Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Ostrava, 28 listopad 2011 r. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Ostrava, 28 listopad 2011 r. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.:"— Zapis prezentacji:

1 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Ostrava, 28 listopad 2011 r. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

2 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna powstała 24 czerwca 2003 roku. OROT jest stowarzyszeniem i działa dzięki pracy społecznej swoich członków. OROT według stanu na dzień 17 sierpnia 2011 r. zrzesza 97 członków, w tym samorządy, firmy, stowarzyszenia, uczelnie wyższe oraz osoby fizyczne.

3 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl 1.Na dzień 17.08.2011 r. w OROT zrzeszonych jest 97 członków, w tym: samorządy, stowarzyszenia, firmy, szkoły wyższe, osoby fizyczne. 2. Budżet OROT w 2010 roku wyniósł ok. 1.600 000 PLN: -składki członkowskie – 331 107,30 PLN (w tym 309 576,60 PLN - Samorząd Województwa Opolskiego) - wartość projektów unijnych prowadzonych przez OROT – 1.186 164,17 PLN - dotacje konkursowe – 28 000 PLN

4 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

5 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

6 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

7 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl OROT została powołana i działa w celu: kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowania i rozwijania działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego, inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki, inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, integracji gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki, koordynacji wszelkich działań proturystycznych,

8 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl OROT została powołana i działa w celu c.d.: stwarzania warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych, propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii ochrony środowiska, doskonalenia kadr, prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analizy, prowadzenia i koordynowania systemu informacji turystycznej w województwie, propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

9 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Cele statutowe OROT realizowane są m.in. poprzez udział w imprezach promocyjnych o charakterze targowym w kraju i za granicą, wydawnictwa i konkursy promujące walory turystyczne Śląska Opolskiego, doskonalenie kadry turystycznej poprzez organizację szkoleń, organizacje imprez study tour i study press, przygotowywanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki i promocji województwa.

10 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Na wyżej wymienione zadania pozyskiwane są środki zewnętrze w ramach dotacji i konkursów (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego) oraz w ramach funduszy Unii Europejskiej (Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska) na realizację mikroprojektu).

11 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT: 1.W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn Przewodnik terenowy po województwie opolskim. Termin realizacji: 01.03.2010 r. – 31.03.2011 r. Całkowita wartość projektu: 695 168 PLN. W ramach projektu przeprowadzono kurs przewodnika terenowego po woj. opolskim dla 60 osób (w tym 65% kobiet). Całość szkolenia składała się z: zajęć praktycznych i teoretycznych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nauki języka obcego innowacyjną metodą ACCUEIL (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki).

12 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT: 2. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn Inwestycja w siebie - miarą Twojego sukcesu! Termin realizacji: 01.01.2010 – 30.11.2010 r. Całkowita wartość projektu: 592 280 PLN Projekt polegał na przeprowadzeniu czterech rodzajów szkoleń wraz z doradztwem psychologicznym i zawodowym dla grupy osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat poświadczający zdobycie nowych umiejętności. Partnerstwo OROT w projekcie.

13 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT: 3. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 projekt pn Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej. Termin realizacji: 26.02.2009 – 28.02.2010 r. Całkowita wartość projektu: 490 996,17 PLN W ramach projektu utworzono, przebudowano i wyposażono regionalny punkt informacji turystycznej oraz stworzono regionalny portal turystyczny wraz z systemem rezerwacyjnym w czterech językach. Zatrudniono profesjonalny personel, władający kilkoma językami obcymi do obsługi Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej.

14 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT: 4. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn. Południowo-Zachodni Szlak Cystersów Termin realizacji: 2009 – 2012 Szacunkowa całkowita wartość projektu: 36 803 890 PLN Projekt realizowany jest na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie liczny turystów kulturowych, pielgrzymkowych, uczestników turystyki edukacyjnej (dzieci i młodzieży) oraz pozyskanie nowej grupy – turystów tranzytowych (obiekty szlaku zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S3). W projekcie bierze udział 29 partnerów, w tym Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

15 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT: 5. Na zlecenie PARP projekt pn. Turystyka wspólna sprawa – partnerstwo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Termin realizacji: 2006 – 2008 Całkowita wartość projektu: 2 579 419,84 PLN W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt szkoleń dla przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W sumie przeszkolono 1.100 osób.

