Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły,"— Zapis prezentacji:

1 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

2 Gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły, a możliwościami rozwojowymi dziecka. Osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i umysłowego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie szkoły podstawowej.emocjonalnego

3 D OJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA DZIECKA Jest zdrowe i ogólnie sprawne ruchowo. Posiada niezaburzoną sprawność manualną. Ma właściwie funkcjonujące zmysły Wytrzymałe. Odporne na choroby i zmęczenie.

4 D OJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNO – SPOŁECZNA Dziecko jest samodzielne. Łatwo i chętnie nawiązuje kontakty. Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, potrafi podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela. Cieszy się z osiągnięć całej grupy. Jest odpowiedzialne za podjęte zadania. Rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia.

5 D OJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA DZIECKA Dziecko posiada pewien zasób wiedzy o świecie. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu oraz w środowisku, w którym żyje. Potrafi krótko opowiedzieć o swojej rodzinie. Jest aktywne poznawczo. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać. Umie koncentrować się na zadaniach.

6 D OJRZAŁOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA Umie dokonywać analizy i syntezy. Układa krótkie zdania. Dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby i głoski. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Posiada orientację przestrzenną. Określa kierunki i miejsca na kartce.

7 D OJRZAŁOŚĆ DO NAUKI MATEMATYKI Dziecko rozumie i umie określić stosunki przestrzenne w działaniu. Zna następstwa czasowe. Potrafi grupować przedmioty. Umie dodawać i odejmować na konkretach.

8 R OLA RODZICÓW W OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ Przygotowanie do samodzielności. Kształtowanie wytrwałości i systematyczności. Wzbogacanie wiedzy o świecie. Kształtowanie prawidłowej wymowy. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Wyrabianie umiejętności słuchania i koncentracji uwagi. Usprawnianie ręki dziecka. Wpajanie zasad kulturalnego zachowania się. Przyzwyczajanie dziecka do stałego rozkładu dnia. Kształtowanie pozytywnej motywacji dziecka do nauki.

9 I NFORMACJA O GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Do 30 kwietnia nauczyciele przedszkoli przekazują rodzicom dzieci sześcioletnich Informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole, która ma ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub nierozpoczęciu nauki przez dziecko w klasie pierwszej. Jest to charakterystyka poziomu rozwoju dziecka. Opis mocnych stron dziecka. Wskazówki do dalszej pracy.

10 J AKIE CZYNNIKI DECYDUJĄ O POWODZENIU DZIECKA W SZKOLE ? Dojrzałość szkolna. Stan zdrowia. Warunki życia. Sposób wychowania domowego. Sposób prowadzenia pracy dydaktycznej. Relacje z nauczycielem i rówieśnikami.

11 O PRACOWAŁA I PRZYGOTOWAŁA Joanna Majchrzak

12 ŹRÓDŁA: www.pm28gliwice.freehost.pl/art4.pdf http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=223 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dojrza%C5%82o%C5%9B% C4%87_szkolna http://ppp.e- sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKon tent=4416&MediumID=241


Pobierz ppt "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google