Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Styczeń 2014 Od 18 do 25 stycznia w wielu krajach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchód tego Tygodnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Styczeń 2014 Od 18 do 25 stycznia w wielu krajach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchód tego Tygodnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Styczeń 2014

3 Od 18 do 25 stycznia w wielu krajach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchód tego Tygodnia związany jest ze Świętem Zesłania Ducha Świętego. W tym roku jako hasło tygodnia modlitw wybrano słowa: Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1, 13)

4 Chiara Lubich praktykowała zawsze pisanie komentarzy do wybranego wersetu biblijnego. Aby kontynuować jej dzieło, proponujemy tekst ze stycznia 2005 roku, będący jej komentarzem do wersetu Chrystus, fundamentem Kościoła (por. 1 Kor 3, 11), który może pomóc nam pogłębić tegoroczne hasło.

5 "Chrystus, jedynym fundamentem Kościoła" (por. 1 Kor 3,11)

6 Był rok 50., kiedy św. Paweł przybył do Koryntu, wielkiego miasta Grecji, znanego jako ważny port handlowy i żywe środowisko wielu prądów myślowych.

7 Apostoł przez 18 miesięcy głosił tam Ewangelię, kładąc podwaliny pod rozwijającą się wspólnotę chrześcijańską. Ci, którzy po nim przybyli, kontynuowali dzieło ewangelizacji.

8 Ale nowym chrześcijanom groziło przywiązanie się bardziej do ludzi, którzy przynosili im przesłanie Chrystusa, niż do samego Chrystusa.

9 W ten sposób powstawały frakcje: Ja jestem Pawła – mówili jedni; a inni, zwracając się do ulubionego apostoła Ja jestem Apollosa, czy też Jestem Piotra.

10 W obliczu podziału, który zakłócał życie wspólnoty, Paweł dobitnie tłumaczy, że budowniczych Kościoła – który porównuje do budowli, do świątyni – może być wielu, ale jeden jest tylko fundament, żywa skała: Jezus Chrystus.

11 W tym miesiącu, szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Kościoły i wspólnoty kościelne wspólnie przypominają, że jedynym ich fundamentem jest Chrystus i że jedynie wtedy, gdy do Niego należą i żyją Jego jedyną Ewangelią, mogą odnaleźć pełną i widoczną jedność pomiędzy sobą.

12 "Chrystus, jedynym fundamentem Kościoła"

13 Oprzeć nasze życie na fundamencie Chrystusa oznacza być jedno z Nim, myśleć tak jak On myśli, chcieć tego, czego On chce, żyć tak, jak On.

14 Ale jak założyć w Nim fundamenty, jak się w Nim zakorzenić? W jaki sposób stać się jedno z Chrystusem? Wprowadzając w życie Ewangelię.

15 Jezus jest Słowem Boga, które stało się Ciałem. A jeśli On jest Słowem, które przyjęło ludzką naturę, my staniemy się prawdziwymi chrześcijanami, jeśli całe swe życie będziemy kształtowali według Słowa Bożego.

16 Jeśli żyjemy Jego słowami, więcej – jeśli Jego Słowa nas ożywiają tak, że stajemy się żywym Słowem, jesteśmy z Nim jedno, jesteśmy coraz ściślej z Nim związani: wtedy nie istnieją już ja czy my, lecz we wszystkich żyje Słowo.

17 Możemy sądzić, że żyjąc w taki sposób przyczyniamy się do tego, by jedność między wszystkimi chrześcijanami stała się rzeczywistością.

18 Tak jak ciało, aby żyć – oddycha, podobnie dusza, aby żyć – żyje Słowem Bożym.

19 Jednym z pierwszych tego owoców są narodziny Jezusa w nas i pomiędzy nami.

20 A to powoduje zmianę mentalności: zaszczepia we wszystkich sercach – Europejczyków, czy też Azjatów, Australijczyków, Amerykanów, Afrykanów – uczucia samego Chrystusa, zarówno wobec sytuacji, pojedynczych osób, jak i społeczeństw. [...]

21 Życie Słowem uwalnia nas od ludzkich uwarunkowań, przynosi radość, pokój, prostotę, pełnię życia, światło. Pozwalając nam przylgnąć do Chrystusa, przemienia nas stopniowo w drugiego Chrystusa.

22 "Chrystus, jedynym fundamentem Kościoła"

23 Jest jednak takie Słowo, które streszcza wszystkie inne. Jest nim: miłować. Miłować Boga i bliźniego. Jezus streszcza w nim całe Prawo i Proroków (por. Mt 22, 40).

24 Rzeczywiście, każde Słowo Ewangelii, mimo że wyrażone różnymi ludzkimi pojęciami, jest Słowem Bożym, a ponieważ Bóg jest Miłością, każde Słowo jest miłością.

25 Jak więc żyć w tym miesiącu? W jaki sposób przylgnąć do Chrystusa, jedynego fundamentu Kościoła? Kochając tak, jak On sam nas nauczył.

26 Kochaj i rób co chcesz, powiedział św. Augustyn, jakby streszczając normy życia Ewangelią, ponieważ kochając nie zbłądzisz, lecz zrealizujesz w pełni wolę Boga.

27 Tekst: Chiara Lubich Publikowane w: Citta Nuova 2004/24. Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido DOmina (Sycylia - Włochy) * * * Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org "Chrystus, jedynym fundamentem Kościoła"


Pobierz ppt "Słowo Życia Styczeń 2014 Od 18 do 25 stycznia w wielu krajach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchód tego Tygodnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google