Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy Rozwoju Psychicznego Chorągiew Harcerek w Kanadzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy Rozwoju Psychicznego Chorągiew Harcerek w Kanadzie."— Zapis prezentacji:

1 Cechy Rozwoju Psychicznego Chorągiew Harcerek w Kanadzie

2 Choragiew Harcerek w Kanadzie2 Cechy Rozwoju Psychicznego - Skrzaty 4 latka – Dlaczego? Wesołość, energia, odkrywanie czegoś nowego Wielka wyobraźnia brak granic w swoim zachowaniu – sprawdza granice Wykonuje wszystko szybko, jeden raz i jest gotowy do nowych odkryć Uwielbia przygody, podróże (w swoim bliskim otoczeniu), wszystko co nowe Temat zabawy zmienia kilkakrotnie w szybkim tempie Opowiada wyolbrzymione, bezsensowne ale i śmieszne historie –Przesadny w okazywaniu swoich uczuć – płacze, śmieje się –Szybko zawiera i zmienia przyjaźnie

3 Choragiew Harcerek w Kanadzie3 Cechy Rozwoju Psychicznego - Skrzaty 5 latek – Prawdziwy Anioł Chce być dobry, wszystko robić jak najlepiej, zadowolić dorosłych Pozytywne spojrzenie na wszystko Bezgranicznie rozkochany w rodzicach Odczuwa silny związek z rodziną i domem Uwielbia naśladować dorosłych Jest bardzo dumny gdy usłyszy pochwałę że wykonał coś zupełnie jak dorosły Bawi się lepiej w grupie – uwielbia zabawy rozwijające intelekt – układanki, klocki, zabawę w dom, zabawy z użyciem wyobraźni i przebieranie się za różne postacie, rysowanie, malowanie, wyklejanie, opowiadanie własnych historii, śpiew, lepienie z plasteliny –Zwykle nie próbuje czegoś nowego, co mogłoby być niewykonalne

4 Choragiew Harcerek w Kanadzie4 Cechy Rozwoju Psychicznego - Zuchy 6 lat Łatwo się ekscytuje, oraz często się wygłupia Uznaje autorytet – każdy dorosły jest wzorem do naślodowania Jest wytrwałe w czynnościach które lubi i samo wybrało Chce aby inni się mu podporządkowywali - często się frustruje Jest zazdrosne, chce zawsze wygrywać Pochwały są skuteczniejsze od krytyki

5 Choragiew Harcerek w Kanadzie5 Cechy Rozwoju Psychicznego - Zuchy 7 lat Uczy się koncentrować nad jedną czynnością Najlepiej się uczy konkretami – lubi akcję, nie znosi refleksji Jak jest złe jest ciche i ponure Ma bardzo wysokie wymagania od siebie i często jest sobą rozczarowane Bardzo mu zależy na aprobacie innych, jest bardzo wrażliwe na krytykę i pochwały Posiada mało poczucia humoru – często myśli że inni się z niego wyśmiewają –Jeszcze się nie nauczyło przegrywać – będzie oszukiwało albo raptownie zakończy grę gdy przegrywa –Posiada silne poczucie dobra i zła

6 Choragiew Harcerek w Kanadzie6 Cechy Rozwoju Psychicznego - Zuchy 8 lat Potrafi być samolubem, często zwraca na siebie uwagę Chwali się, wyolbrzymia/przesadza, powtarza prywatne informacje Bardzo wrażliwe na krytykę, zwłaszcza w obecności innych Zaczyna wykazywać poczucie humoru – zagadki, żarty

7 Choragiew Harcerek w Kanadzie7 Cechy Rozwoju Psychicznego - Zuchy 9 lat Ciężko pracuje i bawi się Lubi czytać fakty, informacje, biografie, opowieści Lubi pisać w pamiętniku Zainteresowanie rzeczami konkretnymi (fakty) Ogólnie emocjonalnie bardziej stabilne, jednak przeżywa gwałtowne ale krótkotrwałe skoki emocjonalne Chętne do współpracy/współdziałania, odpowiedzialne, można na nim liczyć Potrafi skupić uwagę nad jednym tematem/działalnością przez kilka godzin Wzmożony wpływ rówieśników Nabywa umiejętność podporządkowania własnego ja dla dobra grupy Chętnie słucha poleceń, lubi się przymilać

