Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT"— Zapis prezentacji:

1

2 Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT
Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji jako przykład modelu współpracy sieciowej w branży IT / ICT w Regionie Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT III Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii Krobielowice 13.XII.2013

3 Propozycja dla P.T.słuchaczy
Klastry, a społeczeństwo informacyjne (w skrócie). Inicjatywa klastrowa Klastra ICT we Wrocławiu. Organizacja, struktura i potencjał Klastra ICT. Grupy Robocze Klastra ICT – obszary kreatywności. Doświadczenia z życia Klastra ICT Konkluzja, czyli „memento” dla klasteringu

4 Cechy rozwojowe społeczeństw (T.Goban-Klas, P.Sienkiewicz)
kategoria bogactwo produkt skala działania podstawowy Społeczeństwo agrarne ZIEMIA ŻYWNOŚĆ LOKALNA Społeczeństwo przemysłowe KAPITAŁ WYROBY REGIONALNA PRZEMYSŁOWE Społeczeństwo informacyjne WIEDZA INFORMACJA GLOBALNA DANE

5 Historia określeń dla społeczeństw
1963-„johoka shakai”– społeczeństwo informacyjne (Tadao Umesamo + Kenichi Koyama 1968) społeczeństwo telematyczne (Nora + Minc) społeczeństwo okablowane (Martin) społeczeństwo sieciowe (Castells)

6 + = Społeczeństwo informacyjne (1981r. – Martin i Butler) Generacja
Przetwarzanie Przekazywanie Pobieranie Przechowywanie Aplikowanie Komputery Komunikacja Infrastruktura Sieci Oprogramowanie Usługi „towar informacyjny” + = Informacja środki techniczne sfery życia

7 Trendy w społeczeństwie informacyjnym
Wiedza i informacja stają się źródłem strategii i przemian społeczeństwa, a nowe techniki informacyjno-komunikacyjne są podstawą myślenia technicznego decydującego dla innowacji przemysłowych (Daniel Bell)

8 Relacje sfer życia społecznego i gospodarczego
Społeczeństwo informacyjne Gospodarka oparta na wiedzy KLASTRY technologiczne

9 Cluster (ang.) klaster klaster w biologii Klaster w chemii
Klaster w fizyce Klaster w muzyce Klaster dyskowy Klaster komputerowy Klaster przemysłowy/technologiczny

10 (Demerec, ME, Hartman, P. Annu Rev Microbiol. 13, 377–406. 1959)
Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster w biologii Klaster to określenie dla grupy blisko leżących genów, które kodują blisko spokrewnione białka (Demerec, ME, Hartman, P. Annu Rev Microbiol. 13, 377– )

11 Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster w chemii Klaster to struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek, które tworzą wspólną sieć powiązań. Badaniem struktur klastrowych zajmuje się chemia supramolekularna.

12 cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster
Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster w fizyce Klaster, to metastabilne (nietrwałe) zgrupowanie nukleonów (neutronów i protonów) powstałe w jądrze atomowym

13 Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster w muzyce Klaster to wielodźwiękowe współbrzmienie zbudowane z bardzo małych interwałów najczęściej sekund (półtony i całe tony). Używany w muzyce XX wieku. Nie jest uważany za akord.

14 Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster dyskowy Klaster dyskowy (ang. allocation unit) - podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilka sektorów nośników danych komputerowych - określona dla danego nośnika w niektórych systemach plików (np. FAT, NTFS). Obszar jednego klastra można wypełnić tylko jednym plikiem, nawet jeśli będzie on wypełniał klaster tylko w niewielkiej części.

15 cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster
Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster komputerowy Klaster komputerowy to grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. Wyróżnia się klastry wydajnościowe (superkomputery) i klastry niezawodnościowe.

16 klaster przemysłowy/technologiczny
Cluster (ang.) klaster cluster (ang) > grono, skupisko, grupa,wiązka, kiść,…., klaster klaster przemysłowy/technologiczny .

17 Klaster przemysłowy i technologiczny:
Definicja „KLASTRA” Klaster przemysłowy i technologiczny: „geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm i organizacji w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę” Porter M. E.: The Competitive Advantage of Nations (1990)

18 Korzyści ze stworzenia KLASTRA
W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej, niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Porter M. E.: The Competitive Advantage of Nations (1990)

19 Ogólna struktura KLASTRA
Instytucje Nauka KLASTER Biznes

20 Efekt synergiczny KLASTRA to:
dyfuzja know-how oraz rotacji kadr w ramach klastra, zwiększenie produktywności w ramach klastra poprzez skupienie zasobów, otwartość na innowacje i zdolności ich absorpcji, przyciąganie nowych zasobów i przedsiębiorstw, budowaniu zaufania (kapitału) społecznego.