16 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT przy współpracy z Czechami: 1. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy projekt pn. System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego. Termin realizacji: 15.07.2007 – 29.01.2008 r. Całkowita wartość projektu: 230 539,89 PLN Projekt dot. stworzenia wspólnego polsko czeskiego systemu informacji turystycznej dla Regionu Opolskiego i pogranicza czeskiego. Z funduszy unijnych zakupiono i zamontowano 8 infomatów po stronie polskiej (2 w Opolu, 1 w Nysie, 1 w Otmuchowie, 1 w Prudniku, 1 w Paczkowie, 1 w Głuchołazach i 1 w Brzegu), prezentujących portal turystyczny w czterech językach. Partnerem był Kraj Ołomuniecki.

17 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT przy współpracy z Czechami: 2. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy projekt pn Promocja atrakcji turystycznych województwa opolskiego i ołomunieckiego Termin realizacji: 01.06.2005 – 30.09.2006 r. Całkowita wartość projektu: 146 489,30 PLN Projekt dotyczył promocji atrakcji turystycznych regionu opolskiego i ołomunieckiego poprzez: organizację"Dni polsko-czeskich" na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu

18 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl 2. c.d. organizację "Dni polsko-czeskich" na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Opolu wydanie wydawnictwa opisującego (w trzech językach) najciekawsze atrakcje turystyczne (w tym agroturystykę) i dziedzictwo kulturowe po obu stronach granicy, wydanie mapy obszaru objętego projektem z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi. Projekty unijne zrealizowane przez OROT przy współpracy z Czechami:

19 3. W ramach PO WT 2007-2013 RCz- RP projekt pn Szlacheckie rezydencje i ruch turystyczny. Projekt został zrealizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z Revitalizace KUKS o.p.s. (Hradec Kralove). W ramach projektu odbyła się konferencja nt. wykorzystania Szlacheckich rezydencji na pograniczu polsko-czeskim. Efektem powstał przewodnik promujący, po 4 szlacheckie obiekty z każdego obszaru, tj. po stronie Polskiej: opolskiego oraz dolnośląskiego i po stronie czeskiej: pardubickiego i kralovehradeckiego oraz oddalone od obiektu maksymalnie o 10 km atrakcje turystyczne. Projekty unijne zrealizowane przez OROT przy współpracy z Czechami: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

20 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

21 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

22 4. W ramach PO WT 2007-2013 RCz- RP projekt pn Militarne zabytki jako cele turystyczne (Vojenské památky a pevnosti jako turistické cíle) Projekt został zrealizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z Revitalizace KUKS o.p.s. (Hradec Kralove). Dalszymi partnerami są: województwo dolnośląskie, region kralovohradecki (Czechy), bańsko bystrzycki region (Słowacja). W ramach projektu odbyła się konferencja w Hradcu Kralove na temat wykorzystania zabytków militarnych jako turystycznych celi. Efektem będzie powstanie przewodnika po militarnych obiektach, które wspólnie stworzą szlak turystyczny. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT przy współpracy z Czechami:

23 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

24 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty unijne zrealizowane przez OROT przy współpracy z Czechami:

25 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Pozostałe projekty realizowane przez OROT: 1.Wsparcie organizacyjne i sprzętowe wybranych punktów IT na terenie woj. opolskiego, w tym zakup i montaż infokiosków. Projekt realizowany przez Polską Organizację Turystyczną przy współudziale OROT. Przewidywany termin realizacji: IV 2011 – IV 2012 2.Akcja informacyjna pn Opolszczyzna miejsce niejedno z wielu, która miała na celu cykl spotkań w powiatach województwa opolskiego (11 spotkań) na temat wskazania możliwości pozyskania środków UE na projekty turystyczne przez firmy, samorządy i stowarzyszenia turystyczne. Realizacja: kwiecień – maj 2009 roku.

26 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Pozostałe projekty realizowane przez OROT: 3. Szkolenia organizowane przez OROT, skierowane do pracowników punktów Informacji Turystycznej. Realizacja: lata 2008-2009. 4. Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w ramach Kontraktu dla województwa opolskiego na lata 2004-2006 oraz procedur konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lata 2007 -2011. 5. Pozyskanie dotacji Ministerstwa Gospodarki na opracowanie dokumentu pn Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013. Realizacja: 2005 rok.