8 Choragiew Harcerek w Kanadzie8 Cechy Rozwoju Psychicznego - Harcerki Wczesna adolescencja – początek 11-13 lat, koniec 13-15 lat Początek rozwoju ciała, raptowny skok we wzroście wzwyż Początki zdolności do abstrakcyjnego myślenia Wzmożone zainteresowanie tezami, wartościami, ale zrozumienie jest ograniczone, a rozumowanie dogmatyczne Silna potrzeba akceptacji/aprobaty rówieśników Wzmożone zainteresowanie muzyką, modą, własnym wyglądem Początki dążenia do wolności i autonomii

9 Choragiew Harcerek w Kanadzie9 Cechy Rozwoju Psychicznego - Harcerki Egocentryzm, gwałtowne zmiany uczuciowe Dominuje przyjaźń z przyjaciółmi tej samej płci ale troska odn. związków z odmienną płcią Chłopcy i dziewczęta unikają siebie nawzajem, nawet ignorują siebie otwarcie. Jest to szczególnego rodzaju zainteresowanie płcią przeciwną. Silna potrzeba uznania za osiagnięcia, z jednoczesną postawą obojętności Stany uczuciowe próbują maskować arogancją

10 Choragiew Harcerek w Kanadzie10 Cechy Rozwoju Psychicznego - Harcerki Adolescencja – poczatek 13-15 lat, koniec 15-17 lat Dojrzałosc fizyczna – wzrost się zwalnia Zdolności abstrakcyjnego myślenia są w pełni rozwinięte (przeważnie w wieku 15 lat) niepokój, obawa przeszkadzają w abstrakcyjnym myśleniu Silne zainteresowanie tezami, ideałami, wartościami Zainteresowanie takimi zagadnieniami jak ojczyzna, sprawiedliwość, dobro, piękno, prawda Skłonnność do samo wychowania – występuje duże zainteresowanie zagadnieniami kształcenia charakteru Wzmożona niezależność, autonomia od rodziny, odrzuca autorytety

11 Choragiew Harcerek w Kanadzie11 Cechy Rozwoju Psychicznego - Harcerki Rozbudzone życie uczuciowe - łatwo przechodzi od miłości do nienawiści, od uwielbienia do pogardy Jest nerwowe, pobudliwe Rozwijają się uczucia etyczne i estetyczne Budzi się uczucie miłości, do ojczyzny, przyrody, świata zwierzęcego Wzmożone stosunki z odmienną płcią, ale w dalszym ciągu dominuje przyjaźń z przyjaciółmi tej samej płci. Występuje wzajemne przyciąganie – czas pierwszej miłości – rozwój popędu płciowego Potrzeba sukcesu, osiągnięć, uznania Jest bardzo krytyczne wobec otoczenia i istniejącego porządku Chęć pozmieniania wszystkiego na świecie aby powstał lepszy świat

12 Choragiew Harcerek w Kanadzie12 Cechy Rozwoju Psychicznego - Wędrowniczki Późna adolescencja – początek 15-16 lat, koniec 17-18 lat Zastosowanie w pełni rozwiniętego abstrakcyjnego myślenia do obecnych i przyszłych sytuacji i szerszych zagadnień (n.p. społecznych, moralnych, zawodowych) Obawa przed emancypacją (ukończenie szkoły średniej, wyjazdu z domu na studia) Wzmożona chęć uzależnienia się, ale jednocześnie brak gotowości emocjonalnej i praktycznej –Potrzeba sukcesu, osiągnięć i uznania

13 Choragiew Harcerek w Kanadzie13 Cechy Rozwoju Psychicznego - Wędrowniczki Po adolescencji (okres harmonizacji)- początek 17-18 lat,koniec 20-21 Umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz praktycznego rozwiązywania problemów, jest w pełni zaangażowana w sprostowaniu wymogom emancypacji i wyższego wykształcenia Życie intektualne – rozsądek i rozum dominuje Osiągnięcie częściowej lub pełnej emancypacji, ale najczęściej z trudnościami Ustępują konflikty z rodzicami, pozostałe głównie dotyczą emancypacji Piękny czas kiedy młody człowiek czuje w sobie fale energii, zapału, entuzjazmu i odwagi –Tendencja do harmonizacji, czyli równowagi

14 ROZWÓJ SPOŁECZNY Różnice Płciowe

15 W 2001r., Światowe Biuro Skautowe (WOSM) zainicjowało projekt badawczy na temat Płeć i Edukacja w Skautingu. Skauting w Danii, Rosji, Portugalii i Słwacji brał udział w badaniu. Poniżej są obserwacje badaczy. One of the boys? Doing gender in Scouting by Harriet Bjerrum Nielsen http://www.stk.uio.no/til_nedlasting/Gender_complete.pdf Choragiew Harcerek w Kanadzie15

