Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zbiór jej wartości (Sx) jest skończony (policzalny) Przykłady zmiennej dyskretnej liczba prosiąt w miocie, S x ={0, 1, 2, …} Liczba ziaren grochu w strąku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zbiór jej wartości (Sx) jest skończony (policzalny) Przykłady zmiennej dyskretnej liczba prosiąt w miocie, S x ={0, 1, 2, …} Liczba ziaren grochu w strąku,"— Zapis prezentacji:

1

2 Zbiór jej wartości (Sx) jest skończony (policzalny) Przykłady zmiennej dyskretnej liczba prosiąt w miocie, S x ={0, 1, 2, …} Liczba ziaren grochu w strąku, S x ={0, 1, 2, …} 2

3 Zmienna losowa, która teoretycznie może przyjąć każdą z wartości z określonego przedziału Przykłady zmiennej losowej ciągłej Wiek człowieka Ciężar jaja przepiórki Temperatura ciała 3

4 Średnia Mediana wartość środkowa uporządkowanego ciągu obserwacji (nieparzysta liczba obserwacji) Lub średnia arytmetyczna dwóch wartości środkowych (parzysta liczba obserwacji) 4

5 W badaniach nad plonowaniem nowej odmiany pomidora pobrano dwie próby. W pierwszej uzyskano następujące obserwacje: 12, 13, 11, 14, 15, 15, 18 (kg). W drugiej próbie zanotowano: 10, 8, 9, 20, 13, 12, 26 (kg). Oblicz miary położenia i rozproszenia charakteryzujące wspomniane dwie próby 5

6 Moda Obserwacja najczęściej występująca w zbiorze obserwacji Moda może nie istnieć lub może występować kilka wartości modalnych w danej próbie 6

7 Rozstęp Różnica między największą i najmniejszą obserwacją w próbie Zmienność kwartylowa Średnie odchylenie 7

8 Wariancja Odchylenie standardowe 8

9 Współczynnik zmienności 9

10 Wskaźniki odstępstw od rozkładu normalnego 10

11 Skośność Stopień asymetrii rozkładu Lewoskośność - ujemna wartość S k Prawoskośność – dodatnia wartość S k 11

12 Skośność Pierwszy i drugi współczynnik skośności Pearsona 12

13 Stopień spłaszczenia krzywej rozkładu K=3rozkład normalny K>3wyciągnięta krzywa K<3spłaszczona krzywa 13


Pobierz ppt "Zbiór jej wartości (Sx) jest skończony (policzalny) Przykłady zmiennej dyskretnej liczba prosiąt w miocie, S x ={0, 1, 2, …} Liczba ziaren grochu w strąku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google