Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej WSD DROHICZYN 2007/08 Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej WSD DROHICZYN 2007/08 Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki."— Zapis prezentacji:

1 CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej WSD DROHICZYN 2007/08 Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki

2 CEL KATECHEZY-DROHICZYN2 ZAWARTOŚĆ UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM DOJRZAŁA WIARA

3 CEL KATECHEZY-DROHICZYN3 UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE CEL KATECHEZY = NADRZĘDNY = OSTATECZNY CEL EDUKACYJNY = KATECHETYCZNY (OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: SZCZEGÓŁOWE POSTAWY, UMIEJĘTNOŚCI, WIADOMOŚCI)

4 CEL KATECHEZY-DROHICZYN4 ZAWARTOŚĆ UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM DOJRZAŁA WIARA

5 CEL KATECHEZY-DROHICZYN5 ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM JAKO CEL KATECHEZY CHRYSTOCENTRYZM WE WSPÓŁCZESNYM NAUCZANIU KOŚCIOŁA CHRYSTOCENTRYZM WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY

6 CEL KATECHEZY-DROHICZYN6 ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM JAKO CEL KATECHEZY CHRYSTOCENTRYZM WE WSPÓŁCZESNYM NAUCZANIU KOŚCIOŁA: –MIEJSCE CHRYSTUSA W PRZEPOWIADANIU EWANGELII PRZED SOBOREM WATYKAŃSKIM II –MIEJSCE CHRYSTUSA W PRZEPOWIADANIU EWANGELII PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II KDK 22; RH 1,10,11,14.

7 CEL KATECHEZY-DROHICZYN7 Ponieważ Chrystus jest zarazem Synem Bożym i nowym Adamem, odsłania on jednocześnie misterium Boga i misterium człowieka oraz jego najwyższe powołanie. Por. KDK 22 Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii RH 1

8 CEL KATECHEZY-DROHICZYN8 ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM JAKO CEL KATECHEZY CHRYSTOCENTRYZM WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY: –I–ISTOTA –T–TREŚĆ –M–METODY

9 CEL KATECHEZY-DROHICZYN9 CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY: ISTOTA Ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości CT 5; KKK 426. Kto został powołany do nauczania Chrystusa, powinien starać się o tę najwyższą wartość poznania ChrystusaKKK 428, bowiem z przenikniętego miłością poznania Chrystusa rodzi się pragnienie głoszenia Go, ewangelizowania i prowadzenia innych do TAK wiary w Jezusa ChrystusaKKK 429.

10 CEL KATECHEZY-DROHICZYN10 CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY: TREŚĆ CHRYSTOCENTRYZM JEST OSIĄ PRZEWODNIĄ KATECHIZMU Chrystus jest pierwszym i ostatecznym odniesieniem katechezy KKK 1698 TRZY ZASADY TREŚCI KATECHEZY: –I–INTEGRALNOŚĆ – CAŁA PRAWDA O CHRYSTUSIE BOGU I CZŁOWIEKU CT 29; DOK 30. –W–WIERNOŚĆ BOGU I CZŁOWIEKOWI – MA ZAWSZE PROWADZIĆ DO CHRYSTUSA, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA POZNAĆ KIM JEST CZŁOWIEK I JAKIE JEST JEGO PRZEZNACZENIE PDK 73 –T–TEOCENTRYZM, EKLEZJOCENTRYZM I PERSONALIZM

11 CEL KATECHEZY-DROHICZYN11 CHRYSTOCENTRYZM KATECHEZY: METODA TA SAMA METODA W KATECHEZIE, JAKĄ POSŁUGIWAŁ SIĘ CHRYSTUS PEDAGOGIKA JEZUSA ZA DOK 140: –P–PRZYJĘCIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA, ZWŁASZCZA UBOGIEGO, NIC NIE ZNACZĄCEGO W OCZACH LUDZKICH, GRZESZNIKA, JAKO MIŁOWANEGO PRZEZ BOGA; –S–SZCZERE GŁOSZENIA KRÓLESTWA BOŻEGO –S–STYL DELIKATNEJ I SILNEJ MIŁOŚCI, WYZWALAJĄCEJ OD ZŁA I ROZWIJAJĄCEJ ŻYCIE –N–NAGLĄCE ZAPROSZENIE DO ŻYCIA UKIERUNKOWANEGO PRZEZ WIARĘ W BOGA, NADZIEJĘ KRÓLESTWA I MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO –W–WYKORZYSTANIE BOGACTW KOMUNIKACJI MIĘDZYOSOBOWEJ, JAK SŁOWO, MILCZENIE, METAFORA, OBRAZ.

12 CEL KATECHEZY-DROHICZYN12 Novo millennio ineunte: Nie trzeba wyszukiwać nowego programu. Program już istnieje: ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć z Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać hostorię, aż osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie NMI 29.

13 CEL KATECHEZY-DROHICZYN13 ZAWARTOŚĆ UŚCIŚLENIA TERMINOLOGICZNE ZAŻYŁOŚĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM DOJRZAŁA WIARA

14 CEL KATECHEZY-DROHICZYN14 DOJRZAŁA WIARA Celem katechezy jest także konkretna pomoc w żywym, bezpośrednim i czynnym wyznawaniu wiary DOK 66.

15 CEL KATECHEZY-DROHICZYN15 DOJRZAŁA WIARA Dwa wymiary wiary Przymioty wiary Eklezjalny charakter

16 CEL KATECHEZY-DROHICZYN16 DOJRZAŁA WIARA: DWA WYMIARY - DOK 92 Wymiar przedmiotowy - zwerbalizowanie tego, co zostało objawione przez Boga i uznanie za prawdę. Wymiar podmiotowy - udzielone pod wpływem łaski przylgnięcie do Boga, który się objawia.

17 CEL KATECHEZY-DROHICZYN17 DOJRZAŁA WIARA: PRZYMIOTY – KKK 150-165 Oparcie się na autorytecie Boga Uznawanie zasad pedagogicznych uwzględniających wymiar nadprzyrodzony Charakter dialogiczny – wiara szukająca rozumienia Charakter egzystencjalny – dająca motywację Charakter eschatologiczny – wiara przekracza to co ziemskie

18 CEL KATECHEZY-DROHICZYN18 DOJRZAŁA WIARA: EKLEZJALNY CHARAKTER od Wierzę do Wierzymy Wyznanie wiary jest pełne tylko wtedy, gdy ma odniesienie do Kościoła DOK 83. WSPÓLNOTA KOŚCIELNA JEST POCZĄTKIEM, MIEJSCEM I CELEM KATECHEZY DOK 254.

19 CEL KATECHEZY-DROHICZYN19 WIARA DOMAGA SIĘ, BY BYŁA ZNANA, CELEBROWANA, PRZEŻYWANA I WYRAŻANA W MODLITWIE, MA BYĆ ONA PONAD TO PRZEŻYWANA WE WSPÓLNOCIE ORAZ POPRZEZ DZIAŁANIE MISYJNE, DZIELONA I GŁOSZONA INNYM LUDZIOM, KTÓRZY JEJ NIE ZNAJĄ, BĄDŹ NIĄ NIE ŻYJĄ. DOK 84.

20 CEL KATECHEZY-DROHICZYN20 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CEL KATECHEZY Wybrane zagadnienia z katechetyki fundamentalnej WSD DROHICZYN 2007/08 Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google