Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBIEG WODY W PRZYRODZIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBIEG WODY W PRZYRODZIE"— Zapis prezentacji:

1 OBIEG WODY W PRZYRODZIE

2 Woda występuje na kuli ziemskiej pod różnymi postaciami.

3 Jaki odsetek hydrosfery stanowi woda słodka?
Jakie rodzaje wód słodkich wykorzystuje człowiek w gospodarce?

4 lodowce i pokrywa śnieżna
ZASOBY WODNE ZIEMI wody podziemne 30,1% rzeki i jeziora 1,2% wody słodkie 3,5% lodowce i pokrywa śnieżna 68,7% Ilość wody na Ziemi szacowana jest na 1,3 do 1,5 mld km3 wszechocean 96,5%

5 Przyczyny obiegu wody w przyrodzie.
Dopływ energii słonecznej. Siła grawitacji.

6 OBIEG WODY W PRZYRODZIE
parowanie z lodowców opad transport transpiracja spływ powierzchniowy parowanie z mórz i oceanów parowanie z lądów infiltracja spływ podziemny

7 Obieg duży i mały. Małym obiegiem nazywa się obieg wywołany parowaniem i sublimacją, przenoszeniem pary wodnej wraz z powietrzem, opadem i osadem atmosferycznym, powierzchniowym spływem wody i podziemnym jej krążeniem.

8 Obiegiem wielkim (geologicznym) nazywa się przechodzenie wody z postaci krążącej, w wodę związaną w litosferze (krystalizacyjną, chemicznie związaną w minerałach) i ponowny jej powrót do obiegu małego w procesach metamorfozy.

9

10 W globalnym cyklu krążenia wody wyróżnia się następujące fazy i przemiany:
1.Parowanie wody z powierzchni mórz, oceanów, lądów. 2.Parowanie z roślin (transpiracja).

11 3.Parowanie i sublimację śniegów i lodów.
4.Tworzenie się w troposferze chmur oraz przenoszenie ich przez wiatry na duże odległości.

12 5.Kondensacja i opadanie wody na ziemię w formie opadów i osadów.
6.Spływanie wody po powierzchni ziemi i jej infiltracja w głąb podłoża. 7.Formowanie się cieków wodnych oraz powierzchniowy i podziemny spływ wody do mórz i oceanów.

13 Bilans wodny – zestawienie przybytków oraz strat wody na jakimś obszarze w okresie roku hydrologicznego (od 1.XI. do 31.X.).

14 Na bilans wodny po stronie ubytków składają się:
Podziemne przenikanie do sąsiednich obszarów, Straty wskutek parowania, Zasoby pozostawione na rok następny w śniegu, lodach, roślinach.

15 Na bilans wodny po stronie przybytków składają się:
Zasoby wodne z poprzedniego okresu uwolnione z topniejących śniegów, lodów, Opady atmosferyczne, Podziemne przenikanie z sąsiednich obszarów.


Pobierz ppt "OBIEG WODY W PRZYRODZIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google