Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza Wojciech Kamiński Sekcja Energetyczna OW SEP

2 Co to jest bezpieczeństwo elektroenergetyczne?
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Co to jest bezpieczeństwo elektroenergetyczne? Stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

3 Bezpieczeństwo dostaw
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Bezpieczeństwo dostaw Ogół zasobów, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających nieprzerwaną dostępność na rynku produktów energetycznych po cenach dostępnych dla wszystkich odbiorców.

4 Stan obecny STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Stan obecny zapotrzebowanie na moc 3 300 MW zużycie energii ogółem  500 GWh (14,5% zużycia krajowego) zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę w mieście kWh (ponad 13,6% średniej krajowej) zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę na wsi kWh (ponad 14% średniej krajowej)

5 Źródła energii na Mazowszu
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Źródła energii na Mazowszu moc osiągalna w energetyce zawodowej MW przemysłowej MW OZE MW

6 Podstawowe źródła wytwórcze
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Podstawowe źródła wytwórcze El. Kozienice MW własność SP El. Ostrołęka MW własność SP EC Siekierki MW własność Wattenfall EC Żerań MW własność Wattenfall

7 Sieć zasilająca Mazowsze
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Sieć zasilająca Mazowsze 4 stacje 400 kV, z czego 2 zlokalizowane w aglomeracji warszawskiej 7 stacji 220 kV, w tym 3 na obszarze aglomeracji warszawskiej

8 Schemat sieci NN zasilającej Mazowsze
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Schemat sieci NN zasilającej Mazowsze

9 Dostawcy energii elektrycznej
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Dostawcy energii elektrycznej PSE-Operator S.A. z obiektów 400 i 220 kV STOEN S.A. dla m. st. Warszawy ZEW-T S.A. KE ENERGA S.A. (Oddział Płock) (54% mieszkańców obsługiwanych przez Oddział) ZEORK S.A. (41% mieszkańców obsługiwanych przez Spółkę) ZE Łódź – Teren S.A. (11% jw.)

10 Prognoza zapotrzebowania
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Prognoza zapotrzebowania ·         zapotrzebowanie na moc w roku MW w tym STOEN S.A. 1 920 MW (przyrost o 63% do 2004 roku) ZEW-T S.A. 1 468 MW (przyrost o 53%) ·         średnioroczne przyrosty: – ok. 3% 2010 – ok. 3,8% (STOEN S.A. – 4,8%) 2015 – ok. 1,9 %

11 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Przyrost zapotrzebowania w poszczególnych regionach aglomeracji warszawskiej.

12 Niezbędne zidentyfikowane działania (1)
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Niezbędne zidentyfikowane działania (1) dociążenie stacji 400/110 kV Mościska - wprowadzenie 4 torów linii 110 kV - zainstalowanie 2-giej jednostki transformatorowej 330 MVA rozbudowa stacji 220/110 kV Towarowa: - zainstalowanie 2-giego transformatora 160 MVA - zmiana zasilania stacji z sieci 220 kV

13 Niezbędne zidentyfikowane działania (2)
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Niezbędne zidentyfikowane działania (2) zainstalowanie transformatorów NN/110 kV w stacjach: Płock 330 MVA, 400/110 kV Sochaczew 160 MVA, 220/110 kV

14 Niezbędne zidentyfikowane działania (3)
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Niezbędne zidentyfikowane działania (3) - dostosowanie linii NN oraz 110 kV do zwiększonego obciążenia - dostosowanie aparatury do parametrów pracy sieci

15 Niezbędne zidentyfikowane działania (4)
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Niezbędne zidentyfikowane działania (4) budowa stacji NN/110 kV w północno- wschodnim regionie województwa (lokalizacja Wyszków – Wołomin) budowa południowego pierścienia 400 kV aglomeracji warszawskiej ze stacją 400/220/110 kV Ołtarzew

16 Pierścień 400 kV aglomeracji warszawskiej
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Pierścień 400 kV aglomeracji warszawskiej

17 Fragment planu sieci elektro-energetycznej najwyższych napięć
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Fragment planu sieci elektro-energetycznej najwyższych napięć

18 Warianty powiązania stacji Ołtarzew
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Warianty powiązania stacji Ołtarzew

19 Warianty powiązania stacji Ołtarzew
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Warianty powiązania stacji Ołtarzew

20 Budowa 32 stacji 110 kV/SN w tym 10 na terenie STOEN-u
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Niezbędne zidentyfikowane działania (5) Budowa 32 stacji 110 kV/SN w tym 10 na terenie STOEN-u


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google