27 Projekty realizowane / planowane do realizacji przez OROT 1.W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt pn Przewodnik terenowy po województwie opolskim II. Termin realizacji: 01.12.2011 r. – 31.03.2013 r. Całkowita wartość projektu: 853 590 PLN. W ramach projektu zostanie ponownie przeprowadzony kurs przewodnika terenowego po woj. opolskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo uczestnicy odbędą kurs nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl

28 2. W ramach PO WT 2007-2013 RCz- RP projekt pn Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych Projekt jest realizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z KLACR o.s czeskim klastrem turystycznym kraju morawsko-śląskiego. Głównym celem projektu jest utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej, wzmocnienie pozycji klastra turystycznego po stronie czeskiej, integracja transgraniczna i rozwój perspektywnej współpracy między podmiotami partnerskimi, wzajemne zbliżanie obu tradycji kulturowych oraz różnic narodowych. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Projekty realizowane / planowane do realizacji przez OROT

29 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl 2. W ramach PO WT 2007-2013 RCz- RP projekt pn Badania ruchu turystycznego na pograniczu pl-cz szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów Projekt jest realizowany przy współpracy OROT (woj. opolskie) z KLACR o.s - czeskim klastrem turystycznym kraju morawsko-śląskiego. Rolę partnera merytorycznego w projekcie pełni Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu. Projekt ukierunkowany jest na usprawnienie i profesjonalizację ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim. Celem projektu jest przeprowadzenie badań ruchu turystycznego oraz opracowanie i publikacja sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz z bezpłatnym kolportażem wśród samorządów lokalnych oraz branży turystycznej w woj. opolskim i Kraju Morawsko–Śląskim. Projekty realizowane / planowane do realizacji przez OROT

30 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Konkursy organizowane przez OROT: Opolska pamiątka, realizacja: 2007-2008 Turystyczne Skarby Opolszczyzny, realizacja: 2007-2009 Najlepszy artykuł turystyczny o Opolszczyźnie, realizacja: 2007- 2009 Konkurs na najlepszy produkt turystyczny Śląska Opolskiego – Certyfikat OROT, realizacja: 2009 – nadal

31 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Laureaci konkursu na najlepszy produkt turystyczny Śląska Opolskiego Certyfikat OROT 2011

32 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Konkursy i wydarzenia OROT: EDEN – konkurs na najlepszą europejską destynację turystyczną, realizacja: 2010 – 2011 – przy współpracy z POT Perły w koronie (przy współpracy z portalem www.naszemiasto.pl pod patronatem Radia Opole), realizacja: 2010-nadal www.naszemiasto.pl Cykl nagrań w Radiu Opole, promujących zamki i pałace Śląska Opolskiego – realizacja: 2010

33 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna uczestniczy również w targach turystycznych oraz organizuje stoiska wystawiennicze Śląska Opolskiego w kraju i za granicą. W swojej działalności promocyjnej OROT skupia się na najbardziej prestiżowych międzynarodowych Targach Turystyki ITB Berlin oraz na największych w Polsce TOUR SALON w Poznaniu. Ponadto OROT prezentuje województwo opolskie oraz swoich członków na Targach Turystyki w sąsiednich województwach i państwach, tj. Niemcy i Republika Czeska (Praga, Brno, Hradec Kralove).

34 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Opolskie na ITB Berlin 2011

35 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl OROT organizuje również wizyty studyjne w ramach Study Tour i Study Press. Dotychczas Śląsk Opolski zaprezentowano przedstawicielom z następujących państw: 2011 – Rosja, Niemcy, Finlandia 2010 – Węgry, Niemcy, Republika Czeska, Polska, Rosja i Japonia 2009 – Francja, Niemcy 2008 – Izrael, Belgia 2007 – Niemcy, Węgry 2006 – Litwa, Łotwa, Włochy, Republika Czeska 2005 – 2003 – Polska, Hiszpania

36 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl TV Rossija K podczas Study Tour

37 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl Do zadań OROT należy również koordynacja regionalnego systemu informacji turystycznej - Certyfikacja Punktów Informacji Turystycznej w województwie opolskim. Cele certyfikacji: stworzenie przejrzystego i komparatywnego systemu informacji turystycznej, włączenie certyfikowanych punktów informacji turystycznej do ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, podniesienie jakości świadczonych usług, zwiększenie ilości punktów IT na terenie woj. opolskiego