21 Kreowanie klastrów technologicznych
Animator klastra Inicjatywa klastrowa KLASTER TECHNOLOGICZNY

22 Przykłady KLASTRÓW - zagranica
Kalifornijska Dolina Krzemowa (Sillicon Valley) Londyńskie City Hollywood Monzano – włoski klaster producentów mebli (1200 firm) Sassuolo – włoski klaster producentów płytek ceram. Vale dos Sinos –brazylijski klaster obuwniczy (3000 firm) TelecomCity – szwedzki klaster ICT (50 firm – 5000 prac.) Chemicals Northwest-angielski klaster chemiczny (800 firm – pracowników prac. w sektorach powiązanych)

23 Przykłady KLASTRÓW - POLSKA
Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii w Mega i Nano Skali – Wrocław Klaster Dolina Lotnicza – rejony Mielca, Rzeszowa,… Śląski Klaster Drzewny Klaster Innowacyjna Medycyna Wielkopolskie Konie i Powozy” Ceramika i Turystyka Bolesławiecka Klaster Producentów Mebli w Elblągu Kocioł Pleszewski – Pleszew …… i wiele innych

24

25 Techniki informacyjne i komunikacyjne
Zaawansowane techniki informacyjne i komunikacyjne integrują wiele obszarów wiedzy: Informatyka twarda - sprzęt komputerowy, mikroprocesory, procesory sygnałowe DSP, układy FPGA, ASIC, … Informatyka miękka - oprogramowanie, aplikacje, pakiety i systemy użytkowe, usługi informatyczne,… Teleinformatyka - sieci komputerowe i telekomunikacyjne, e-usługi, bezpieczeństwo,… Multimedia - przekaz obrazu i dźwięku, grafika komputerowa, gry komputerowe, rozrywka, … …..

26 Techniki informacyjne i komunikacyjne XXI wieku
nowa jakość życia komunikacja globalna specjalizowany sprzęt medyczny edukacja nieustanna rozrywka bankowość giełda administracja usługi handel wytwarzanie badania kosmiczne eksploracja Ziemi marketing media zarządzanie >>>???>>> INFORMATYKA TELEINFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTRONIKA INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA AUTOMATYKA I ROBOTYKA

27 Adresaci korzyści płynących z Klastra
Obywatele EU Przemysł Gospodarka KLASTER Wspólnota Wiedzy i Innowacji w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Miasto Region Studenci Naukowcy

28 Inicjatywa Klastrowa – krótka historia
Idea Klastra 1 spotkanie koncepcyjne 2 spotkanie i negocjacje Utworzenie Klastra 1-sza Rada Wspólnoty I II III IV V VI VII …………. 2007

29 Inicjatywa strategiczna Politechniki Wrocławskiej i Partnerów
Utworzenie we Wrocławiu i Regionie Dolnośląskim Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych 5 czerwca 2007r. we Wrocławiu

30 Podpisanie Umów Partnerskich Klastra Sala Senatu Politechniki Wrocławskiej - 5 czerwca 2007 i dalsze

31 Logo i nazwa Klastra www.ict-cluster.wroc.pl
Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Nazwa skrócona: „KLASTER ICT”

32 Politechnika Wrocławska - Budynek Technopolis – 2013
m.in. siedziba Klastra ICT

33 Cele Klastra –Wspólnota Wiedzy i Innowacji
Kooperacja nauki, gospodarki i samorządu. Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach informatycznych. Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządu. Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska i kraju. Absorbcja środków z funduszy europejskich.

34 Partnerzy KLASTRA ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (74 Partnerów - stan na 13 grudnia 2013)

35 Klaster ICT - Wyższe Uczelnie i Szkoły (8)
Politechnika Wrocławska (koordynator Klastra) Politechnika Śląska w Gliwicach Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Wrocławski Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

36 Klaster ICT - Instytucje badawczo-rozwojowe (2)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Klaster ICT - Instytucje samorządowe (2) Gmina Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

37 Instytucje otoczenia biznesu (10)
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Bank Zachodni WBK SA Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju FUNDACJA "LEM" w Warszawie FUNDACJA "MANUS" Kancelaria Prawna LEXTRA Paszkowski, Wiliczkiewicz, Zielonka, Maciejewski Sp. k. Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Porozumienia Uczelni Wrocławskich "PUWR" Wrocławski Park Technologiczny S.A.

