Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju kogeneracji Jacek Dreżewski Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Prezes Zarządu Salon Energetyki i Gazownictwa ENERGIA Międzynarodowe Targi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju kogeneracji Jacek Dreżewski Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Prezes Zarządu Salon Energetyki i Gazownictwa ENERGIA Międzynarodowe Targi."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju kogeneracji Jacek Dreżewski Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Prezes Zarządu Salon Energetyki i Gazownictwa ENERGIA Międzynarodowe Targi Poznańskie 21 czerwca 2005, Poznań

2 Plan prezentacji Zalety kogeneracji Możliwe strategie rozwoju kogeneracji Kogeneracja rozproszona Rynek energii skojarzonej

3 źródło: http:www.zecw.com.pl Zalety kogeneracji (1)

4 Zalety kogeneracji (2) oszczędność paliwa pierwotnego bezpieczeństwo energetyczne (50% potrzeb UE w zakresie paliw pierwotnych zaspokajanych jest przez dostawców spoza terytorium UE) ekologia wysoka sprawność energetyczna efektywność

5 Możliwe strategie rozwoju kogeneracji W oparciu o istniejący popyt na ciepło Wykorzystanie handlu emisjami Kogeneracja rozproszona

6 Kogeneracja – trendy historyczne

7 Potencjał kogeneracji W1 – stała wartość współczynnika skojarzenia W2, W3 – stały udział w produkcji energii elektrycznej (przy różnych prognozach wzrostu produkcji)

8 Systemy ciepłownicze UDZIAŁ CHP- KRAJE UE-15 67% UDZIAŁ CHP - KRAJE AKCESYJNE 52% Udział ciepła sieciowego w rynku ciepła w: Krajach piętnastki 10% Od 1% w Wielkiej Brytanii do 50% w Finlandii Krajach akcesyjny -ch ~40% Od 35% na Łotwie do 69% w Chorwacji (Polska ~55%) Źródło: Euro Heat & Power DH Executive Summary oraz opracowanie własne

9 Zalety centralnego ogrzewania Gotowy produkt do budynku dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody w przypadku innych nośników dostarczane jest paliwo, które dopiero musi być przetworzone na ciepło Komfort Jakość bezobsługowe użytkowanie (serwis instalacji c.o. jest bardzo prosty) nie wymaga magazynowania paliw pełna możliwość regulacji temperatury i ilości zużywanego ciepła korzystniejsza architektura budynku gwarantowana jakość i ciągłość dostaw stabilne i konkurencyjne ceny niskie koszty przyłączenia

10 Porównanie kosztów ogrzewania Założenia: - Sprawność kotłów gazowych i olejowych - 87% - Wskaźnik wykorzystania mocy - 8000 GJ/1MW - Cena oleju - 1400 zł/ton

11 Emisje CO2 – produkcja en. el. w kondensacji Węgiel brunatny– 1200 kg/MWh Węgiel kamienny – 900 kg/MWh Gaz – 300 kg/MWh

12 Strategie rozwoju kogeneracji - podsumowanie Zmiana technologii -> wzrost współczynnika skojarzenia Zwiększanie udziału kogeneracji w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło Dyskontowanie korzyści z handlu emisjami Kogeneracja + zmiana paliwa = znaczne obniżenie emisji CO2 Kogeneracja rozproszona

13 Redukcja strat powstających przy przesyle energii elektrycznej Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców Wykorzystanie istniejących lokalnych zasobów paliw i energii

14 Kogeneracja rozproszona – wymagany poziom cen 137 zł/MWh – cena średnia 0 50 100 150 200 250 300 350 2 MWe1MWe300 kWe [PLN/MWh] min - 18 PLN/GJŚrednio - 22 PLN/GJmax - 26 PLN/GJ Szacowana cena energii elektrycznej z elektrowni gazowych zapewniająca zwrot z inwestycji (przy minimalnej, średniej i maksymalnej cenie ciepła u wytwórcy).

15 Ceny ciepła w Europie

16 Implementacja Dyrektywy 2004/8/EC Identyfikacja potencjału kogeneracji o wysokiej sprawności Obowiązek zakupu energii Relacja popyt/podaż Pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłowych Gwarancje pochodzenia energii

17 Rynek energii skojarzonej EC Wspólny Rynek Hurtowy Energii Elektrycznej Odbiorca końcowy Spółka obrotu (obowiązek posiadania certyfikatów) EL Rynek Certyfikatów Płatność za certyfikaty Certyfikaty Rynek energii elektrycznej Płatność za certyfikaty

18 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Strategia rozwoju kogeneracji Jacek Dreżewski Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Prezes Zarządu Salon Energetyki i Gazownictwa ENERGIA Międzynarodowe Targi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google