38 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl Opolskie Centrum Informacji Turystycznej

39 ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl Opolskie Centrum Informacji Turystycznej zostało stworzone z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Projekt pn Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej. Termin realizacji: 26.02.2009 – 26.02.2010 r. Całkowita wartość projektu: 490 996,17 PLN W skład Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej wchodzi punkt wojewódzkiej informacji turystycznej oraz największy portal regionalny www.visitopolskie.pl

40 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl

41 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl

42 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl Działalność Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej. 1.Profesjonalne i sprawne udzielanie informacji turystycznej. 2.Bieżące administrowanie i aktualizowanie regionalnego portalu informacji turystycznej VISITOPOLSKIE.PL. 3.Realizacja lub partnerstwo w konkursach i innych przedsięwzięciach promujących turystykę oraz walory regionu. 4.Współorganizacja z OROT wizyt studyjnych oraz obsługa innych grup zorganizowanych z kraju i ze świata. 5.Współpraca przy realizacji wydawnictw, przewodników i publikacji.

43 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl 1. Profesjonalne i sprawne udzielanie informacji turystycznej 2 informatorów turystycznych, władających językami: angielskim, niemieckim, czeskim i słowackim. Okresowo wspierani są przez stażystów i praktykantów. Dotychczas w OCIT staże i praktyki odbyły osoby nie tylko z Polski ale również z Czech i Białorusi. Centrum czynne jest w sezonie letnim przez 7 dni w tygodniu, w pozostałych miesiącach – 6 dni w tygodniu. Możliwość uzyskania informacji osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez komuniaktor GG i SKYPE. Od 1 kwietnia 2010 r. do 31 października 2011 r. Centrum odwiedziło 3059 osób.

44 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl

45 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl 2. Regionalny portal Od 1 marca 2010 r. do 31 października 2011 r. regionalny portal turystyczny www.visitopolskie.pl odwiedzono 227 893 razy, z czego unikalnych użytkowników było 175 805, a liczba kolejnych osłon wyniosła aż 434 631.

46

47 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl Źródłem ogólnej liczby odwiedzin strony tj. 227 893 jest 89 państw z całego świata.

48 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl Kraj / terytorium Odwiedziny % nowych odwiedzin Polska208 51276,48% Niemcy10 74781,53% Stany Zjednoczone1 61896,97% Nieokreślony1 17485,01% Wielka Brytania1 10991,07% Republika Czeska1 10379,60% Holandia92386,24% Irlandia28392,23% Austria22091,82% Francja21293,40%

49 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl Portal cieszy się niezwykłą popularnością i wciąż poszerza swoje grono odbiorców. Istnieje również grupa stałych bywalców. Prawie 23% odwiedzających to stali użytkownicy, którzy systematycznie korzystają z informacji zamieszczanych na www.visitopolskie.pl www.visitopolskie.pl

50 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl 3. Konkursy i inne przedsięwzięcia Koordynacja konkursu EDEN, Organizacja konkursu Perły w Koronie Województwa Opolskiego Cykl nagrań w Radiu Opole, promujących zamki i pałace regionu opolskiego. Stworzenie w Centrum (we współpracy z Dep. Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego) gabloty promującej produkty regionalne.

51 Opolskie Centrum Informacji Turystycznej ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@ocit.pl,info@ocit.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl www.orot.plwww.orot.pl 4. Koordynacja wizyt studyjnych wizyty dziennikarzy z Czech, Japonii, Niemiec, Węgier, Rosji wizyty touroperatorów z Niemiec wizyty innych grup zorganizowanych z Czech, Niemiec, Rosji, Szwecji

52 Dziękuję za uwagę Piotr Mielec – dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Ostrava, 28 listopada 2011 r. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.: +48 77 44 12 521, tel./fax.: +48 77 44 12 522 e-mail: info@orot.pl, orot@orot.plinfo@orot.plorot@orot.pl www.orot.plwww.orot.pl www.visitopolskie.plwww.visitopolskie.pl


Pobierz ppt "Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna Ostrava, 28 listopad 2011 r. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel.:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google