38 Klaster ICT - Firmy i przedsiębiorstwa (52)
Better Poland Sp. z o.o. Biuro Inżynierskie SOFTECHNIK Sp. A.K. Certico Websolution Sp. z o.o. Cinterion Wireless Modules Poland Sp. z o.o. CMSMirage Sp. z o.o. Comarch S.A. CONTIUM S.A. CUBE.ITG S.A. Divante Sp. z o.o. Exaity Group Sp. z o.o. Grinn s.c. Healthcare Technologies Solutions Polska Sp. z o.o. HUMAN DIALOG Sp. z o.o. HyperCREW Sp. z o.o. w Nowym Sączu IMMD Health Sp. z o.o. INSERT Sp. z o.o. IT Kontrakt Sp. z o.o. ITeam S.A. KEN Technologie Informatyczne Sp. z o.o. KOMPOZYTY Sp. z o.o. w Oławie KPI360 Sp. z o.o. MICROSOFT Sp. z o.o. w Warszawie MONITECH Sp. z o.o. MRC Doltech Sp. z o.o. Neurosoft sp. z o.o. Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. w Warszawie NQI Polska Sp. z o.o. w Raszynie OPTOSOFT Sp. z o.o. PGS Software S.A. PSI - Projektowanie Systemów Informatycznych Research & Engineering Center Sp. z o.o. RHINO Sp. z o.o. S&T Software Development Sp. z o.o. Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. w Warszawie Siemens Sp. z o.o. w Warszawie SISCO IT GROUP POLSKA Sp. z o.o. SMT Software Sp. z o.o.

39 Klaster ICT - c.d. Firmy i przedsiębiorstwa (52)
SOLSOFT Software Development s.c. STARWARE Sp. z o.o. w Miękini STERMEDIA Sp. z o.o. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce Telefonia DIALOG S.A. THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Tieto Poland Sp. z o.o Transition Technologies S.A. w Warszawie Trusted Information Consulting Sp. z o.o. w Warszawie UNIT 4 Software Engineering Sp. z o.o. UNIT 4 TETA S.A. VEGANET Sp. z o.o. VOLVO Polska Sp. z o.o. VRATIS Sp. z o.o. WASKO S.A. w Gliwicach

40 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Klastra ICT
Rada Wspólnoty Komitet Sterujący KONSORCJA Wyższe Uczelnie Centra Naukowe Podmioty Gospodarcze Eksperci GR1 GR2 GRn GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR = Grupy Robocze Klaster WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI Liderzy projektów REGION Samorząd

41 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Klastra ICT
Rada Wspólnoty – 74 Partnerów Komitet Sterujący osób KLASTER ICT Przewodniczący Rady – prof.Tadeusz Więckowski 73 Przedstawicieli Partnerów Przewodniczący Komitetu – prof.Czesław Smutnicki Sekretarz Komitetu 8 Członków Komitetu (w tym Przedstawiciel Samorządu Studenckiego)

42 Grupa Robocza (GR) - struktura
Inicjator GR Partner1 Partner2 Partner3 Partner4 Partner5 Partner n Grupa Robocza Lider /z-ca Lidera Koncepcje projektów wyniki Projekty Finanse (źródła) Konsorcja n-Partnerów Klastra

43 Grupy Robocze – źródło projektów (1)
GR nr Tematyka Grupy Roboczej Zgłaszający tematykę GR1 Infrastruktura i systemy informatyczne Regionu Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski GR2 Kształcenie w zakresie ICT na Dolnym Śląsku – „e-edukacja” GR3 Informatyczna platforma systemu zapewnienia jakości dolnośląskiego kapitału ludzkiego Uniwersytet Ekonomiczny Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów GR4 Innowacyjne technologie w gospodarce Instytut Informatyki Ekonomicznej GR5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wspólnota Wiedzy i Innowacji GR6 Infrastruktura i systemy informatyczne Służby Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu

