. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

12 Novo millennio ineunte:
„Nie trzeba wyszukiwać nowego programu. Program już istnieje: ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć z Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać hostorię, aż osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie” NMI 29. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

13 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
ZAWARTOŚĆ UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM DOJRZAŁA WIARA CEL KATECHEZY-DROHICZYN

14 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
DOJRZAŁA WIARA Celem katechezy jest także „konkretna pomoc w żywym, bezpośrednim i czynnym wyznawaniu wiary” DOK 66. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

15 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
DOJRZAŁA WIARA Dwa wymiary wiary Przymioty wiary Eklezjalny charakter CEL KATECHEZY-DROHICZYN

16 DOJRZAŁA WIARA: DWA WYMIARY - DOK 92
Wymiar przedmiotowy - zwerbalizowanie tego, co zostało objawione przez Boga i uznanie za prawdę. Wymiar podmiotowy - udzielone pod wpływem łaski przylgnięcie do Boga, który się objawia. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

17 DOJRZAŁA WIARA: PRZYMIOTY – KKK 150-165
Oparcie się na autorytecie Boga Uznawanie zasad pedagogicznych uwzględniających wymiar nadprzyrodzony Charakter dialogiczny – wiara szukająca rozumienia Charakter egzystencjalny – dająca motywację Charakter eschatologiczny – wiara przekracza to co ziemskie CEL KATECHEZY-DROHICZYN

18 DOJRZAŁA WIARA: EKLEZJALNY CHARAKTER
od Wierzę do Wierzymy „Wyznanie wiary jest pełne tylko wtedy, gdy ma odniesienie do Kościoła”DOK 83. „WSPÓLNOTA KOŚCIELNA JEST POCZĄTKIEM, MIEJSCEM I CELEM KATECHEZY” DOK 254. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

19 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
WIARA DOMAGA SIĘ, BY BYŁA ZNANA, CELEBROWANA, PRZEŻYWANA I WYRAŻANA W MODLITWIE, MA BYĆ ONA PONAD TO PRZEŻYWANA WE WSPÓLNOCIE ORAZ POPRZEZ DZIAŁANIE MISYJNE, DZIELONA I GŁOSZONA INNYM LUDZIOM, KTÓRZY JEJ NIE ZNAJĄ, BĄDŹ NIĄ NIE ŻYJĄ. DOK 84. CEL KATECHEZY-DROHICZYN

20 CEL KATECHEZY-DROHICZYN
KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CEL KATECHEZY-DROHICZYN


Pobierz ppt "CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google