16 Różnice Płciowe Należy pamiętać że dyskusja o wszelkich r ó żnicach płciowych jest uog ól nieniem - rodzajem karykatury – ponieważ mówimy o całej grupie, wewnątrz kt ór ej jednostki (ich potrzeby i kompetencje) bardzo się różnią Choragiew Harcerek w Kanadzie16

17 Różnice Płciowe Ch ł opcy są bardziej ruchliwi i odważni Dziewczęta często obawiają się fizycznego i agresywnego zachowania ch ł opców Dziewczyny wykazały wiele entuzjazmu podczas aktywności fizycznej, ale niechętnie brały udział w grach wymagających walczenia, rywalizacji Choragiew Harcerek w Kanadzie17

18 Różnice Płciowe W obecności dziewczyn nawet zwykle spokojni ch ł opcy nagle zaczynali grać- walczyć o to, kto jest najlepszy, najszybszy, najsilniejszy W obecności ch ł opców, dziewczęta sta ł y się ca ł kowicie pochłnięte tym co inni o nich myślą Choragiew Harcerek w Kanadzie18

19 Różnice Płciowe Dziewczęta są bardziej zorientowane na stosunki spo ł eczne, interpersonalne Dziewczynki lubią bawić się parami Zabawa dziewcząt jest bardziej werbalna Dziewczyny lepiej współpracują, ich konflikty są bardziej pośrednie Dziewczyny wsp ó nie decydują w co będą się bawiły, czekają na swoją kolejkę, itp. Choragiew Harcerek w Kanadzie19

20 Różnice Płciowe Grupy ch ło pców są duże i hierarchiczne Liderem jest chłopiec najbardziej kompetentny (najstarszy, największy, najsilniejszy, itp) Najczęściej lider sugeruje zabawę (fizyczną, np. sport) a inni albo do łą czają, albo nie (nie dyskutują lub negocjują) Konflikty są bezpośrednie Choragiew Harcerek w Kanadzie20

21 Różnice Płciowe Chlopcy lepiej się bawili jak zostali sami Dziewczęta sta ł y się bardziej aktywne i cieszyły się bardziej, gdy nie by ł o chłopców Dziewczęta i cho ł pcy od 4 do 12 lat mają silne preferencje dla r ó wieśników z własnej płci Choragiew Harcerek w Kanadzie21

22 Różnice Płciowe - Dowództwo Liderzy zracają większą uwagę na chłopc ó w (poświęają im więcej czasu), uważają chłopc ó w za bardziej interesujących - zwłaszcza liderzy płci męskiej Ch ł opcy uważali że dziewczęta obniżają poziom ich zastępu, ponieważ (według nich) są powolne, s ł abe i wszystkiego się boją Choragiew Harcerek w Kanadzie22

23 Różnice Płciowe - Dowodztwo Og ó lnie, chłopcy uważali dziewczyny za zbyt nerwowe i kapryśne aby by ł y dobrymi liderami Dziewczyny przyznawały, że trudno im by ł o dowodzić niegrzecznymi chłopcami Choragiew Harcerek w Kanadzie23

24 Różnice Płciowe - Dowodztwo Większość ch ł opc ów wolało mieć ch ł opc ó w jako lider ó w – uważali chłopc ó w za bardziej kompetentnych, miejąych większy autorytet Chłopcy byli uważani za bardziej kompetentnych tylko ze względu na ich p ł eć Choragiew Harcerek w Kanadzie24

25 Różnice Płciowe – zachowania w grupie Kobiety (Dziewczeta) Grupy oparte na konwencji społecznej- dobór członków grupy opiera się na zasadach koleżenstwa Reguły rządzące w grupie są o wiele bardziej elastyczne w porównaniu z grupami chłopców Mężczyźni (Chłopcy) Grupy są ściśle zhierarchizowane Silnie przestrzega się norm związanych z prawami poszczególnych jej członków Motywacja do współzawodnictwa występuje w grupie niezależnie od płci jej członków Zrodło: Koedukacja w drużynie phm. Anna Przybylska HO http://www.gliwice.zhp.pl/files/materialy/Koedukacja_w_dru_ynie.pdf Choragiew Harcerek w Kanadzie25


Pobierz ppt "Cechy Rozwoju Psychicznego Chorągiew Harcerek w Kanadzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google