44 Grupy Robocze – źródło projektów (2)
Programowalne systemy wbudowane Microtech International S.A. GR8 Implementacja IT w zaawansowanych systemach wytwarzania i zarządzania Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji GR9 Informatyczne systemy bezprzewodowe Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki GR10 Systemy informatyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki GR11 Bezpieczeństwo informatyczne Instytut Matematyki i Informatyki GR12 Materiały i struktury dla fotoniki Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Wspólnota Wiedzy i Innowacji

45 Grupy Robocze – źródło projektów (3)
Budowa i rozwój miejskich i regionalnych sieci komputerowych wraz z komputerami dużej mocy obliczeniowej Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe GR14 Opracowanie standardów zdalnego nauczania technologii informatycznych spełniających oczekiwania przemysłu Uniwersytet Wrocławski Instytut Informatyki GR15 Sztuczna inteligencja w uwalnianiu wiedzy NEUROSOFT Sp. z o.o. Wspólnota Wiedzy i Innowacji Systemy kierunkowania uwagi w analizie danych. GR16 Grinn s.c.

46 Struktura realizacyjna projektów
WSPÓLNOTA WIEDZY I INNOWACJI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KONSORCJA PROJEKTY INNOWACJE POTRZEBY POMYSŁY ROZWÓJ (1) (2) (n)

47 Istota działań Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i teleinformatycznych.

48 Przykładowe działania w Klastrze ICT
Cykl otwartych tematycznych sympozjów i konferencji z udziałem Partnerów Klastra. Patronat nad Krajową Konferencją Inteligentnych Systemów Budynkowych. Klaster jako katalizator projektów współrealizowanych przez Partnerów Klastra. Współpraca i wymiana doświadczeń z Klastrami zagranicznymi. Ciągły strumień informacji o konkursach, źródłach finansowania, poszukiwaniach partnerów, szkoleniach specjalistycznych i inne. Organizacja międzynarodowego konsorcjum „iMIC”– udział w konkursie na Węzeł Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji.

49 Inicjatywa w 2009r. Politechniki Wrocławskiej i Klastra ICT
Utworzenie międzynarodowego konsorcjum iMIC: „Innovation Megainformation and Communication” zawierającego 141 podmiotów z 25 krajów Europy, które złożyło wniosek konkursowy o organizację Węzła Wiedzy i Innowacji (KIC) w ramach Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT) w zakresie „Future Information and Communication Society” Liderem został duński Uniwersytet w Aalborg, a Klaster ICT odpowiadał za przygotowanie Co-location Center Polska (1 z 6-ciu) skupiający podmioty z Polski, Austrii, Łotwy i Litwy. Niestety konkurs wygrało inne konsorcjum „EIT ICT Labs” wspierane przez wielkie firmy IT m.in. ze Skandynawii, Niemiec, Francji.

50 „memento” dla klasteringu
Zaadaptować myślenie strategiczne i przyjąć długookresową perspektywę działania klastra. Zachęcić do inicjatywy klastrowej kluczowe podmioty klastra. Animator inicjatywy klastrowej powinien być wolny od konfliktu interesów. Niebezpieczne są działania zmierzające do ograniczenia wzajemnej konkurencji podmiotów w klastrze. Ryzykowne dla klastra jest zamknięcie się na inne podmioty. Niebezpieczna jest zbytnia orientacja na pozyskanie subsydiów publicznych oraz ukierunkowanie działań pod kątem dostępnych programów wsparcia. Wypracować markę klastra i świadomie budować jej pozytywny wizerunek. Warto dużą wagę położyć na budowanie bliskich relacji i częstych kontaktów między partnerami klastra.

51 Klaster ICT – struktura otwarta
Partnerzy Wspólnoty i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych zapraszają Wszystkich, którym rozwój Regionu Dolnośląskiego i Polski, innowacje i współpraca są bliskie, do przystąpienia do Klastra.

52 Innowacyjny ORGANIZACJA KAPITAŁY WIEDZA WDROŻENIE i informacja
Zamiast KONKLUZJI – proponowana filozofia działania społeczeństwa informacyjnego Innowacyjny PROJEKT WDROŻENIE WIEDZA i informacja ORGANIZACJA KAPITAŁY

53 Myśl dla twórców innowacji
„Nie odkrywa się nowych lądów bez pogodzenia się ze straceniem z oczu wybrzeża na bardzo długi czas” Andre Gide prozaik francuski Laureat literackiej Nagrody Nobla w 1947r.

54 Dziękuję Państwu za uwagę
Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Dr inż. Andrzej Jabłoński Politechnika Wrocławska & Klaster ICT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google